Keuze psalmberijming en Bijbelvertaling verantwoordelijkheid kerkenraad

Ds. P.D. van den Boogaard / Geen reacties

12-12-2022, 11:59

Vraag

1. In de jaren ‘70 is na verzoek van de Hervormde Synode het Liedboek voor de Kerken ingevoerd in de Nederlandse Hervormde Kerk. Al eerder is de NBG als vaste bijbelvertaling ingevoerd, waar bijvoorbeeld op synodes gebruik van werd gemaakt. Binnen de Hersteld Hervormde Kerk wordt in geen enkele gemeente van deze bijbelvertaling of liedboek gebruik gemaakt. Zou dat wel mogen? Of is de synode van de HHK teruggekomen op dit besluit van de Hervormde Synode (zoals ook is gedaan bij de vrouw in het ambt?). 

2. Hoe staat de HHK tegenover een nieuwe psalmberijming? Persoonlijk, maar dat hoor ik wel breder, hecht ik veel emotionele waarde aan bekende verzen uit de berijming van 1773, maar het merendeel van de verzen vind ik erg ingewikkeld en sluiten absoluut niet aan bij het taalgebruik van tegenwoordig. Hoe staat de synode hierin? En zou een kerkenraad mogen beslissen de berijming van 1967 in te voeren?


Antwoord

Beste vragensteller,

Allereerst excuses voor het feit dat je vraag enige tijd is blijven liggen. Ik wil je vraag nu alsnog beantwoorden.

In de voormalige Nederlandse Hervormde Kerk zijn door de generale synode inderdaad diverse Bijbelvertalingen, psalmberijmingen en liedbundels toegestaan voor gebruik in de kerk. Na 2004 zijn zulke besluiten niet meer genomen. Dat betekent enerzijds dat op oude besluiten niet is teruggekomen en anderzijds dat er geen nieuwe psalmberijmingen en liedbundels formeel door de generale synode besproken en toegestaan zijn voor gebruik in de kerk. Het gebruik van de Herziene Statenvertaling is wel besproken door de generale synode en vervolgens ontraden om te gebruiken. Wel bezint de generale synode zich momenteel over de Bijbelvertaling. 

De generale synode neemt zo’n besluit over een psalmberijming, liedbundel of Bijbelvertaling in twee stappen. Na een besluit in eerste lezing (een voorlopig besluit) door de generale synode dient deze “tenminste zes maanden tevoren ter kennis te hebben gebracht van de gemeenten en haar leden, aan de classicale vergaderingen ter consideratie (advisering, PvdB) voorlegt’ (artikel XIII-2 van de kerkorde).” Op basis van de op die manier verkregen informatie en adviezen vanuit de hele kerk, neemt de generale synode een definitief besluit. 

Zover mij bekend wordt in alle gemeenten binnen de Hersteld Hervormde Kerk de psalmberijming van 1773 gebruikt. Uiteindelijk is de keuze van het gebruik van een (door de generale synode toegestane) psalmberijming, Bijbelvertaling en liedbundel een verantwoordelijkheid van een lokale kerkenraad.    

Zie ook het antwoord van ds. R. W. Mulder: 'Bijbelvertaling, liedboek en psalmberijming in HHK'.

Ik hoop dat ik je vraag op deze manier voldoende beantwoord heb.

Met hartelijke groet,
Ds. P. D. van den Boogaard

Predikant van de Hersteld Hervormde gemeente te Poederoijen & Loevestein
en beleidsadviseur kerkrecht bij het landelijke kerkelijk bureau van de Hersteld Hervormde Kerk.

Lees meer artikelen over:

Hersteld Hervormde Kerk (HHK)kerkorde
Dit artikel is beantwoord door

Ds. P.D. van den Boogaard

 • Geboortedatum:
  24-08-1988
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Poederoijen & Loevestein
 • Status:
  Actief
6 artikelen
Ds. P.D. van den Boogaard

Bijzonderheden:

Beleidsadviseur kerkrecht HHK


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb een lange tijd de rug toegekeerd naar God. Uiteindelijk heeft Hij mij weer toch naar Zich toe getrokken. Ik had heel de tijd het gevoel dat ik weer naar de gemeente toe moest waar ik vroeger ...
3 reacties
12-12-2023
Is het ethisch verantwoord om naar leven te zoeken op Mars? God heeft de aarde voor de mens geschapen. Moeten wij dan als nederige mens dat willen veranderen? Met vriendelijke groet, twee leerlingen n...
1 reactie
12-12-2012
Ik heb een beetje hetzelfde probleem als bij 'Geen bericht bij overlijden ouders'. Berichtgeving bij overleden ouders waar je geen contact mee hebt. Op de vraag of ik in het testament sta heb ik geen ...
Geen reacties
12-12-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering