Artikelen met tag

Gereformeerde Gemeenten (GerGem)

Ik ben belijdend lid van de Gereformeerde Gemeente, een gemeente waar de rijkdom van het verbond (door God aan ons getoond in de doop) duidelijk naar voren wordt gebracht. Nu hoor en lees ik regelmati...
Geen reacties
20-06-2016
De scriba van de Protestantse Kerk in Nederland heeft aangegeven in een afscheidsinterview met het Nederlands Dagblad dat hij nog nooit vertegenwoordigers van de Gereformeerde Gemeenten heeft ontmoet ...
Geen reacties
11-05-2016
Aan iemand van de Ger. Gem. Zijn alle dominees van de Ger. Gem. het met elkaar eens bijvoorbeeld tijdens een classis, synode of gewoon een praatje met elkaar?
1 reactie
16-04-2016
Hoe worden consulentschappen binnen de Ger. Gem. verdeeld? Onze consulent vertrekt naar een andere classis. Bepaalt de classis waaruit hij vertrekt wie onze nieuwe consulent wordt of beslist onze kerk...
Geen reacties
02-04-2016
Aan een dominee uit de Ger.Gem. Waarvan leeft een student (dus iemand die voor dominee leert in Rotterdam) tijdens zijn studie? Zeker als hij al een gezin heeft is dit toch een enorme financiële stap?...
Geen reacties
26-01-2016
Regelmatig heb ik contact met mensen uit de Gereformeerde Gemeenten (synodaal). Wat mij dan opvalt is dat zij altijd zo stellig zijn. Ze zijn er helemaal van overtuigd dat zij de alleen-ware kerk van ...
2 reacties
21-01-2016
Geachte dominee C. Harinck. U weet nog beter dan ik dat binnen het verband van de Gereformeerde Gemeenten elke gemeente zijn eigen ‘kleur’ heeft, onder invloed van volksaard, geschiedenis, enz. Als di...
11 reacties
20-01-2016
Geachte ds. Harinck. Hoe om te gaan met de grote verschillen binnen de Ger. Gem.? Hoe leggen we onze pubers uit dat in de gemeente alhier de focus erg op het uiterlijk ligt: donkere kleding, haardrach...
18 reacties
14-11-2015
In verband met het “al heel lang vacant” heb ik ook een vraag aan een CGK/HHK-predikant. Is het mogelijk dat zij zich beroepbaar stellen voor kerken buiten hun kerkverband, zoals de Ger. Gem.? En zo e...
36 reacties
31-10-2015
Geachte dominee C. Harinck. Sommige predikanten gebruiken nooit de naam Jezus. Wel af en toe Christus. Wat is hier de reden van?
17 reacties
29-10-2015
Pas las ik de vragen over de vacante plekken binnen de Gereformeerde Gemeente. Jammer genoeg stelt ds. Paul het zo dat die Ger. Gemmers maar dankbaar moeten zijn dat ze naar een andere kerk over stapp...
Geen reacties
28-10-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering