Artikelen met tag

Gereformeerde Gemeenten (GerGem)

Is het mogelijk dat de Gereformeerde Gemeenten de synodeuitspraken van 1931 ontdoen van het bindende karakter? Niet omdat ik ze wil bestrijden, maar omdat er mijns inziens in de gemeente van Christus ...
Geen reacties
17-01-2018
Vraag aan iemand van de Ger. Gem. Ik ben een jongere van 18 jaar die is opgegroeid in de Oud Ger. Gem. De afgelopen jaren ben ik me er steeds minder thuis gaan voelen. Ik was het niet eens met de mani...
Geen reacties
18-12-2017
Aan een Ger. Gem.-dominee. Sinds een half jaar heb ik een relatie met een jongen uit een zeer behoudende gemeente van de Ger. Gem. Hij is daar ook belijdend lid. Zelf ben ik dooplid in de HHK. Mag mij...
3 reacties
22-11-2017
Aan iemand van de Ger. Gem. Is het naar de mens gesproken zo dat er alleen intellectuele mannen in aanmerking komen voor de Theologische School? Dit i.v.m. bepaalde vakken die misschien voor minder be...
Geen reacties
17-05-2017
Afgelopen week werden we opgeschrikt door het overlijden van drie predikanten uit de Gereformeerde Gemeenten. Velen zijn diep geschokt. Wil de Heere hier iets mee zeggen? Zo ja, wat? Haalt de Heere Zi...
3 reacties
28-04-2017
Aan een dominee van de Ger. Gem. Maakt men in de Ger. Gem. nog wel eens gebruik van artikel 8 van de Dko? En zo niet, waarom niet?
6 reacties
07-04-2017
Aan Ger. Gem.-dominee. Ik ben een jonge vrouw/student van bijna 21 jaar. Momenteel zit in nog in een behoudende gereformeerde kerk (geen GKV), maar ik ben op zoek naar een andere kerk. Ik kom via kerk...
Geen reacties
04-03-2017
Aan Ger. Gem.-dominee. Ik ben een jonge vrouw/student van bijna 21 jaar. Momenteel zit in nog in een behoudende gereformeerde kerk (geen GKV), maar ik ben op zoek naar een andere kerk. Ik kom via kerk...
61 reacties
28-02-2017
Aan iemand van de Ger. Gem. Ik ben een jongen die ook in de Ger. Gem. zit. Wat me de laatste tijd opvalt binnen ons kerkverband is dat het allemaal maar ‘gemakkelijker’ lijkt te gaan. Bijvoorbeeld bij...
68 reacties
02-12-2016
Ik heb een vraag aan een predikant van de Gereformeerde Gemeenten. Een vriend van mij is ouderling in een Gereformeerde Gemeente. Hij mag preken van bepaalde predikanten uit de Ger. Gem. niet lezen om...
10 reacties
21-11-2016
In artikel 27 van de Dordtse Kerkorde staat dat ouderlingen en diakenen twee jaren zullen dienen en elk jaar zal het halve deel veranderd en andere in de plaats gesteld worden, tenzij dat de gelegenhe...
2 reacties
21-11-2016
Ik ben belijdend lid van de Gereformeerde Gemeente, een gemeente waar de rijkdom van het verbond (door God aan ons getoond in de doop) duidelijk naar voren wordt gebracht. Nu hoor en lees ik regelmati...
Geen reacties
20-06-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering