Eenhartige dominees

C.A. Hoekman / 1 reactie

16-04-2016, 10:15

Vraag

Aan iemand van de Ger. Gem. Zijn alle dominees van de Ger. Gem. het met elkaar eens bijvoorbeeld tijdens een classis, synode of gewoon een praatje met elkaar?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Ik ga er vanuit dat je lid of dooplid bent in een Gereformeerde Gemeente, omdat je je vraag stelt aan iemand van de Gereformeerde Gemeenten. Verder weet ik niet vanuit welk oogpunt je deze vraag stelt. Heb je, alles natuurlijk in het kader van je vraag, teleurstellende ervaringen opgedaan of heb je kritiek gehoord en wil je het nu wel eens ‘zeker weten’? Waarom ik dat vraag? Om aan te geven dat, wanneer dat allemaal niet het geval is, je geen antwoord kunt geven, toegespitst op een bepaalde door jou ervaren probleem of situatie. Het antwoord blijft dan dus meer algemeen. 

Wanneer ben je het met elkaar eens? Wanneer je altijd tot op de punt en de komma gelijk denkt en gelijk doet? Ben je het met elkaar eens wanneer je om de lieve vrede (altijd) je mening prijs geeft? Overigens is de lieve vrede wel uiterst belangrijk, maar niet het belangrijkste. Ben je het met elkaar eens wanneer je het zo goed kunt vinden met gelijkgezinden? En het is heerlijk om met gelijkgezinden bij elkaar te zijn, maar het is tegelijkertijd de grootste verzoeking om dan toch een afwijkende mening eerlijk te durven uitspreken. 

Een reeds overleden predikant van de Gereformeerde Gemeenten zei een keer dat de apostelen, na de uitstorting van de Heilige Geest, éénhartig  waren. Ze waren één van hart en één van zin om de grote zaak van de uitbreiding van Gods Koninkrijk. Terwijl het toch ook mensen bleven die verschillende meningen hadden. Lees Gal. 2:11-14 eens. Paulus corrigeert Petrus in het bijzijn van allen. Daarvoor is moed nodig. En waarom doet Paulus dat? Omdat liefde tot elkaar nooit ten koste mag gaan van oprechtheid en waarheid. En dan toch vrienden blijven, en met elkaar werken aan de grote opdracht: de prediking van het Evangelie, Jezus Christus en Die gekruisigd.

Zijn alle dominees van de Ger. Gem. (en HHK, CGK, etc.) het met elkaar eens bijvoorbeeld tijdens een classis, synode of gewoon een praatje met elkaar? Het zouden geen mensen zijn wanneer ze het altijd met elkaar eens waren. Ik hoop wel dat ze éénhartig blijven vanwege de liefde van Christus. Wanneer de liefde van Christus ons dringt, blijven bijzaken echt bijzaken en vinden we elkaar aan de voet van het kruis als kleine mensjes uit het stof. Paulus en Apollos vallen dan weg en de Heere Jezus Christus alleen blijft over (1 Kor. 3). Zelfs kerkmuuroverstijgend (Joh. 17:21,22). 
  
Hartelijke groet,
C. A. Hoekman, Kapelle

C.A. Hoekman

C.A. Hoekman

 • Geboortedatum:
  23-09-1943
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Dhr. Hoekman was ruim 40 jaar ouderling in de Ger. Gem.

  Bekijk ook: 

Tags in dit artikel:

Gereformeerde Gemeenten
1 reactie
CrA
18-04-2016 / 15:32
Hoe dominees met elkaar omgaan? Zoals het kerkvolk met elkaar omgaat, want zoals het volk is, zo is de priester.

Terug in de tijd

Naar aanleiding van onderstaande citaten van Augustinus vraag ik me af of deze kerkvader gelijk heeft. Deze citaten hebb...
1 reactie
15-04-2015
Het is kennelijk reeds lang geleden dat de vraagsteller (maar nu niet minder relevant) de volgende vraag stelde: “Moet j...
1 reactie
16-04-2019
Ik heb een vraag aan een ds. van de Ger. Gem. Ik heb verkering met een jongen in de Hersteld Hervormde kerk. Ik zit zelf...
geen reacties
15-04-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering