Verschillende doopvisies binnen een kerkverband

Ds. D.W. Tuinier / geen reacties

20-06-2016, 09:38

Vraag

Ik ben belijdend lid van de Gereformeerde Gemeente, een gemeente waar de rijkdom van het verbond (door God aan ons getoond in de doop) duidelijk naar voren wordt gebracht. Nu hoor en lees ik regelmatig dat er binnen de Gereformeerde Gemeenten ook anders wordt gedacht over de waarde van de doop. Waar mij altijd geleerd is dat de doop een pleitgrond is, wordt door anderen (ook predikanten) juist gezegd dat dit niet zo is.

Voor alles is dit natuurlijk verwarrend voor jongeren, maar ik ben vooral benieuwd hoe het kan dat er op zo'n punt als de doop verschillende visies bestaan binnen een kerkverband? Zou het niet goed zijn om daar op een synode het gesprek over te voeren? Er worden ook besluiten genomen over bijv. de vertaling die in de eredienst wordt gebruikt, dan kan misschien ook het gesprek over de leer van de doop gevoerd worden? Nu lijkt het soms alsof de twee visies op de doop naast elkaar kunnen bestaan.

Als ik de vraag anders stel: is het mogelijk binnen de Ger. Gem. het gesprek te voeren over de inhoud van de doop? Of moet ik accepteren dat er verschillen zijn op dit punt en mij er verder niet druk over maken?

Antwoord

U hebt inderdaad gelijk: ds. L. G. C. Ledeboer zegt in zijn vragenboekje voor de kleine kinderen dat zij in hun doop grond hebben om tot God te gaan. Weest daarom werkzaam met je doop. Laat je gedoopte voorhoofd aan de HEERE zien. Als je het veracht, zal het eenmaal tegen je getuigen!

Wezenlijk zal er binnen ons kerkverband hierover geen verschil van mening zijn, lijkt mij. Wel zijn er accentverschillen. Die zijn er altijd geweest. Die zullen er blijven... Accepteer dat.  Als reactie op een activistisch verbondsautomatisme kan het zijn dat we tekort doen aan de rijkdom van het verbond der genade, waarbinnen wij een plaats ontvangen. Aan de andere kant moeten we waken voor een Bijbelse invulling daarvan. Een gesprek of discussie hierover binnen het kerkverband is niet nodig. Wel het gebed om het licht en de leiding van Gods Geest (Ps. 119:3).

Heere, leer mij/ons de waarde van de doop op een rechte manier verstaan. Daarin raak je nooit uitgeleerd. De verwondering zal alleen maar groter worden. Dat bid ik u toe. 

Pastorale groet,
Ds. W. Tuinier

Ds. D.W. Tuinier

Ds. D.W. Tuinier

 • Geboortedatum:
  28-04-1964
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kampen
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

doopGereformeerde Gemeenten
geen reacties

Terug in de tijd

Ik raakte laatst in gesprek met twee jehova’s getuigen. Heb het idee dat er zo vaak verkeerd gereageerd wordt op deze me...
geen reacties
20-06-2006
Beste ds. Koeman. Dank u voor het antwoord op mijn vraag over de biecht. Ik heb ondertussen gebiecht en ik heb er veel a...
geen reacties
20-06-2014
Ik heb een vraag aangaande het dopen van mijn kindje. Ik ben ongetrouwd, wel gelovig, en mijn vriend is onkerkelijk opge...
2 reacties
20-06-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering