Gesprek Gereformeerde Gemeenten en PKN

Ds. H. Paul / geen reacties

11-05-2016, 11:53

Vraag

De scriba van de Protestantse Kerk in Nederland heeft aangegeven in een afscheidsinterview met het Nederlands Dagblad dat hij nog nooit vertegenwoordigers van de Gereformeerde Gemeenten heeft ontmoet of gesproken. Zij leggen de uitnodigingen naast zich neer, om zo een geheel geïsoleerde plaats in te nemen. Is dit werkelijk zo? Dit kan en mag toch niet waar zijn? Het verbaast mij dat de Ger. Gem. dan het bijbelse gebod van eenheid naast zich neer zou leggen, ja zelfs het gesprek met de protestante broeders en zusters afwijst. Is de Ger. Gem. dan werkelijk sektarisch, zoals de scriba helaas moet vaststellen? En wat betekent dit voor het 'Kerk-zijn'?

Antwoord

Beste vraagstel(ler)ster,
 
Je schrijft dat de Ger. Gem. de uitnodiging tot samenspreking met de PKN naast zich neer leggen. Dat klinkt alsof men zich hoogmoedig daarvan distantieert: "om zo een geheel geisoleerde plaats in te kunnen nemen." Dat wordt weersproken door de feiten. Er zijn wel degelijk contacten en gesprekken met kerkverbanden die op dezelfde grondslag staan. 

Dat deze zelfde contacten er niet zijn met de PKN is daardoor te verklaren dat de verschillen met deze kerk als geheel zo groot zijn dat samenspreking bij voorbaat zonder nut zal zijn. Ik denk aan: de vrouw in het ambt, het homohuwelijk, de uitoefening van de leertucht, enz. Dat neemt niet weg dat er plaatselijk met Geref. Bondsgemeenten goede contacten zijn, zoals bijvoorbeeld in mijn woonplaats (gemeenschappelijke herdenking van de kerkhervorming, school enz.).
 
De verdeeldheid van de kerken is een zaak die ons wel degelijk ter harte gaan, maar een geforceerde eenheid levert alleen maar meer verdeeldheid op. 
 
Met hartelijke groet, 
Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Tags in dit artikel:

eenheidGereformeerde GemeentenPKN
geen reacties

Terug in de tijd

Wij zijn een gelukkig getrouwd stel van 30 jaar. Zeven jaar getrouwd en een kindje van vijf en een kindje van één. Na de...
21 reacties
12-05-2017
Mijn vrouw is 64 jaar en ik 69. Kunnen wij onze kinderen met kleinkinderen bezoeken in de huidige periode?
geen reacties
11-05-2020
Graag zou ik dood willen zijn (om vele redenen). Maar elke keer lukt het mij niet om dat uit te voeren, want ik leef nog...
geen reacties
11-05-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering