Toelating tot het predikambt

Ds. C. Harinck / 6 reacties

07-04-2017, 08:07

Vraag

Aan een dominee van de Ger. Gem. Maakt men in de Ger. Gem. nog wel eens gebruik van artikel 8 van de Dko? En zo niet, waarom niet?


Antwoord

Beste vraagsteller/ster,

De kerk van de Reformatie had voor het predikant worden de volgende route uitgezet: Jonge mannen die begeerte hadden predikant te worden, volgden een studie theologie aan de door de overheid en de kerk gestichte universiteiten. Daarna stelde men zich beroepbaar en moest men soms lang wachten voordat een gemeente hen beriep. Zij verdienden in die tussentijd hun geld  met les geven aan kinderen van ríjke mensen of pastorale hulp in een gemeente. Zij preekten ook op verzoek en in vacante gemeenten. Als zij  een beroep ontvingen, werden ze door de classis geëxamineerd. Door de classis werd gevraagd naar de motieven tot het predikant worden. In sommige classé woog dat zwaar. In andere niet zo zeer.

In de Ger. Gem. koos men na 1907 er voor om op de Gen. Synode de persoon te onderzoeken aangaande de leer en de roeping tot het ambt. Ook moest men daar een korte preek houden. De synode stemde daarna. Omdat dit nog al meningsverschillen aan het licht bracht en het voor veel gegadigden zwaar viel in zo'n groot verband verslag te doen van bekering en roeping, heeft de synode dit toevertrouwd aan een door de Gen. Synode gekozen curatorium. 

Wat art. 8 betreft. De gereformeerde vaderen wilden een weg openen voor mensen die geen universitaire studie  kenden, maar die over bijzondere gaven beschikten om te preken en ook duidelijk konden spreken over roeping en bekering. Eigenlijk werkt het zo bij ons. De studie komt er dan na.

De bezwaren van geen curatorium of vorm van beproeving zijn dat Paulus dit wel eist. 1 Tim. 3 en Titus. De bezwaren van wel een curatorium zijn, dat het subjectieve en het korte moment van onderzoek de doorslag geeft.

De Bijbelse lijn is: de gemeente merkt dat iemand gaven en genade bezit en ziet daarin de vinger van God. Dan ligt het criterium dus bij de gemeente. Maar zij werden toch eerst nog beproefd en daarna dienden zij. 

Er kleven bezwaren aan onze methodes. Er zullen altijd wolven in schaapsklederen in de kerk zijn. Het komt in de vruchten openbaar.

Ds. C. Harinck

Lees meer artikelen over:

curatoriumGereformeerde Gemeenten (GerGem)
Dit artikel is beantwoord door

Ds. C. Harinck

 • Geboortedatum:
  09-04-1933
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
254 artikelen
Ds. C. Harinck

Bijzonderheden:

Emeritus

Bekijk ook:


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
6 reacties
3parels
08-04-2017 / 14:39
Wat ik wel erg moeilijk vind is dat een mens gaat beoordelen of degene die verlangt naar het preekambt wel bekeerd is en daarna of hij wel duidelijk geroepen is. Wanneer het niet past in het voorgeschreven straatje wordt desbetreffende afgewezen. Zo heb ik menig man al afgewezen zien worden die wel duidelijk de Heere kennen en een roeping hebben, maar wat niet past in het straatje. Vervolgens probeert men het dan bij een andere kerk en daar komen ze dan direct binnen. Erg veel moeite heb ik daarmee.
dorual1
08-04-2017 / 18:10
De dominee geeft al aan: aan elke methode kleven bezwaren, want niet alleen met een curatorium wordt er door mensen "beoordeeld"; ook zonder curatorium. Dan is de menselijke beoordeling bij de betrokkene zelf. Hij zelf maakt de afweging of zijn bekering en roeping van godswege zijn. En deze personlijke afweging is zwaarwegend. Bij deze persoonlijke beoordeling spelen echter ook allerlei subjectieve factoren een rol. Deze persoonlijke roeping moet dus wel beproefd en getoetst worden. Ik ken ook menig predikant die meerdere keren zich aangemeld heeft en achteraf getuigt dat hij deze afwijzingen "nodig" had om te meer en des te duidelijker naar het ambt geleid te mogen worden. Ik heb ook wel zorgen en moeite als er mannen wel zijn toegelaten waarbij in de loop van de tijd blijkt dat er bij de betrokkenen toch wezenlijke gaven die nodig zijn voor de vervulling van het ambt ontbreken. Dit levert niet zelden spanningen op in de gemeenten die hij dient en in het pastoraat.
Ik ken ook de verhalen van mannen die bijde GerGem zijn afgewezen en zich bij een ander kerkgenootschap hebben aangemeld en daar kennelijk met vrucht en zegen het predikambt vervullen. Daarvan snap ik dat hierover moeite wordt ervaren en ik deel deze zorg. Maar ik ken ook verhalen van mannen die deze weg zijn gegaan en in die andere kerk helemaal doorgeschoven zijn in schriftkritische of liberale zin.
Voor de buitenwacht komt het wellicht over alsof het curatorium alleen diegenen toelaat die in een voorgeschreven straatje passen, maar de diversiteit aan predikanten die van de school afkomen laat zien dat dit minder een rol speelt dan wordt gesuggereerd. En dat is al heel lang zo bij de GerGem. Ds Harinck komt zelf ook niet oorspronkelijk uit de GerGem en recent is ook een voormalig moslim tot predikant bevestigd.

Wat ik maar gezegd wil hebben: Hier leven we niet in het Paradijs en daarom roept de Heere ons op om te bidden voor onze predikanten en ambtsdragers. En bid niet allen voor de hoogbegaafde predikers, maar ook voor predikers als Paulus waarvan gezegd werd dat zijn rede verachtelijk was. En wat een wonder: de Heere wil dergelijke gebeden horen!
daarom hoop en bid ik ook voor het komende curatorium; voor hen die gehoord zullen gaan worden en voor het Curatorium zelf. Niet klagen, maar het aan de Heere vragen ...
Lekkerbek
08-04-2017 / 18:25
Dorual1, totaal mee eens, ik had het niet beter kunnen verwoorden.
johnknox46
09-04-2017 / 08:37
Wauw Dorual, het antwoord van de dominee was al erg duidelijk maar jou antwoord nog duidelijker dankjewel ik ven het volledig met je eens, even een kleine correctie al chalabi is geen ex moslim alleen zijn vader was Irakees en zijn moeder Nederlands hij is seculier opgevoed zonder religie.

Vraagsteller heeft het over artikel 8 dko waarom gebruikt men dat niet meer?
robbink96
09-04-2017 / 21:54
ik wil toch opnemen voor
het curatoruim

Het zijn mannen die van zichzelf niks kunnen
daarom vragenze altijd
om de wijsheid van de Heere en Zijn Geest

en ze zijn er niet
om mannen af te wijzen maar om
aan te nemen

Laten we maar Bidden voor
hun
CrA
11-04-2017 / 09:59
@johnknox46, je vraagt: ''Vraagsteller heeft het over artikel 8 dko waarom gebruikt men dat niet meer?''
Ds. zegt dat dit wel gebeurt:"...Eigenlijk werkt het zo bij ons..."

Dat er een curatorium is, is op zich niets mis mee, alleen dat er jaar en dag dezelfde personen zitting hebben in het college is niet goed. Dat werkt die subjectiviteit in de hand, waar Ds. het over heeft.

Terug in de tijd

Ik ben een jonge vrouw van 21 jaar en heb een prachtig zoontje van anderhalf jaar. Ik was bezig met een studie toen ik zwanger raakte en moest trouwen. Daardoor is mijn studie afgebroken. Ik heb een j...
5 reacties
06-04-2011
In Lukas 12:22-29 staat dat christenen zich geen zorgen hoeven te maken. Spurgeon zegt dat het ons niet aan kleding eten zal ontbreken als we op God vertrouwen. Hoe zijn deze woorden te rijmen met de ...
1 reactie
06-04-2020
Op dit forum staan heel wat vragen over seksuele fantasieën en de omgang ermee. Steeds luidt het antwoord: prikkels uit de weg gaan en God bidden om kracht. Oké. Dat probeer ik elke dag. Maar er zijn ...
14 reacties
06-04-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering