Het lijkt allemaal gemakkelijker

J.P. van den Brink / 68 reacties

02-12-2016, 12:57

Vraag

Aan iemand van de Ger. Gem. Ik ben een jongen die ook in de Ger. Gem. zit. Wat me de laatste tijd opvalt binnen ons kerkverband is dat het allemaal maar ‘gemakkelijker’ lijkt te gaan. Bijvoorbeeld bij het Heilig Avondmaal. Het lijkt wel of ze er naar toe rennen en er gaan er zoveel aan.... Wij mogen niet oordelen, want ik kan er niet aan, maar ik kan het soms zo moeilijk begrijpen. Er gaat zo weinig van uit, hoe kun je daar dan jaloers op zijn?

Maar ik ben op een leeftijd gekomen dat ik belijdenis wil doen omdat ik achter de leer sta die wij belijden. Maar het kan soms zo moeilijk zijn als je zulke dingen ziet en hoort over de gemeente waar bij je hoort. Soms vraag ik me weleens af: is dit nu dezelfde Gereformeerde Gemeente uit 1907? Maar moet ik voor deze reden nu mijn belijdenis uitstellen?

Antwoord

Beste vraagsteller, 

Het zal, naarmate de dag van de Heere Jezus dichterbij komt, er niet beter op worden. Dat heeft de Heere zelf voorzegd. Twistingen, dwaalleraren, wereldgelijkvormigheid en een heleboel gedoe! We zijn nu zo’n 2000 jaar nadat de Heere Jezus op aarde was en aanvankelijk, op de pinksterdag, was er een grote toename van mensen die de gemeente werden toegedaan: en de Heere deed dagelijks tot de Gemeente die zalig werden. Toch was er in de tijd van de apostelen in Handelingen nog geen herstel van het Paradijs. Al in die eerste gemeente deden zich mensen voor als kinderen van God (Ananias en Zafira), maar het bleek in hun leven dat ze dat niet waren. Maar ondanks dat ging de Heere door met Zijn kerkvergaderend werk: het getal der discipelen vermenigvuldigde in Jeruzalem, lezen we even verder in het boek Handelingen. Ondanks dat eerste scheurtje, was er eenheid en grote onderlinge liefde in de gemeente. Wat een wonder dat de christenen uit de joden en de heidenen elkaar vonden  op het ene fundament van de kerk, Jezus Christus. En dat die kerk geleid werd door mannen, vervuld met de Heilige Geest, die bijeenkwamen in de eerste synode in Handelingen 15. Zou er een overeenkomst zijn tussen die eerste synodevergadering in het boek der Handelingen en die vergadering van eenwording en het ontstaan van de Gereformeerde Gemeenten in 1907? Ik denk dat er heel veel verschillen zijn op te merken, maar ik zie ten minste één overeenkomst. Beide vergaderingen werden gehouden in een grote eensgezindheid van broeders die elkaar verstonden in de Koning van de Kerk. 

En hoe ging het verder? We lezen in de Handelingen dat er tussen Paulus en Barnabas verbittering ontstond en dat beiden hun eigen weg zijn gegaan. In ons kerkverband heeft er in de vorige eeuw ook een droevige scheuring plaatsgevonden van broeders die tot hetzelfde huis behoorden (1953). De satan  lijkt het te winnen. Het gebod wat de Heere had gegeven om één te zijn, werd verbroken. Wie zou niet wenen?

Hoe ging het verder? Beginnende van Jeruzalem ging het woord van het Evangelie over de gehele toenmalige wereld. Tot aan het eind van het boek Handelingen toe, waar getuigd wordt hoe Paulus het Koninkrijk Gods mocht prediken, lerende van de Heere Jezus met alle vrijmoedigheid, onverhinderd. Onverhinderd, ondanks het feit dat Pauls toen in gevangenschap in Rome was. 
Ook in de kerk van vandaag zijn er rijke getuigenissen bekend hoe de Heere de dwaasheid van de prediking heeft willen gebruiken om mensen te roepen uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht.

Is dit nu een antwoord op je vraag? Ja en nee. Ja, omdat ik je wilde illustreren dat vanaf het begin in Gods kerk het hier op aarde na de zondeval niet meer zo is als in het paradijs en omdat ik je ertoe wil oproepen om niet zozeer te zien op wat mensen doen, maar om aan de Heere te vragen of dat je in Zijn gemeente (ook in 2016!) iets mag opmerken van Zijn wonderlijke kerkvergaderend werk, wat Hij door zal zetten tot op de dag van onze Heere Jezus Christus. Dan lijkt het soms zelfs uit te lopen op een mislukking zoals in de gevangenschap van Paulus in Rome. Maar toch gaat de Heere door, onverhinderd. Naarmate je mag zien wat het wel is, ontvang je meer zegen dan wanneer je je zorgen maakt over datgene wat het niet is. En zo geloof ik ook dat de Heere anno 2016 nog doorgaat om zijn kinderen te brengen waar Hij ze hebben wil. Dan tel je geen kerkgangers, dan tel je geen Avondmaalgangers (veel of weinig; o wat is het  verdrietig al  die staatjes van aantallen avondmaalgangers per gemeente die dwaze mensen menen te moeten publiceren) dan is er geen  minutieus afwegen over hoe zwaar of hoe licht, maar dan ken je maar één gewicht: dat is genade. Die genade hebben alle avondmaalgangers nodig en die genade heb ook jij nodig, juist ook als je straks belijdenis wil doen.

Toch is hiermee niet alles gezegd, want jij zit ondertussen toch nog wel met jouw vraag. Ik denk aan het interview wat ik las van de hervormde emerituspredikant ds. Blenk in een terugblik bij zijn 40 jarig ambtsjubileum. Met blijdschap en verwondering zag ds. Blenk in de loop van de jaren het aantal avondmaalgangers in de gemeenten die hij diende toenemen. Maar tegelijkertijd zag hij met zorg en verdriet het aantal kerkgangers in de middagdiensten op zondag afnemen. Twee tendensen, die elkaar echt tegenspreken. Dit doet zich niet alleen in de gereformeerde gemeenten of in hervormde gemeenten voor, dit is een tendens in de breedte van de kerk. Ik begrijp in die zin jouw zorg wel. Maar moet je, mag je daarom het doen van belijdenis uitstellen? Lieve vriend, je doet toch geen belijdenis om de mensen in je gemeente. Je doet toch belijdenis voor Gods Aangezicht (en, ja, met de gemeente als getuige van jouw afgelegde eed!).

Gij dan,strijdt gij om in te gaan! Bid voor jezelf en bid meteen ook voor ons (vraagt Paulus aan de Collossenzen en ik vraag jou hetzelfde te doen voor je ambtsdragers en predikant die verantwoordelijk zijn voor de prediking en het pastoraat rond het Heilig Avondmaal), dat God ons de deur des Woords opene, om te spreken de verborgenheid van Christus. Opdat ook in onze dagen, net zoals in de gemeente van Jeruzalem en ook in de Gereformeerde Gemeenten rond 1907 niet het oordeel van mensen bepalend is wie wel of niet aan het Avondmaal gaan mag; maar dat de zuivere prediking van het Woord als sleutel van het hemelrijk hetzelve zal ontsluiten en toesluiten (HC zondag 31).

Gode bevolen!

J. P. van den Brink, 
Ouderling Gereformeerde Gemeente Eindhoven

J.P. van den Brink

J.P. van den Brink

 • Geboortedatum:
  10-06-1960
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Eindhoven
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Functie: Ouderling

68 reacties
Victor123
02-12-2016 / 15:14
Herkenbare vraag, maar strijdt om in te gaan.
Luister deze preek eens
http://www.prekenweb.nl/nl/Preek/Open/14755
Prisma23
02-12-2016 / 15:41
God is van eeuwigheid en tot eeuwigheid.
Jezus kwam op aarde rond het jaar nul.
De Heilige Geest werd rond het jaar 33 uitgestort.


Wat zeur je nu over 1907? Wat er in dat jaar gebeurt is kan je vinden op https://en.wikipedia.org/wiki/1907 .

Maar als je inderdaad een kerk uit 1907 zoekt moet je nu geen belijdenis doen maar eerst een tijdmachine kopen!
RSTHG21
02-12-2016 / 17:08
Inderdaad een herkenbare vraag. Ik heb hier ook mee gelopen. Mocht de vragensteller erover willen spreken kan hij mijn email opvragen.
Jammer dat Prisma23 zo naar reageert over de kerk van 1907. Toen der tijd vond je veel Godsvreze in het land, wat tegenwoordig als 'ouderwets' en 'zwaar' bestempeld wordt.
pannenkoek
02-12-2016 / 18:05
Ik zou me maar drukker maken om de mensen die in hun bank blijven zitten.....
Omega
02-12-2016 / 18:43
Als je alleen belijdenis van de leer wilt doen, heb je volgens mij een ander probleem: een eeuwigheidsprobleem.
hvdijk66
02-12-2016 / 23:12
Als je beseft wie je uitnodigt voor de maaltijd, blijf je dan zitten?
Prisma23
02-12-2016 / 23:33
@RSTHG21, dat ik na reageer op 1907 is alleen omdat de vraagsteller blijkbaar om een romantische of rationele reden dat jaartal verheerlijkt.
Zoals ook jaartallen als 1944, 1953, 1967 of 2004 in onze "kringen" soms verheerlijkt worden. In mijn ogen allemaal doorgeschoten rationaliteit en verlichtingsdenken en een zware onderschatting van de breedte van het werk van de Heilige Geest
Prisma23
02-12-2016 / 23:34
@RSTHG21, dat ik naar reageer op 1907 is alleen omdat de vraagsteller blijkbaar om een romantische of rationele reden dat jaartal verheerlijkt.
Zoals ook jaartallen als 1944, 1953, 1967 of 2004 in onze "kringen" soms verheerlijkt worden. In mijn ogen allemaal doorgeschoten rationaliteit en verlichtingsdenken en een zware onderschatting van de breedte van het werk van de Heilige Geest
stedeling
03-12-2016 / 00:08
We hoeven het verleden niet te verheerlijken, daar is niet echt veel reden toe, maar toch waren er toen meer avondmaalgangers die een reuke des levens ten leven verspreiden. En dit zowel in praat, DAAD en gewaad. Dat er zelfs buiten de kerkelijke gemeente voor deze mensen veel respect en verwondering ('jaloersheid') was. Meer getuigenis en vreemdelingsschap en minder lauwheid en vanzelfsprekendheid/automatisme: het zal toch niet zijn dat wij of onze kinderen straks een kind van God (mij?) alleen herkennen aan het feit dat hij (ik?) een aantal keren per jaar aan het avondmaal zit...

Ik wens u en de uwen het beste voor tijd en eeuwigheid.

Met vriendelijke groet,

Stedeling
lin1991
03-12-2016 / 10:49
Hangt de keuze van jou belijdenis af van de avondmaalgangers waar niets van uit gaat? Waarom zou je je keuze voor belijdenis om die genoemde redenen uitstellen? Ik zie de link niet. De leer veranderd toch niet met bovengenoemd feit? Vragensteller, strijd om in te gaan! Eén ding is nodig. Wanneer de Heilige Geest ons gaat bearbeiden dan gaat de hand op de mond en kijken we niet meer naar andere (avondmaalgangers). Het is te hopen dat je er spoedig tussen mag zitten, en dat je je mag verwonderen over het heil wat jou is toegezegd. Vraag daar maar oneindig veel om.
Ron60
03-12-2016 / 16:15
@lin1991
Helemaal mee eens!
@Stedeling
Er waren in jouw ogen meer avondmaalgangers waar iets van uit ging. Waar baseer je dat op en over welke tijd praat je dan? Heb je dat zelf meegemaakt of heb je het van 'horen zeggen'? Ik vind het nogal wat om zo te oordelen over mensen die aan het avondmaal deelnemen. Het oordeel der liefde is hier beter op zijn plaats.
stedeling
03-12-2016 / 18:18
@Ron60 Het is geen veroordeling, het is slechts een constatering mijnerzijds. Trek het je vooral niet persoonlijk aan.
bastiaan37281
03-12-2016 / 19:59
Ik ben het eens met de vragensteller. Ik herken dat ook in onze Gereformeerde Gemeente. Volle avondmaalstafels en men is veel 'met de dingen bezig', zegt men. Doordeweeks merk je er echter weinig van. Aan de kleding van de meeste vrouwelijke avondmaalgangers is niet te zien dat ze pelgrims zijn op doortocht naar het hemelse Jeruzalem. En als ik mensen uit onze kerk met preekbesprekingen e.d. soms hoor praten, dan vraag ik me af of ze Hem mogen kennen op rechtsgronden. Ik hoor weinig over de ellende, het gaat vooral over Jezus en Zijn offer.

Begrijp me goed, ik wil hier niet oordelen over andere mensen en ik acht mezelf ook zeker niet beter, maar het zijn wel zorgen die ik deel met de vragensteller. Er wordt soms veel afgegeven op de zwaardere kerken, maar daar is veelal nog wel een heilige schroom om deel te nemen aan de tafel des Heeren. Daar voel ik wel meer dat ik dan wel bekleed moet zijn met de gerechtigheid van Christus eer ik aan kan gaan. Dat ik weet moet hebben van de drie stukken en bevindelijk daar iets van beleefd moet hebben. In onze kerk gaan ze bij horden aan en hoor ik bij avondmaalsdiensten (inclusief de voorbereiding) maar weinig over het feit dat je jezelf ook kunt bedriegen voor de eeuwigheid. Dat er ook door de avondmaalstafels een scheiding loopt tussen bekeerden en onbekeerden!

Om mee af te sluiten, wat ik ook bijzonder vind is dat juist de mensen die aangaan het meeste kritiek hebben op de zwaardere dominees. In een vacante periode in het verleden bleven verschillende avondmaalsgangers weg toen er bepaalde 'zware' dominees kwamen. Dat is toch wel apart! Ook zie ik soms foto's op Facebook circuleren van mensen uit de kerk die aangaan, maar doordeweeks wel in voetbalstadions kunnen komen en kunnen genieten van de wereld. Volgens mij is de Bijbel duidelijk dat je niet meer mee kunt doen met de genietingen der wereld als je iets mag kennen van die verborgen omgang met Hem.

Ik wilde dit even kwijt. Het is absoluut niet mijn intentie om hier mee te polariseren of een discussie te starten. Dat jullie het weten.
gerardgerard
03-12-2016 / 21:08
Bastiaan, je schrijft zoveel over anderen, maar ik zou zo graag jou getuigenis lezen! Het blijft daarover zo stil....
Johan100
03-12-2016 / 21:55
Bastiaan37281, je schreef ''En als ik mensen uit onze kerk met preekbesprekingen e.d. soms hoor praten, dan vraag ik me af of ze Hem mogen kennen op rechtsgronden.''

De term rechtsgronden is zeer dubieus. Hier een helder artikel erover.

http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/23668/zalig-op-rechtsgronden/

De genoemde uitdrukking is er ook één die voor meerdere uitleg vat­baar is. Het is namelijk in deze uit­drukking niet duidelijk welk recht wordt bedoeld. Gaat het om Gods eisend recht of de toegerekende ge­rechtigheid van Christus? Ook het meervoud kan misverstanden oproepen. De zaligheid heeft immers niet meerdere gronden maar slechts één grond en dat is het bloed van Christus dat van alle zonden reinigt.
bastiaan37281
03-12-2016 / 22:10
@ gerardgerard:
Ik ben er niet zo van om mijn getuigenis te geven op het internet, ook al is het dan nog steeds als anoniem persoon.
Tante Pollewop
04-12-2016 / 08:38
Deze discussie laat weer eens zien wat er mis is in de 'rechtse' hoek. Heel veel zeuren en zaniken over anderen. Je zelf voordoen als Roomser dan de paus, maar als het puntje bij het paaltje komt niets over je eigen leven willen zeggen, want dat is eng.
Houd dan ook je mond over anderen.
MUS
04-12-2016 / 13:17
Laat je niet misleiden.
- Geloofsbelijdenis is belijdenis van jouw geloof, ongeacht in welke kerk je zit. Belijdenis van de leer... dat is een vreemde constructie.
- Blijf vooral zitten waar je zit en roer je goed!
- Ben je zelf al tot geloof gekomen? Anders kun je de geestelijke dingen niet juist verstaan...
Mona
04-12-2016 / 13:24
Volkomen met MUS eens.

Vragensteller, het Avondmaal gaat echt over andere zaken dan waar je je vraag over stelt.
Begin met het wezen van de zaak: het offer wat Christus bracht, dit aan de Zijn Tafel wordt herdacht. Heb je deel aan Hem?
Christus moet in jouw eigen leven centraal staan. En als dat zo is, kunnen je ogen niet meer op anderen gericht zijn.
Mona
04-12-2016 / 13:25
Correctie op de één na laatste zin:
Dit wordt aan Zijn tafel herdacht.

Terug in de tijd

Beste kandidaat Mol. Dank u voor het beantwoorden van mijn vraag over de tienerdienst. Ondertussen ben ik met mijn vrien...
geen reacties
03-12-2015
Ik heb een periode van ruim zes jaar antidepressiva geslikt. Omdat ik vooral de laatste tijd last had van de nare bijwer...
geen reacties
02-12-2011
Is een toevluchtnemend geloof minder dan een verzekerd geloof?
geen reacties
02-12-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering