Een dienst van de Gereformeerde Gemeenten bezoeken (2)

C.A. Hoekman / Geen reacties

04-03-2017, 11:52

Vraag

Aan Ger. Gem.-dominee. Ik ben een jonge vrouw/student van bijna 21 jaar. Momenteel zit in nog in een behoudende gereformeerde kerk (geen GKV), maar ik ben op zoek naar een andere kerk. Ik kom via kerkomroep/kerkdienstgemist uit bij de HHK of Ger. Gem. Ik heb de laatste tijd veel preken uit de HHK geluisterd en die kan ik goed begrijpen (in tegenstelling tot de preken uit mijn huidige gemeente, die begrijp ik niet). Op internet ben ik aan het zoeken geweest, maar er zijn maar weinig Ger. Gem.- gemeenten waar ik de diensten van kan luisteren. Of beveiligd of ze zenden niet uit. Best jammer vind ik. Maar dat terzijde.

Mijn eigenlijke vraag: hoe zit het qua kleding in de Ger. Gem.? Ik neem aan dat meisjes/vrouwen rokjes dragen. Maar is een hoedje dragen ook verplicht? Bij mij in de kerk maakt het niet uit als je al vrouw/meisje zijnde een broek draagt. Hoedjes komen bij ons niet voor. Nu was ik van plan om, zo de Heere wil, op biddag van de gelegenheid gebruik te maken om een Ger. Gem.-gemeente te bezoeken. Nu heb ik dus geen hoedje die ik op kan doen en misschien word ik wel vreemd aangekeken omdat ik dan geen hoedje draag. Hoe wordt er met gasten omgegaan in de gemeente? Heeft u tips?


Antwoord

Beste jonge vrouw,

Fijn dat je belangstelling uitgaat naar de verkondiging van Gods Woord. Je komt zelf uit een behoudende gereformeerde kerk (geen GKV) en bent op zoek naar een andere kerk waar je de preken beter kunt begrijpen. Je zit echter met een kleding-probleem en je stelt een concrete vraag: hoe zit het qua kleding in de Ger. Gem.?                                                                                                                        

Vooropgesteld, wanneer je als gast in een Gereformeerde Gemeente komt, ben je welkom zoals je komt. Ik kan me persoonlijk niet voorstellen dat iemand aan een gast kledingeisen stelt om een kerkdienst bij te wonen. Hoewel ik me haast om te erkennen dat dit per gemeente kan verschillen. Daarom is het goed dat je jezelf op de hoogte hebt gesteld dat een rokje de gewenste kleding is voor vrouwen en meisjes. Ik denk dat je wijs handelt om dan ook een rokje te dragen. Tijdens de kerkdiensten wordt ook een hoed of muts gedragen. Als bezoekende gast zal niemand dat van je eisen, maar voor je eigen gemoedsrust (om niet op te vallen) is het misschien wel zo handig. Voor een paar euro heb je zo’n muts (hoed is dus niet nodig). Zie je dat niet zitten, toch gewoon de dienst bezoeken.

Ik kom nu bij het belangrijkste. Laat niets je weerhouden om onder de verkondiging van Gods Woord te zitten. Ga biddend en met het diepe verlangen om te horen wat God jou persoonlijk heeft te zeggen. Neigt uw oor, en komt tot Mij, hoort, en uw ziel zal leven (Jes. 55:3a). Hoe dat kan? Alleen om Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Er is in deze wereld maar één echte vrede en vreugde. Te mogen weten en geloven dat Jezus ook jouw Zaligmaker (Redder) is. Daarom, vlucht met al je zonden en zorgen tot Hem. Lees Johannes 3 nog eens rustig. Wat een genade, onverdiend en om niet. Gezegende dienst(en) toegebeden.

Hartelijke groet,

C. A. Hoekman, Kapelle

Naschrift redactie: Vanwege de vele reacties op ons eigen antwoord, hebben we deze vraag tevens voorgelegd aan ouderling Hoekman. Hij is bereid om e.e.a. persoonlijk toe te lichten aan de vraagstelster. Zijn gegevens kunnen opgevraagd worden via vragen@refoweb.nl

Lees meer artikelen over:

Gereformeerde Gemeenten (GerGem)
Dit artikel is beantwoord door

C.A. Hoekman

 • Geboortedatum:
  23-09-1943
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
106 artikelen
C.A. Hoekman

Bijzonderheden:

Dhr. Hoekman was ruim 40 jaar ouderling in de Ger. Gem.

Bekijk ook: 


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

Dominee Joppe heeft ooit in een preek uitgelegd dat er 2 verschillende zalvingen zouden zijn geweest voordat de Heere Jezus is gekruisigd/begraven. Dat betrof de zalving in het huis van Simon de Fariz...
Geen reacties
03-03-2015
(Hoe) Kun je als christen op een niet-christelijk kinderdagverblijf werken zonder jezelf tekort te doen?
4 reacties
03-03-2011
Gaat de geestelijke wapenrusting (Efeze 6) over de strijd van één persoonlijke gelovige tegenover de duivel, of over over het lichaam van Christus -dus alle gelovigen bij elkaar- tegenover de duivel? ...
Geen reacties
03-03-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering