Scheuring binnen de Gereformeerde Gemeenten?

Ds. D.W. Tuinier / Geen reacties

19-11-2018, 11:12

Vraag

Graag deze vraag laten beantwoorden door een Ger. Gem.-predikant of ambtsdrager. Steeds meer hoor ik om mij heen dat een scheuring binnen de Gereformeerde Gemeenten aanstaande is. Dat er teveel verwijdering aan het ontstaan is tussen verschillende gemeenten, predikanten en ambtsdragers. Een deel (wat kritisch tegenover de Ger. Gem. is) zou dan overgaan naar HHK of PKN en het andere deel (grootste deel) zal aansluiting begeren te zoeken bij de Ger. Gem. in Ned. Om zo weer als eenheid verder te gaan als Gereformeerde Gemeenten. Ik maak me hier grote zorgen over. Dat ik dit steeds vaker hoor geeft ook aan in welke tijd we leven. Hoe moet ik hier mee omgaan? Dit is toch niet Bijbels?


Antwoord

Dat klopt! Om met het laatste uit je vraag te beginnen: dit is onBijbels! Ik begrijp jouw grote zorgen goed, heel goed zelfs! En het doet veel pijn in mijn ziel. Waarom? Omdat het over de kerk gaat die mij lief is. God heeft mij hierin geplaatst. En ik weet ook goed wat er allemaal mis is. In welk kerkverband is dat niet? Er zijn veel gebreken. Wie kent die niet?

Het is waar: de liefde van velen verkoudt... Nauwelijks kunnen twee samen gaan. Dit is wel Bijbels! Hoe ga je hiermee om?

1. Probeer eerlijk met je zelf en de zorgen om te gaan. Niet alles is negatief. Er zijn ook nog zoveel goede dingen die God ons, in Zijn algemene goedheid, geeft! Blijft daarvoor oog hebben! Daarbij is er inderdaad verschil tussen gemeenten, kerkenraden en predikanten. Op zich in dit niet zo erg. Er was immers ook verschil tussen Jezus´ eerste discipelen? Ze zijn allemaal verschillend maar, als het er op aankomt, zijn ze één in hun Meester. Waarom? Omdat het Gods werk is. En wat van Hem is, vrucht van Zijn genadewerk, verbindt. En alles wat niet van Hem is, maakt scheiding. De bekende theoloog H. Witsius heeft vroeger al gezegd: “In hoofdzaken eenheid, in bijzaken vrijheid. En in alles de liefde.”

2. Breng je zorgen vooral bij de HEERE.

3. Ga in gesprek met anderen nooit de ‘strijd’ aan of polariseer op de een of andere wijze. Dit is zeer onvruchtbaar. Probeer steeds bij het belangrijkste uit te komen: de persoonlijke, ware bekering tot God en het geloof in de Heere Jezus Christus en het leven vanuit Zijn bediening. Echt, dan is er geen plaats voor verwijdering e.d. integendeel, de gemeenschap der heiligen overstijgt kerkmuren.

Ik zing graag. Zing je mee? Ps. 133 vers 3: Waar liefde woont... Sterkte. En verwacht het van de Koning van de Kerk, de Heere Jezus Christus. Op Hem alleen!! Probeer ik ook te doen. Dat is een rijk leven, hoor!!

Ds. D. W. Tuinier

Lees meer artikelen over:

Gereformeerde Gemeenten (GerGem)
Dit artikel is beantwoord door

Ds. D.W. Tuinier

 • Geboortedatum:
  28-04-1964
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kampen
 • Status:
  Inactief
100 artikelen
Ds. D.W. Tuinier

Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

Is het kerkrechtelijk mogelijk dat een predikant in verschillende kerken (kerkverbanden) preekbevoegdheid heeft? Om preekbevoegdheid te hebben, dient men toch in ieder geval lid te zijn van de betreff...
Geen reacties
17-11-2006
Ik ben een jongen van 21 jaar. In mijn verleden ben ik vaak gepest. Dit heeft mijn zelfbeeld heel negatief beinvloed. Ik vind het nog steeds lastig om contacten met andere mensen aan te gaan. Hierdoor...
3 reacties
17-11-2010
Ik heb deze week gehoord dat mijn vriend kanker heeft. Het is heel erg spannend. Zeker omdat in beide gezinnen al gezinsleden zijn overleden. En ik ben veel bezig met God, ik bid zoveel... Zowel om be...
1 reactie
17-11-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering