Synodeuitspraken over twee- en drie verbondenleer

Ds. H. Paul / geen reacties

17-01-2018, 10:17

Vraag

Is het mogelijk dat de Gereformeerde Gemeenten de synodeuitspraken van 1931 ontdoen van het bindende karakter? Niet omdat ik ze wil bestrijden, maar omdat er mijns inziens in de gemeente van Christus ruimte moet zijn voor accentverschillen. Zou dit de eenheid met andere kerken niet bevorderen?

Antwoord

Beste vraagstel(ster)ler,

De synodeuitspraken van 1931 moeten we bezien in het kader van de discussie over de twee- en drie verbondenleer. Daarbij werd de leer van de twee verbonden als Schriftuurlijk beschouwd.  

In de Westminster Confessie vinden we de volgende uitspraak: Omdat de mens door zijn val zich ongeschikt maakte te leven door het werkverbond, heeft het God behaagd een tweede verbond, gewoonlijk het genadeverbond genoemd, op te richten, waardoor hij vrij aan zondaren leven en zaligheid door Jezus Christus aanbiedt vereisend, geloof in Hem opdat ze gered zouden worden. En belovend te geven aan allen die verordineerd zijn tot zaligheid Zijn Heilige Geest om hen gewillig en bekwaam om te geloven.  

Qua inhoud verschilt deze formulering niet van de synodeuitspraak. Alleen de volgorde is anders. Het was wellicht beter geweest de formulering van deze Confessie over te nemen. Dat zou minder tegenspraak opgeroepen hebben. Men vergeet bij de kritiek echter veelal dat ook art. 6 is opgenomen, waarin het aanbod van genade voluit functioneert.  Ontbinding van de uitspraak zou te veel misverstand oproepen.

Hartelijke groet,
Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben lid van de Ger.Gem., ben gescheiden en heb twee kinderen. De belangrijkste reden van de scheiding is overspel van...
geen reacties
17-01-2017
Het irriteert me vreselijk dat mijn ouders alle dagen en weekenden bijhouden die mijn vriendin bij mij is. Als ik wat me...
geen reacties
16-01-2006
Aan iemand van de Ger. Gem. Ik ben een jongeman van begin 20. Regelmatig kijk ik terug op mijn leven. En dan vraag ik me...
31 reacties
16-01-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering