Synodeuitspraken over twee- en drie verbondenleer

Ds. H. Paul / Geen reacties

17-01-2018, 10:17

Vraag

Is het mogelijk dat de Gereformeerde Gemeenten de synodeuitspraken van 1931 ontdoen van het bindende karakter? Niet omdat ik ze wil bestrijden, maar omdat er mijns inziens in de gemeente van Christus ruimte moet zijn voor accentverschillen. Zou dit de eenheid met andere kerken niet bevorderen?


Antwoord

Beste vraagstel(ster)ler,

De synodeuitspraken van 1931 moeten we bezien in het kader van de discussie over de twee- en drie verbondenleer. Daarbij werd de leer van de twee verbonden als Schriftuurlijk beschouwd.  

In de Westminster Confessie vinden we de volgende uitspraak: Omdat de mens door zijn val zich ongeschikt maakte te leven door het werkverbond, heeft het God behaagd een tweede verbond, gewoonlijk het genadeverbond genoemd, op te richten, waardoor hij vrij aan zondaren leven en zaligheid door Jezus Christus aanbiedt vereisend, geloof in Hem opdat ze gered zouden worden. En belovend te geven aan allen die verordineerd zijn tot zaligheid Zijn Heilige Geest om hen gewillig en bekwaam om te geloven.  

Qua inhoud verschilt deze formulering niet van de synodeuitspraak. Alleen de volgorde is anders. Het was wellicht beter geweest de formulering van deze Confessie over te nemen. Dat zou minder tegenspraak opgeroepen hebben. Men vergeet bij de kritiek echter veelal dat ook art. 6 is opgenomen, waarin het aanbod van genade voluit functioneert.  Ontbinding van de uitspraak zou te veel misverstand oproepen.

Hartelijke groet,
Ds. H. Paul

Dit artikel is beantwoord door

Ds. H. Paul

 • Geboortedatum:
  16-07-1928
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Moerkapelle
 • Status:
  Inactief
235 artikelen
Ds. H. Paul


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

Hoe weet je of je echt berouw hebt of dat je alleen bang bent voor de straf/gevolgen?
Geen reacties
16-01-2006
Ik heb een aantal vragen over de HSV. Waarom staan in de HSV de teksten niet gewoon onder elkaar net als in de SV? De ene keer staan ze per tekst, de andere keer per twee, soms per drie, soms nog meer...
2 reacties
16-01-2012
Aan Marijke Rots. Allereerst hartelijk dank voor alle tijd die u altijd in al uw mooie antwoorden steekt. Het is bijzonder hoeveel inzicht en wijsheid u hierin van God gekregen heeft en wij daarvan mo...
3 reacties
16-01-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering