Artikelen met tag

Genesis

Genesis 19. Is het rechtvaardig wat Lot zegt, om zijn dochters te geven aan de inwoners van Sodom (zie vers 8) i.p.v. de mannen/engelen. Ik vind dit nu heel erg klinken in mijn oren... Waarom zegt Lot...
Geen reacties
26-02-2005
Vraag 1: De laatste tijd ben ik kritisch gaan nadenken over hetĀ scheppingsverhaal in Genesis. Het is weliswaar een prachtig en boeiend verhaal, met een allerdiepst ingrijpende strekking, waarvan dat l...
Geen reacties
12-02-2005
Ik heb een vraag over Genesis 10 vers 25. Ik citeer: Eber kreeg twee zonen. De ene heette Peleg; in zijn tijd werd de aarde verdeeld. Nu vraag ik mij af wat met deze laatste zinsnede bedoeld wordt. Ik...
Geen reacties
19-11-2004
Een collega van mij vertelde dat er in Genesis in de grondtekst staat dat de aarde woest en ledig WERD i.p.v. was. Dat is nog al een verschil lijkt me. Wat is nu juist?
Geen reacties
22-12-2003
In Genesis 11 (vs. 10 t/m 26) wordt melding gemaakt van het geslachtsregister van Sem tot en met Abraham. Een rekensommetje leert ons dat Sem op het moment dat Abraham geboren werd nog leefde. In Gene...
Geen reacties
24-09-2003
Wie worden er bedoeld of wie zijn de zonen Gods uit Genesis 6?
Geen reacties
16-08-2003
Wat is nu de inhoud van het Genadeverbond, zoals het beschreven staat in Genesis 3:15?
Geen reacties
06-03-2003
Gisteren schoot mij een vraag te binnen. Ik vraag me af wanneer en op welke manier is de mensheid zich over de rest van de wereld gaan verspreiden. We lezen in Genesis namelijk dat de eerste mens -Ada...
Geen reacties
01-10-2001
Ik vraag mij af of mensenrassen zich wel zo snel konden ontwikkelen uit Adam en Eva. Ik geloof niet in de evolutietheorie. Maar de eerste boeken van Genesis stellen mij ook voor veel vragen. Hoe is da...
Geen reacties
01-10-2001
Als Adam en Eva de eerste twee mensen waren, hoe kan het dan dat het uiteindelijk een groot volk werd?
Geen reacties
01-10-2001
Wie heeft het scheppingsverhaal geschreven en hoe weet je dat het klopt? Misschien is het wel zo'n kampvuurverhaal, verteld door die oude joodse stammen?
Geen reacties
01-10-2001
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering