Geslachtsregister van Sem tot Abraham

prof. dr. M.J. Paul / Geen reacties

24-09-2003, 00:00

Vraag

In Genesis 11 (vs. 10 t/m 26) wordt melding gemaakt van het geslachtsregister van Sem tot en met Abraham. Een rekensommetje leert ons dat Sem op het moment dat Abraham geboren werd nog leefde. In Genesis 12 lezen we echter alleen over het feit dat God Abraham roept. Niets wordt ons meer vermeld over Sem. En dat terwijl Sem nog leefde. Betekent dit dat Abraham weinig contact had met zijn voorvaders? En dat zijn gehele voorgeslacht (inclusief Sem) van God was afgedwaald?


Antwoord

Meestal werden in het verleden de stambomen in Gen. 5 en 11 als 'gesloten' gelezen. Maar er is ook een mogelijkheid dat ze 'open' zijn: dat betekent dat er namen overgeslagen zijn. Het woord 'zoon' kan ook 'kleinzoon' betekenen. Een voorbeeld van het overslaan van namen in een register is Mattheüs: daar zijn drie koningen overgeslagen in de stamboom van de Heere Jezus. Interessant is dat er tien generaties voor en tien generaties na de zondvloed genoemd worden in Genesis (niet in alle handschriften). Dit is waarschijnlijk expres gebeurd uit literaire overwegingen.

De Hebreeuwse tekst wijkt in getallen nogal af van de Griekse tekst (de Septuaginta). De Grieks tekst heeft een veel langere periode tussen Abraham en de zondvloed. De Statenvertaling is gebaseerd op de Hebreeuwse getallen.

Inderdaad is het niet aannemelijk dat Sem nog leefde. De joodse traditie vermoedt dat Melchizedek een ambtsnaam is en dat dit eigenlijk Sem was. Dan komen we Sem tenminste weer tegen!

Archeologisch is het onaannemelijk dat de zondvloed rond 2300 v.Chr. geweest is; er waren toen talrijke bloeiende culturen in het Midden-Oosten. Daarom nemen de meeste orthodoxe uitleggers tegenwoordig aan dat de geslachtsregisters niet compleet zijn en dat de zondvloed vroeger gedateerd moet worden.

Ds. M. J. Paul

Lees meer artikelen over:

Genesisgeslachtsregister
Dit artikel is beantwoord door

prof. dr. M.J. Paul

 • Geboortedatum:
  13-03-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Oegstgeest
 • Status:
  Actief
265 artikelen
prof. dr. M.J. Paul

Bijzonderheden:

-Eindredacteur Studiebijbel OT
-Senior docent Oude Testament (CHE)
-Deeltijd hoogleraar OT te Leuven (B)
-Directeur-bestuurder THGB

Bekijk ook:


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

Ik zit met het volgende dilemma. Ik ben moeder van drie jonge kinderen: 4 jaar, 2,5 jaar en 2 maanden. Daarnaast ben ik stiefmoeder van een meisje van 8. Voor de geboorte van onze jongste werkte ik tw...
24 reacties
24-09-2011
Ik zit al een tijdje ergens mee. Mijn huwelijk loopt niet lekker. Ik vind dat we in een negatieve spiraal zitten. We communiceren slecht, begrijpen elkaar meestal verkeerd, maken over en weer veel ver...
4 reacties
24-09-2012
Ik geloof dat alles wat in de Bijbel staat waar is. Als kind geloofde ik in Jezus. Ik ben gedoopt en heb belijdenis gedaan. Ik weet dat God leeft. Maar ik voel er meestal niets bij. Ik wordt niet blij...
7 reacties
24-09-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering