Wie heeft het scheppingsverhaal geschreven?

dr. J. Hoek / geen reacties

01-10-2001, 00:00

Vraag

Wie heeft het scheppingsverhaal geschreven en hoe weet je dat het klopt? Misschien is het wel zo'n kampvuurverhaal, verteld door die oude joodse stammen?

Antwoord

Is het scheppingsverhaal misschien een soort kampvuurverhaal, verteld door die oude joodse stammen? Ik vind dit een wat merkwaardige suggestie, die waarschijnlijk is komen overwaaien uit het werk van ds. Nico ter Linden of van zijn geestverwanten uit de zogenoemde 'Amsterdamse school'. Daar wordt inderdaad zo over de bijbelse geschiedenissen gesproken: als over verhalen in Babel ontstaan, waar de ballingen elkaar op die manier een hart onder de riem staken. Hier kunnen we het toch onmogelijk mee eens zijn? De Bijbel is Gods openbaring, waarin de HEERE zelf -zij het met inschakeling van mensen- ons te weten doet komen wat Hij nodig acht voor ons, ook waar het gaat over de schepping van hemel en aarde. Vanouds is gesteld dat Mozes de schrijver van het scheppingsverhaal was.

Inmiddels is door nauwkeurig onderzoek vastgesteld dat er eigenlijk twee scheppingsverhalen naast elkaar staan: Genesis 1-2:4 en vervolgens Genesis 2:4-einde. De beide verhalen zijn samengevoegd toen het boek Genesis werd geredigeerd. Door wie de uiteindelijke redactie heeft plaatsgevonden weten we niet, maar Mozes zal een belangrijk aandeel hebben gehad in het schrijven van Genesis. Daarbij zal ook hij gebruik gemaakt hebben van mondelinge en schriftelijke tradities. Het belangrijkste is niet wie nu precies de menselijke auteur was of wie er allemaal een bijdrage hebben geleverd, maar dat de Heilige Geest alles geleid heeft naar Zijn bedoeling. Wanneer we dan gelovig deze bijbelgedeelten aanvaarden, geldt voor ons wat staat in Hebreeën 11:3.

Met hartelijke groet, ds. J. Hoek

dr. J. Hoek

dr. J. Hoek

 • Geboortedatum:
  04-09-1950
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Chr. Hogeschool Ede

Tags in dit artikel:

Genesisschepping
geen reacties

Terug in de tijd

Dominee Vergunst, op welk hoofdstuk en boek doelt u in uw antwoord op de vraag van 27-08-2003 dat ik zojuist las, het bo...
geen reacties
30-11-2006
In Mattheus 19:9 staat het volgende: “Maar Ik zeg u: Wie zijn vrouw verstoot anders dan om hoererij en met een ander tro...
geen reacties
30-11-2015
Ik heb een vraag over de kinderdoop. Ik heb gezien dat hier al enkele keren een vraag over gesteld is, maar toch is me n...
geen reacties
30-11-2001
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering