Verschuiving van de continenten

Ds. M.F. van Binnendijk / geen reacties

19-11-2004, 00:00

Vraag

Ik heb een vraag over Genesis 10 vers 25. Ik citeer: Eber kreeg twee zonen. De ene heette Peleg; in zijn tijd werd de aarde verdeeld. Nu vraag ik mij af wat met deze laatste zinsnede bedoeld wordt. Ik heb ooit iemand horen uitleggen dat hiermee de verschuiving van de continenten bedoeld wordt. Dit zou dus kunnen betekenen dat wij als christenen een antwoord hebben op de verschuiving van de continenten. Ik heb verder niet echt in de literatuur kunnen ontdekken wat dit specifieke vers zou kunnen betekenen, maar ik ben wel nieuwsgierig naar de uitleg of een uitleg van dit vers.

Antwoord

Hoe aantrekkelijk de wetenschap omtrent de drift der continenten ook is ("Afrika past als een puzzelstuk tegen Amerika...", "Vanwege de middelpuntvliedende kracht der aarde drijven de continenten van elkaar weg..."; "India schuift per jaar 8 mm onder het Aziatische plat..."; "Het gewicht van het Scandinavische plateau drukt de Ardennen omhoog..." enz. enz.) helaas heeft Genesis 10 vers 25b in dit verband niets hier mee te maken. De "scheiding der wereld" uit Genesis 10: 25 slaat echter op de volkeren. Dit vers grijpt hier al vooruit op wat er in Genesis 11 -de balal, ofwel de verstrooiing der talen (dat is: der volkeren, dat is: der wereld) vanuit Babel- gaat plaatsvinden. De kanttekenaar schrijft (noot 87): "Dat is, omtrent de tijd zijner geboorte (Heber dus, red.) zijn de bewoners der aarde van elkander gescheiden door de verdeelingen der spraken hetwelk in het volgende hoofdst. verhaald wordt."
 
Nog een andere scheiding wordt hier impliciet vermeld, namelijk die van Cham. Omdat zijn vader Noach hem vervloekt heeft (zie Genesis 9 : 25) wordt Cham 'afgescheiden' van zijn broers Sem en Jafeth. Volgens Calvijn wordt Cham hier niet genoemd, omdat hij "van zijn recht vervallen was verklaard" (Comm. Genesis, blz. 243).
 
Een derde lijn, verwant aan de vorige, is die waarin Heber als de stamvader van de Hebreeën wordt aangewezen, waar Joktan (10:26-30) de voorvader is van een aantal Arabische stammen.
 
Ds. M. F van Binnendijk, Capelle aan den IJssel

Ds. M.F. van Binnendijk

Ds. M.F. van Binnendijk

 • Geboortedatum:
  30-11-1963
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Stadskanaal
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Lees ook: het weblog 'Dominee in de bajes'

Tags in dit artikel:

Genesis
geen reacties

Terug in de tijd

Mogen priesters trouwen in toekomst?
2 reacties
19-11-2013
Op een of andere manier is er verdeeldheid in mijn hart. Aan de ene kant wil ik God dienen en geloof ik dat Jezus mij ka...
geen reacties
19-11-2020
Het valt mij op dat er veel dominees zijn die in een doopdienst bidden voor de kinderloze echtparen en vervolgens bidden...
geen reacties
19-11-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering