De Heilige Geest ontvangen

Ds. H.H. Klomp / geen reacties

15-06-2020, 08:01

Vraag

Mijn vraag gaat over de Heilige Geest; in deze tijd na Pinksteren extra actueel. In het doopformulier staat dat, wanneer je in de Naam van de Heilige Geest wordt gedoopt, daarmee verzegeld wordt dat de Heilige Geest in je woont. Daarnaast staat er in het Woord, ik dacht Handelingen, dat de Heilige Geest is uitgestort op “alle vlees”. Mag ik hieruit opmaken dat ik de Heilige Geest ontvangen heb, maar ik de werking van de Heilige Geest zo mis en nog geen bevestigd geloof heb ontvangen omdat ik de Heilige Geest zo dikwijls uitblus?

Het lijkt zo’n heel ‘ding’ om de Heilige Geest te ontvangen, maar mijn oog viel de afgelopen tijd op bovengenoemde passages. Vanuit mijn jeugd heb ik geleerd om maar veel te bidden om de Heilige Geest, maar na 30 jaar word ik er best wel moedeloos van, wat weer leidt tot afglijding.

Antwoord

Beste vragensteller. Dank voor je mooie vraag zo kort na Pinksteren. Maar eerst een kleine correctie: je citeert het doopformulier onjuist. Er staat namelijk niet “verzegeld”, maar “verzekert”. Dat maakt een wezenlijk verschil.

Als je gedoopt wordt in de Naam van de Drieënige God verandert er op dat moment niets in het hart van het kind. Want de zinsnede “verzekert ons de Heilige Geest”, onderstreept de belofte van God dat Hij je die hartveranderende genade wil schenken. Dit gebeurt niet bij de doopbediening, maar als je tot bekering en geloof komt. En dat kan sinds Pinksteren voor alle (soorten) mensen. Want inderdaad de  Heilige Geest is uitgestort op alle vlees! (Zie Hand. 2:17 en Joel 2:28,29).

Dat zegt niet dat iedereen dat bijzondere werk van de Geest al (automatisch) heeft. Nee, ook hier weer: alleen in de weg van het geloof. Dat hoor je heel de Bijbel door. Ik noem slechts een enkele tekst: Ezechiel 36:26,27 en Johannes 3:3 en 16. Dit zaligmakend werk van de Heilige Geest wordt in de doopbelofte toegezegd; ja aan jou persoonlijk verzekerd (daar is dat woord weer). Je kunt er dus op aan dat je het krijgt als je de Heere daar eerbiedig om vraagt. En dat doe je als je persoonlijk leert geloven. Ik hoop dat jij daar iets/veel van kent. Dan worden de zonden je tot persoonlijke schuld; je leert Christus’ offerande nodig krijgen tot verzoening met God. En voor de HEERE leven in verwonderde dankbaarheid en aanbidding. Al deze mooie, geestelijke zaken werkt de Heilige Geest nu uit in je hart en leven.

Ja, je kunt die Geest bedroeven (zie Ef. 4:30) en uitblussen (zie 1 Thess. 5:19). Dat gebeurt als je bewust in zonden gaat/blijft leven en je dus niet houdt aan Gods heilzame wet. Dat blijft de strijd voor elk kind van God. Maar als een verloren zoon kun je altijd weer terug vluchten in de ontfermende armen van de Vader.

Dus samengevat: de Doop is niet een teken van iets in ons. Maar van iets alleen in God! Namelijk: De Vader moet/wil ons trekken uit de duisternis. De Zoon moet/wil ons wassen in Zijn bloed! De Geest wil in ons wonen en mij de weg wijzen achter de Heere aan. Als je dat mag kennen komt het begrip “verzegeld” terug. Verzegeld in je hart! Zie ook Ef.4:30. Verzegeld: dan past de Heilige Geest de inhoud/de kracht van Gods beloften toe in je ziel. Dan ondervind je de waarheid van Gods Woord persoonlijk. En lig je/leef je voor Zijn rekening. Voor altijd! Ik hoop dat je er persoonlijk van harte “amen” op mag zeggen.

Met vriendelijke groet,
Ds. H. H. Klomp

Ds. H.H. Klomp

Ds. H.H. Klomp

 • Geboortedatum:
  05-04-1949
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Met emeritaat sinds januari 2017.

Tags in dit artikel:

doopformulier
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben 19 jaar en heb een tattoo. Ik drink wel eens en gebruik regelmatig drugs. Ook ben ik al meerdere jaren geen maagd...
20 reacties
12-06-2012
Ik heb lange tijd een laag zelfbeeld gehad, ontstaan vanuit een pestverleden. Dit zorgt ervoor dat ik altijd naar mezelf...
1 reactie
12-06-2014
Ik zit met een probleem en zal proberen het zo kort mogelijk te schetsen. Ik heb een christelijke opvoeding genoten, maa...
2 reacties
12-06-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering