Zowel doop als besnijdenis

Ds. C. den Boer / geen reacties

14-10-2016, 08:53

Vraag

Vragen aan ds. C. den Boer. Ik heb uw document gelezen over de doop in plaats van de besnijdenis. U schrijft daar o.a. in: c. In het formulier voor de kinderdoop (Liturgieboek der Gereformeerde Kerken in Nederland) wordt terecht gezegd dat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen; namelijk voor gelovigen uit de volkerenwereld. We zouden dan ook beter bij het voorlezen van de woorden uit het doopformulier “daar dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is” kunnen toevoegen: “‘voor niet-Joden...” Of: “voor gelovigen uit de volkerenwereld.”

Mijn vraag is: waarom moeten dan de messiasbelijdende Joden (beter: Jezus-als-messiasbelijdende Joden) een dubbel verbondsteken ontvangen? Zij worden immers zowel besneden als gedoopt. Symboliseert de doop niet veel meer dat we met Christus begraven worden en met Hem opstaan in een nieuw leven, dan dat de doop het teken van het verbond symboliseert? Petrus noemt de doop ook het bad der wedergeboorte (zoals de Joden het overigens nu ook nog noemen). Blijkbaar was de doop, als rituele wassing en bad der wedergeboorte allang bekend (zie deze website).

Tweede vraag gaat over uw opmerking over Kol. 2:12. U zegt terecht: “Kol.2:12 is de enige tekst in het NT waarin woordelijk en zakelijk verband wordt gelegd tussen besnijdenis en doop.” Nu heb ik altijd geleerd dat iets twee of drie keer in de Bijbel moet staan wil dat een officieel leerstuk worden. Als dit slechts één keer in de Bijbel staat, is het dan niet wat voorbarig om daar de conclusie uit te trekken dat juist de doop in plaats van de besnijdenis is gekomen?

Antwoord

Het bijbelse bevel tot besnijdenis als verbondsteken blijft voor het Joodse volk tot in lengte van dagen van kracht. Een Jood behoort als verbondskind besneden te zijn. Voor Joden die tot geloof in Jezus als Messias komen, is blijkens vele gegevens van het NT naast het besneden zijn de doop het toonbeeld/onderpand van het toebehoren tot de Messiaanse (= in Jezus als de Messias gelovende) gemeente. Zie de vele tekstgegevens in het NT over de doop ook van niet-heidenen door de Doper aan de Jordaan. Tevens de vele tekstgegevens van het boek Handelingen over de doop van Joodse tot geloof in Jezus gekomen Joden. Zie o.a. Hand. 2:14,37vv. 

Het (tweede) antwoord op de vraag die u mij toezond, is m.i. in voldoende mate gegeven in het genoemde dokument. Let op: om een bijbels leerstuk te onderbouwen, moet u de bijbels-theologische grondlijnen ervan opsporen en niet maar een of meerdere (bewijs)teksten. En dat is gebeurd in het document 'doop in plaats van besnijdenis'.

Met hartelijke groet,
Refowebpastor ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

Tags in dit artikel:

besnijdenisdoopdoopformulier
geen reacties

Terug in de tijd

Aan iemand van de Ger. Gem. Kunt u aangeven wat de achterliggende gedachte is van het vasthouden van een open Bijbel tij...
1 reactie
13-10-2017
Ik heb een stel vriendinnen in mijn klas die raar doen de laatste twee jaar tegen me. Ze spreken allerlei leuke dingen m...
geen reacties
12-10-2006
De laatste maanden worstel ik erg met het geloof. Ik voel me eigenlijk maar schijnheilig. Ik ga elke zondag twee of drie...
2 reacties
12-10-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering