Doopbelofte of eed

Ds. D.W. Tuinier / 2 reacties

05-04-2017, 11:34

Vraag

Bij de doop beloof je als ouders het één en ander. Wij stellen het op prijs wanneer kamerleden bij hun installatie de eed uitspreken in plaats van “ik beloof.” Waarom bij de doop geen eed? Waarom dan wel ieder jaar zo nieuwsgierig naar het aantal kamerleden dat een eed zweert?

Antwoord

De doopbelofte (trouwens alle ja-woorden voor Gods aangezicht) zijn eden voor God. De alwetende Hartenkenner vraagt dat je bevestigt te doen wat je Hem belooft. Daarvoor heb je dagelijks Zijn genade en kracht nodig. Dat zijn de zogenaamde kerkelijke eden. De Heidelbergse Catechismus noemt het de eed van trouw en waarheid (HC 37).

Een officier die in het leger dient belooft trouw aan de koning. Ook een politieagent legt een eed af. Een dokter belooft zijn werk trouw te doen. Voor een rechtbank leg je de eed af. En bij het aantreden van een nieuwe volksvertegenwoordiging wordt ook gezworen. Je zweert dan bij de Naam van God dat je de waarheid spreekt en liefhebt.

God Zelf zweert ook! Je leest het in de profetie van Ezechiël. De profeet heeft een boodschap van de Heere voor het volk Israël. God zweert dat Hij geen lust heeft in de dood van de goddelozen. Hij wil dat zij zich bekeren en leven. Eeuwig leven in en door de Heere Jezus Christus, Die het Leven is. Als Híj zweert, dan is het echt waar. Daaraan mag je nooit twijfelen (Ez. 33:11).

Ik sluit af met een  psalmvers. Het tweede vers van Psalm 89 is zo mooi! Je zingt daar het woordje “gezworen”. God zweert. Wat zweert Hij? Hij zweert bij Zijn eigen heiligheid dat Hij in Zijn Zoon Jezus Christus, de grote Davidszoon, van kind tot kind, tot aan het einde der dagen, Zijn zaad zal bevestigen. Hij zal Zijn Naam voortplanten, van kind tot kind en van geslacht tot geslacht. Is dat niet tot bemoediging? Er is verwachting en hoop voor jou bij God vandaan in de Zoon van Zijn welbehagen, door de toepassende bediening van de Heilige Geest (Ps. 89:2 ber.).

Ds. D. W. Tuinier

Ds. D.W. Tuinier

Ds. D.W. Tuinier

 • Geboortedatum:
  28-04-1964
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kampen
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

doopformuliereed
2 reacties
CrA
06-04-2017 / 16:14
Dat een ja-woord in de kerk een eed voor God is, is duidelijk. Maar volgens mij wil vraagsteller weten waarom men in de kerk bij een eed 'ja' zegt en er niet eenzelfde formule gebruikt wordt, zoals in de maatschappij bij het afleggen van een eed, namelijk: 'Zo waarlijk helpe mij God almachtig'. Vanwaar dit verschil?
ErikJan64
08-04-2017 / 12:20
Een belofte of een eed. Wij kunnen de belofte of eed die de bijbel toepast niet op ons zelf toepassen. Wij doen een belofte om het niet meer te doen of leggen een eed af om trouw te zijn. Maar wij mensen zijn zo onbetrouwbaar, we zeggen het een en doen het ander en vaak uit eigen belang. God is waarlijk trouw aan zijn belofte die houdt eeuwig stand.
En hoeveel van deze belofte zijn later verbroken omdat het kind niet meer naar de kerk gaat , de kerk en zijn instituut de rug heeft toe gekeerd. Dus blijkt maar weer eens hoe onbetrouwbaar wij mensen zijn. Of een diaken die zijn ambts geheim verbreekt enz.
Nee laten we maar oppassen en ons goed bezinnen voor we wat zeggen of beloven of een eed voor af hebben gelegd.

Terug in de tijd

Wat wordt bedoeld met bid en werk en waar staat dat in de Bijbel?
geen reacties
04-04-2014
Is elke zonde even erg? Het antwoord daarop zal door velen beantwoord worden met: “Nee, niet elke zonde is even erg.” Ec...
geen reacties
05-04-2019
Hoe leg je aan kinderen uit waarom je bidt en dankt voor het eten? Niet alleen aan kinderen die niet weten wat bidden en...
geen reacties
04-04-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering