Vragen van panellid

Ds. H. Peet

Mijn vraag is min of meer tweeledig. In de kerk waar ik naartoe ga zit een Godvrezende (jonge)man. Hij is erg aardig en ...
2 reacties
08-12-2009
Hoe leg je aan kinderen uit waarom je bidt en dankt voor het eten? Niet alleen aan kinderen die niet weten wat bidden en...
geen reacties
04-04-2006
Ik zit met een groot probleem, althans voor mij wel. Ik ken een jongen in de kerk die twee jaar geleden zijn vader kwijt...
geen reacties
23-01-2006
Dit jaar hoop ik op zondag jarig te zijn. Wij zijn het gewend om op deze dag de verjaardag niet te vieren. Daarom doen w...
geen reacties
30-11-2005
Waarom is kerkelijke bevestiging van het huwelijk nodig? Officieel ben je toch al in het gemeente- of stadhuis getrouwd?...
geen reacties
31-10-2005
Moet je zolang de belijdenis zuiver is, lid blijven van de vaderlandse kerk? In Nederland was dat de Ned. Herv. Kerk. Nu...
geen reacties
19-09-2005
Ik heb God leren kennen als mijn redder. Als iemand die alles voor mij over had om mij te laten leven. Vorig jaar DACHT ...
geen reacties
28-08-2005
Een vraag over de drie verbonden. Is het dus zo dat als er drie verbonden geleerd worden, dat je met alleen het genadeve...
geen reacties
14-05-2005
Elf jaar geleden heb ik van de Heere de tekst gekregen “Ken Hem in al uwe wegen en hij zal uw paden recht maken!” Dus Hi...
geen reacties
17-03-2005
In mijn dagboek behandelden we onderlaatst de namenlijsten uit Genesis. Deze vond ik behoorlijk lang en moeilijk ogen. D...
geen reacties
12-02-2005
Waarom wordt altijd in discussie over lang en kort haar, 1 Kor 11 aangehaald en dan vervolgens vers 16 'vergeten'?
geen reacties
17-01-2005
Waarom zal de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) niet gebruikt worden in de reformatorische kerken? Hij is toch een stuk leesb...
geen reacties
14-11-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering