Vastenperiode

Ds. H. Peet / geen reacties

03-02-2014, 10:38

Vraag

Ik kom uit een RK-nest. Sinds ik mijn vrouw heb leren kennen ben ik 'langzaam' overgestapt naar de CGK. Daar kerken wij nu als gezin samen. Wat ik mij nu afvraag is waarom de CGK de vastenperiode zoals de RKK die kent, niet heeft ingevoerd/overgenomen. Ik vind het nog steeds een goed gebruik om 40 dagen per jaar te vasten en wil dit ook overbrengen naar onze kinderen. Mijn vrouw staat hier niet volledig achter, ik denk voornamelijk omdat de CGK dit niet kent of promoot. Aanvullende vraag: waarom is Jezus exact 40 dagen de woestijn ingetrokken? Heeft het getal 40 een speciale betekenis? Lijkt me een goede gewoonte juist in deze tijd.

Antwoord

Beste vraagsteller,
 
Op zich is er met vasten niks mis. In de Bijbel komt het regelmatig voor: soms is het een uiting van rouw (bijv. 1 Sam. 31: 13). Ook het gebed gaat regelmatig met vasten gepaard (Neh. 1: 4). Vasten is daarnaast vooral teken van boete en verootmoediging. Profeten leggen er soms kritisch de vinger bij: het kan nooit de daadwerkelijke gehoorzaamheid vervangen (Jes. 58). De Heere Jezus heeft gevast tijdens Zijn verblijf in de woestijn. In het licht van de Bijbel is er dan ook niks tegen om te vasten.
 
Ook vandaag kan het uiting zijn van verootmoediging: door bijv. eten te laten staan, erken je nergens recht op te hebben. Daarom kan het vasten in de lijdenstijd of zo je wilt 40-dagen-tijd een zinvol gebruik zijn. Bovendien kan het een middel zijn om je meer te concentreren op de dienst van de Heere. Door van eten minder werk te maken, kun je meer tijd overhouden om bezig te zijn met de geestelijke dingen. Ook moderne vormen van vasten zijn denkbaar: bij voorbeeld minder gebruik maken van allerlei sociale media, bewust de computer meer uit laten, geen televisie kijken etc. Kortom, allerlei vormen van bewust afzien van dingen die op zich niet verkeerd zijn, om meer de handen vrij te hebben om met Gods Koninkrijk bezig te zijn. Dit kan ertoe bijdragen jezelf meer te concentreren op de geestelijke dingen. Juist vasten kan mijns inziens dan ook een zinvolle manier zijn om meer inhoud te geven aan de lijdenstijd, al is er ook geen enkele aanleiding om het daartoe beperkt te houden. Ook in oktober kan vasten een zinvolle praktijk zijn.

Het is te betreuren dat onder ons het vasten feitelijk volledig is geseculariseerd: het wordt vaak alleen gepraktiseerd om wat pondjes te verliezen. Aarzeling hoef je hierbij echt niet te hebben. Als ik me niet vergis, is de laatste jaren hiervoor in protestantse kring wel wat meer aandacht gekomen.
 
Anderzijds kan ik ook de aarzeling van je vrouw wel begrijpen. In de traditie waar jezelf uitkomt, had het vasten nogal eens een verdienstelijk karakter: het was toch een manier om punten te scoren bij God. Soms had het ook te maken met een onderwaardering van het gewone leven. Uit reactie daarop is het in protestantse kring helemaal in onbruik geraakt. In de praktijk heeft dit betekend dat met het badwater ook het kind is weggegooid. Als het echter niet in een dergelijk kader staat, is er op zich niets op tegen.
 
Wat je andere vraag betreft: het getal 40 heeft in de Bijbel inderdaad een speciale betekenis. Het getal duidt vooral een periode van voorbereiding aan. Om me dan te beperken tot Jezus’ veertig dagen durend verblijf in de woestijn: daar bereidt de Heere Jezus Zich voor op Zijn publieke optreden in Israël.
 
Ik hoop hiermee je vragen beantwoord te hebben. Met een hartelijke groet,
Ds. H. Peet

Ds. H. Peet

Ds. H. Peet

 • Geboortedatum:
  15-01-1964
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Sliedrecht (Eben-Haëzer)
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

getallenvasten
geen reacties

Terug in de tijd

Er staat in de Bijbel dat de mens vanuit zichzelf geen goed doet. Is het God zelf dan die de mens goede dingen laat doen...
geen reacties
03-02-2007
Ik weet het allemaal niet meer. Soms vraag ik me af waarom ik in een christelijk gezin ben opgegroeid. Waarom ik en niet...
2 reacties
03-02-2021
Mijn vriend heeft last van aanvallen van de duivel. Deze kwellingen gaan over mij, dat ik met andere mannen vreemd zou g...
geen reacties
03-02-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering