Rooms-katholieke vriendin

Ds. H. Peet / 8 reacties

25-03-2014, 09:07

Vraag

Vorig jaar heb ik een relatie gekregen met een rooms-katholieke vrouw. Zelf ben ik protestants opgevoed. Naast dit verschil is er ook een groot cultureel verschil. Zij woont in Oost-Europa en ik in Nederland. We willen elkaar graag beter leren kennen en hiervoor de tijd nemen. Vanaf de eerste dag dat we elkaar kennen is de kerk en het geloof een belangrijk gespreksonderwerp geweest. We hebben daarin vooral veel naar elkaar geluisterd. Wij hechten samen veel waarde aan onze kerk. We hebben er geen moeite mee om ergens anders te gaan wonen, maar zij zal waarschijnlijk naar Nederland toe komen. Nu vroeg mijn vriendin of ik eigenlijk ook niet katholiek ben. Daarbij gaf ze aan dat de geloofsbelijdenissen van haar kerk -apostolisch en Nicea-Constantinopel- mij bij een overstap van protestant naar katholiek voldoende ruimte zouden geven voor mijn eigen geloofsbeleving. Zij wil trouw blijven aan haar kerk, maar belangrijk is wel te noemen dat zij als katholiek gelooft dat Jezus Christus een volkomen Zaligmaker is en dat zij dat ook belijdt. Haar kerk is ook niet echt verbonden met het Pauselijke leergezag, al staat het er ook niet helemaal los van. Ik zou graag willen weten met welke problemen ik te maken zou kunnen krijgen wanneer ik zou besluiten haar wens om katholiek te worden op te volgen. We vinden het belangrijk om het samen eens te worden om later ook eenheid naar anderen toe uit te kunnen stralen en met elkaar te kunnen spreken over de kerk en het geloof. Zijn de geloofsbelijdenissen voldoende om mij op die plaats aan vast te kunnen houden, of laad ik dan een schuld op mezelf en loop ik de Heere dan voor de voeten? Als ik definitief voor haar kies en haar kerk, raak ik om het menselijk te zeggen God dan kwijt?

Antwoord

Beste vraagsteller,
 
Het is geen eenvoudige situatie waarin je jezelf gebracht hebt. Vanaf afstand is het wel wat lastig om een evenwichtig advies te geven dat aan alle aspecten recht doet. Daarom raad ik je dan ook dringend aan het gesprek hierover te zoeken met je predikant of een ouderling van de gemeente waarvan je lid bent.

De nodige aarzelingen heb ik in ieder geval wel. Het is waar dat we de oud-christelijke belijdenissen met Rome gemeen hebben. Het is waar dat ook wij protestanten katholiek zijn: deel uitmaken van de kerk die niet aan plaats of tijd gebonden is, verspreid over de hele wereld. Katholiciteit is immers één van de eigenschappen van de kerk. Rome heeft zeker niet het alleen recht op de term 'katholiek'!

Het is dus waar: ook wij zijn katholiek. Alleen wij zijn bewust niet rooms- katholiek en daar zijn –helaas- vele redenen voor. Op fundamentele punten is er een groot onderscheid tussen protestant en rooms-katholiek. Ik denk aan de plaats die Maria bij Rome heeft, ik denk aan het grote verschil tussen de mis en het avondmaal. Te denken valt ook aan de plaats van de goede werken, de plaats die de traditie heeft naast de Schrift, de rol die heiligen in de roomse traditie spelen, de positie van de paus etc.
 
Bovendien zal je bij een bezoek aan een Rooms-Katholieke Kerk een boodschap met heel andere accenten horen dan in een gemeente die voluit wil staan op de grondslag van de Schrift en de gereformeerde belijdenis. Daar komt nog bij: in een rooms-katholieke kerk ligt niet op de prediking het zwaarste accent maar op het sacrament. Niet de preekstoel maar het altaar staat centraal. Daarom lijkt me de kerk van Rome geen plek waar je geloof kan gedijen. Mijns inziens zul je daar niet het voedsel ontvangen dat je nodig hebt om de Heere te leren kennen en dichter naar de Heere toe te groeien. Dan is dus de kans groot dat het je geloof schade doet. Als je belijdenis hebt gedaan, moet je bij een eventuele overgang die belijdenis toch echt geweld aandoen en ik vermoed dat je bij toetreding tot een roomse kerk heel wat moet accepteren wat in het licht van de Schrift moeilijk te verdedigen is.

Zeker, over de kerk van Rome zijn niet alleen maar negatieve dingen te zeggen. Ik noem maar de boeken over de Heere Jezus die de vorige paus het licht heeft doen zien. Het meeste van wat hij daarin schrijft, kan ook een protestant voor zijn rekening nemen. Het feit dat jij een vrouw ontmoet hebt die zich voor haar redding geheel op Christus aangewezen weet, zegt in dit opzicht natuurlijk ook het nodige en ik ben ervan overtuigd dat er -gelukkig- meer zijn die er zo in staan.

Toch lijkt het me moeilijk je vriendin in haar kerkkeus te volgen juist vanwege de dingen die ik boven genoemd heb. Het omgekeerde lijkt me een weg die te verkiezen is, namelijk dat zij jou zal volgen naar een kerk van gereformeerd belijden. Als het haar werkelijk menens is dat alleen Christus het fundament is voor onze zaligheid, biedt dit aanknopingspunten voor gesprek. Wordt het 'Christus alleen' in de gereformeerde traditie meer serieus genomen... bij Rome is en blijft er altijd de concurrentie van Maria om maar iets te noemen. Mocht het volgen van jou in je kerkelijke keus voor haar geen optie zijn, moet je jezelf toch maar eens afvragen of je relatie wel toekomst heeft. Die vraag dringt te meer omdat er niet alleen sprake is van een verschil ten aanzien van het geloof, maar ook sprake is van een flinke culturele afstand. Dit alles maakt een relatie toch wel kwetsbaar. Als zij jou toch zou willen volgen, lijkt het me in ieder geval belangrijk veel tijd te nemen om elkaar beter te leren kennen en te bouwen aan een stabiele relatie.

Voor alles wil ik je op het hart binden om biddend bij een open Bijbel je weg te zoeken en durf daarbij ook kritisch te zijn naar jezelf! Met een hartelijke groet,

Ds. H. Peet

Ds. H. Peet

Ds. H. Peet

 • Geboortedatum:
  15-01-1964
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Sliedrecht (Eben-Haëzer)
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

kerkkeuzeRooms Katholieke Kerk
8 reacties
CrA
25-03-2014 / 11:31
Iemand die de Rk-leer verlaat is vervloekt. Dit bijgeloof zit er diep in.
John61
26-03-2014 / 12:49
@CrA: Wat is je bron voor de bewering dat wie de RK leer verlaat vervloekt is? Ik heb er nog nooit van gehoord.
CrA
26-03-2014 / 13:55
@John61

Op het concilie van Trente(1545-1563) werden in 126 stellingen (zgn. canones) onderdelen van de protestantse leer als dwaling gekenmerkt. Voor katholieken die van de leer van de Rooms-katholieke Kerk afwijken gold en geldt het "Anathema Sit" (vervloekt).
John61
26-03-2014 / 15:13
@CrA: dank voor je antwoord. Waar haal je vandaan dat de stellingen van het concilie van Trente van meer dan 450 jaar geleden er nog steeds diep in zitten? Nogmaals, ik heb hier nog nooit iets over gehoord. Het komt op mij net zo over als dat er nu nog moslims zijn, die de christenen van vandaag de kruistochten nog kwalijk nemen...
Gerard
26-03-2014 / 16:44
@John61 (en vragensteller)

De RK kerk heeft niets van het concilie van Trente ooit herroepen. Integendeel, het heeft het allen maar opnieuw bevestigd, op het Vaticanum II in 1965 en daarna nog weer, ook recentelijk nog. Het kan ook niet herroepen worden omdat de Paus en het magistraat als onfeilbaar worden beschouwd. Een herroeping zou betekenen dat de Paus en het magistraat feilbaar zouden kunnen zijn en dat zou de grond onder de hele RK kerk weghalen. In de laatste RK Cathechismus, opgetekend in 1997 onder leding van de vorige Paus staat dit alles nog steeds expliciet (Het compendium is van 2005).

Zie hier het artikel dat gaat over het "Buiten de Kerk geen heil"
http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=846-848
"Daarom kunnen die mensen niet gered worden die heel goed weten dat God door middel van Jezus Christus de katholieke Kerk als noodzakelijk gesticht heeft, toch weigeren haar lid te worden of te blijven van deze Kerk"
(Dat het hier gaat over de kerk van Rome wordt duidelijk uit andere gedeelten)

Ditzelfde wordt nog in veel harde woorden met een vervloeking gezegd in andere geschriften die onveranderd geldig zijn binnen de RK.

Hier nog een interresante video
http://www.youtube.com/watch?v=Pm5LsmbGJ24
mieptruus
27-03-2014 / 20:59
Gerard klopt!!
Mensen zouden zich wat meer kunnen verdiepen in de Rooms Katholieke kerk. Met name het hele bestaan van het vaticaan. De paus heeft het echt niet voor het zeggen, maar de zwarte paus, hoofd van de jezuieten orde.

Tip, onderzoek het ontstaan van deze RK eens en hun geschiedenis...
CrA
28-03-2014 / 12:41
@John61
Ik kan natuurlijk niet met 100% zekerheid zeggen, dat dit de oorzaak is waarom de vriendin van vraagsteller niet met hem mee gaat naar een protestante kerk. Grote kans dat dit wel zo is, omdat ze zegt dat ze trouw wil blijven aan haar kerk. Aan de leer dus. Het klinkt tegenstrijdig. Aan de ene kant zegt ze, Jezus als de volkomen Zaligmaker te zien en de andere kant wil ze trouw blijven aan de kerk. Ik zou de vraagsteller willen adviseren toch eens door te vragen om er achter te komen, wat nu haar diepste motief is, waarom ze niet met hem mee wil. De kans is groot dat hij op dit hardnekkig bijgeloof stuit.
John61
28-03-2014 / 16:28
@CrA: bedankt voor je uitleg; goede tip die je geeft aan vraagsteller. Mijn ervaring is dat RK kerkleden doorgaans niet goed op de hoogte zijn van de officiéle leer van de RK kerk. Ens als ze er wel van op de hoogte zijn, zijn ze het er vaak niet mee eens.

Terug in de tijd

Ik vind het moeilijk contact te zoeken met onze eigen predikant of kerkenraad om te praten over de geestelijke dingen di...
geen reacties
25-03-2013
Ik loop al lang rond met deze vragen en kom er niet uit. Ik ben in mijn jeugd verwaarloosd en mishandeld. Ik ben inmidde...
3 reacties
25-03-2019
De laatste tijd worstel ik veel met allerlei zaken, ook wat betreft het geloof. Ik moet veel moeilijke keuzes maken en d...
3 reacties
25-03-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering