Creatief boekhouden

Ds. H. Peet / 2 reacties

21-01-2013, 13:19

Vraag

Een vraag over creatief boekhouden. Omdat er een familielid bij mijn vriend een ernstig ongeluk heeft gehad en nu zorg nodig heeft, is er een PGB-potje om die zorg te betalen. Omdat de moeder van mijn vriend veel tijd kwijt is aan de zorg van dat familielid, maak ik daar regelmatig schoon. Hier krijg ik geld voor uit het PGB-potje, maar bij de PGB is aangegeven dat ik dat familielid begeleid. Dit doe ik ook wel eens, maar de meeste uren ben ik bezig met het schoonmaken van het huis. Ik heb hier zelf wel een beetje moeite mee, omdat ik het gevoel heb dat het toch niet helemaal eerlijk is. Mijn vriend, een gelovige jongen, vindt dat grote onzin. Maar hoe zit dat met creatief boekhouden. Mag dat en tot hoe ver mag je gaan? Soms lijkt het wel alsof het in deze maatschappij haast verplicht is. Je moet hard zijn, je moet strak zijn, je moet geld verdienen anders kom je niet ver in deze maatschappij. Mijn vriend is een zakenman, een manager, een handelaar. Ik vind het heel knap van hem, een talent van hem, maar soms ook lastig.

Antwoord

Als het gaat om de besteding van gemeenschapsgeld -zo kun je toch ook het PGB typeren- lijkt het mij helder dat het besteed moet worden voor het doel waarvoor het beschikbaar gesteld wordt. Overigens snap ik in jouw geval niet zo goed waar het probleem ligt: een PGB mag toch ook besteed worden aan het inhuren van huishoudelijke hulp als dat nodig is? Een korte blik op een site over het PGB kan je dat al leren. Mij lijkt het dan in dit geval ook helemaal niet nodig om over te gaan tot wat jij noemt creatief boekhouden.
 
Dit nog afgezien van de vraag of dit in het algemeen een passende manier van doen is voor een christen. Ik ben van mening dat dit niet het geval is. In het algemeen moet je aan de ene kant zeggen dat je maximaal gebruik mag maken van de regelingen die onze overheid in het leven heeft geroepen. Je moet je echter wel aan de spelregels houden. Ik ben er niet zo gelukkig mee als jij zegt dat je hard moet zijn, dat je strak moet zijn. Als een christen iets moet, dan is dat niet hard zijn of strak zijn, wat je daar ook onder mag verstaan. Ik zou liever zeggen: een christen is ertoe geroepen om eerlijk te zijn, de waarheid geen geweld aan te doen en niet te nemen van wat aan een ander toekomt. Dat betekent ook niet nemen van gemeenschapsgeld voor een ander doel dan waarvoor het is beschikbaar gesteld.
 
Bovendien is het voor een christen beter om onrecht te lijden dan onrecht te plegen. Onze roeping is evenmin om zoveel mogelijk geld te verdienen. Onze roeping is om te leven uit de gevende hand van de hemelse Vader. Die Vader stelt Zich ervoor garant dat het je dan aan niets zal ontbreken wat je echt nodig hebt. Heel bekend is de passage uit Matth. 6:33 waar Jezus ertoe oproept het Koninkrijk van God voor alles te zoeken en dan volgt de belofte dat ons alles wordt toegeworpen wat we echt nodig hebben.
 
Om de woorden even in de context te zetten: zoals een vogel geschapen is om te vliegen en te zingen, zoals een bloem geschapen is om te bloeien, zo is een mens geschapen om het Koninkrijk te zoeken, om God Koning te laten zijn over de volle lengte en breedte van het leven. Juist dan zegt God toe garant te staan voor alles wat we echt nodig hebben. Niet het zijn van een handige zakenman is te verkiezen boven alles – hoe zeer het ook respect kan afdwingen als iemand op een eerlijke manier een goede zakenman is. Te verkiezen boven alles is het zijn van een burger van Gods Koninkrijk.
 
Nee, dit betekent niet dat je Gods water maar over Gods akker laat lopen. Je mag gebruik maken van de regelingen die er zijn, maar maak er wel gebruik van als een oprecht christen en niet door de waarheid geweld aan te doen door creatief boekhouden. Alleen dan kun je ervoor danken. Besef echter vooral dat we niet voor onszelf hoeven te zorgen – al wordt dat in onze maatschappij vaak wel gedacht. Besef juist dat we mogen leven uit Gods zorgende hand. Ik zou het ook zo kunnen zeggen: Niet knokken zoals in onze maatschappij schering en inslag is, maar knielen!

Ds. H. Peet

Ds. H. Peet

Ds. H. Peet

 • Geboortedatum:
  15-01-1964
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Sliedrecht (Eben-Haëzer)
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

financiënfraude
2 reacties
AHHK76
21-01-2013 / 21:10
Ik weet dat er regels zijn. Maar hoe weet ik niet precies. Huishoudelijke hulp mag niet altijd. Volgens mij mag een moeder wel zichzelf laten uitbetalen voor de begeleiding die ze geeft. Het kan zijn dat ze daarmee zo druk is, dat ze aan huishouding niet toe komt. Maar als ze dan geld krijgt voor de begeleiding, mag ze van dat geld dat ze voor zichzelf krijgt, dan vervolgens wel weer huishoudelijke hulp nemen. Dus volgens mij mag dit wel. Al klinkt het inderdaad als creatief boekhouden... Misschien kun je jouw vraag en het antwoord van de dominee gewoon voorleggen aan je vrienden. Dan kan er misschien ook een open en eerlijk gesprek ontstaan, waardoor je er samen uitkomt. Ik weet niet of je met een dergelijke vraag ook terecht kunt, bij de Nederlandse Patiënten Vereniging of RMU.
Roeltje
23-01-2013 / 15:33
Per Saldo is de belangenorganisatie voor mensen met een persoonsgebonden budget. Zij kunnen je antwoord geven op wat wel en niet mag. www.pgb.nl

Terug in de tijd

Ik ben 21 jaar en heb een christelijke opvoeding gehad, maar sinds ongeveer acht jaar gaan wij thuis als gezin niet meer...
2 reacties
21-01-2017
Op sommige momenten verlang ik (meisje) naar een arm om me heen of naar een knuffel. Zeker wanneer je het moeilijk hebt....
5 reacties
22-01-2016
Aan ds. Breure. Ik las uw antwoord op de vraag over onze wil. Ook luisterde ik gisteravond via internet naar een preek v...
1 reactie
21-01-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering