Wel of geen chemo

Ds. H. Peet / 10 reacties

09-04-2013, 16:40

Vraag

Ik heb een vraag over middelen die worden gebruikt voor eventuele genezing. We gebruiken met ons allen heel veel geneesmiddelen. Als we ons niet lekker voelen dan gebruiken we geneesmiddelen. Paracetamol en andere geneesmiddelen kunnen we zelf wel regelen. Als het ernstiger is gaan we naar de dokter en vragen daar om raad en krijgen daar dan vaak op recept een middel wat kan helpen of dat er goed voor kan zijn. De ziekte kan nog ernstiger zijn en daar gaat mijn vraag over en dat is gebruik maken van chemo. De HEERE is onze geneesheer en als het goed is gaan we eerst in gebed om te vragen of Hij ons wil genezen of wat zijn weg hierin is, dan pas kan er ook een zegen op rusten. Nu mogen we ook de middelen gebruiken die de HEERE hiervoor geeft. Maar chemo hebben wij het moeilijk mee om dat als medicijn te gebruiken. We hebben hierin mee te maken op dit moment. De keuze is: wel of niet. De ziekte is ernstig en chemotherapie is het laatste wat ze hebben, ook al zal de ziekte terugkomen, menselijk gesproken. Het is een zware chemokuur met kans op vele bijwerkingen. We hebben dit ook in het gebed aan de HEERE voorgelegd en (open en eerlijk over gesproken) of wij dit middel mogen gebruiken en of Hij dat wil zegenen. Wij hebben van de HEERE niet gehoord dat dit de weg mag zijn. Als we weten dat ons lichaam een tempel van de Heilige Geest is en wij willen dat de Geest daarin mag wonen in alle kamers van ons hart en Zijn werk daar mag doen. Dan moeten we dat lichaam ook rein houden en niet vervuilen met zonden en ook niet met middelen die dat lichaam kapot maken met gif, zoals chemo, We hebben uitgezocht wat chemo met je doet. Ook gezonde cellen gaan stuk en nog veel meer. En er bestaat het gevaar dat je komt te overlijden tijdens een chemokuur. Daarom vragen ze ook of je gereanimeerd wilt worden als er wat gebeurt. We hebben voorlichting gehad in het ziekenhuis daarover. We hebben thuis verder onderzoek gedaan en als je op verschillende sites leest (goed zoeken) dan kom je tot de conclusie dat veel niet wordt verteld. Gaan we als mens niet te ver met dit soort dingen. Als God ons wil genezen dan kan Hij dat toch op een andere manier? Dan heeft Hij daar deze chemo toch niet voor nodig?

Antwoord

Beste vraagsteller,
 
Het is helemaal waar dat de Heere middelen als chemo niet nodig heeft als Hij ons wil genezen. En er zijn voorbeelden dat God mensen ook zonder dergelijke middelen geneest. God is niet aan dergelijke middelen gebonden. Voor ons mensen ligt dat anders: wij mensen zijn wel gebonden aan de weg van de middelen. Het is onze opdracht om de middelen die God geeft te gebruiken onder biddend opzien tot de Heere.

Jouw vraag is nu of chemo ook valt onder de door God gegeven middelen. Zelf ben ik er van overtuigd dat dit wel zo is. Als het gaat om een behandeling met chemotherapie ben ikzelf ook ervaringsdeskundige. Nu zo'n zeven jaar geleden werd bij mij een levensbedreigende ziekte vastgesteld. Chemotherapie is het middel geweest in Gods hand waardoor ik van de kwaal genezen mocht. Dat dergelijke therapie veel schade kan aanrichten heb ook ik ondervonden. Het heeft nogal wat tijd in beslag genomen om hiervan te herstellen, maar ik ben hersteld. Inmiddels mag ik al weer heel wat jaren mijn werk als predikant volledig doen zonder enige beperking. Medici hebben een tijd gedacht dat dit er voor mij niet meer in zou zitten, maar het liep anders. Aan het begin van het ziekteproces heeft de Heere mij op bijzondere wijze bepaald bij het begin van Psalm 103 waar de Heere geprezen wordt voor het feit dat Hij alle krankheden geneest. In mijn leven heeft Hij dat op bijzondere wijze waar gemaakt en ja, daaraan is chemotherapie te pas gekomen. Nog niet zo lang geleden zei eens een gemeentelid tegen me: dominee, ik zie elke zondag een wonder op de preekstoel staan... Genezing door chemotherapie is ook een wonder! Uit eigen ervaring weet ik dus dat de Heere ook chemotherapie wil zegenen en tot op de dag van vandaag beleef ik het als een wonder van genade nog te mogen leven en dienen in Zijn wijngaard.
 
Nu realiseer ik me dat eigen ervaring nooit beslissend kan zijn. Terecht wijs je erop dat chemotherapie risico's met zich brengt. Vandaar ook dat een dergelijke behandeling door vele controles wordt begeleid om bij eventuele complicaties pas op de plaats te kunnen maken. Inderdaad cytostatica tasten ook gezonde cellen aan. Maar is het bij een willekeurige operatie anders? Bij een operatie wordt een wond gemaakt en wordt het operatiemes in gezond vlees gezet - er wordt een wond gemaakt met vaak een blijvend litteken als gevolg! Maar dan zeggen we toch ook niet dat daardoor het lichaam als tempel van de Heilige Geest geschonden wordt? Waarom zou dat dan wel acceptabel zijn en een behandeling met chemotherapie niet? Principieel is er dunkt mij geen verschil. Bij chemotherapie zullen de risico’s soms groter zijn. Maar het doel is toch hetzelfde: onder Gods zegen levensreddend bezig te zijn. Zou in het licht van de bijbelse typering dat het lichaam een tempel van de Heilige Geest is, ook niet gezegd mogen worden dat een kwaadaardige tumor die het functioneren van het lichaam bedreigt, een vreemde indringer is die bestreden dient te worden? Is dan de dreiging die uitgaat van de tumor niet groter dan het risico dat chemotherapie met zich brengt? Ik zou het nog wel iets scherper willen zeggen: is een tumor geen vreemde indringer die het lichaam als tempel verontreinigt? Zo heeft de Heere het in de beginne toch niet bedoeld? Mag je die dan niet bestrijden met middelen die daarvoor ontdekt zijn? Breng je feitelijk je leven ook niet in gevaar als je een dergelijke behandeling afwijst? Zou zondag 46 van de Heidelberger Catechismus ons hier ook niet wat te zeggen hebben waar als uitleg van het zesde gebod er ook op gewezen wordt dat we zorgvuldig met ons eigen lichaam/leven moeten omgaan? Wie een behandeling afwijst, weet ook wat daarvan de gevolgen zijn. Is dat dan wel zuinig zijn op het leven dat we als gave van God gekregen hebben? Ik zou je dit aspect dringend in overweging willen geven.
 
Ik ben me ervan bewust dat ook daarmee niet alles is gezegd. Soms moeten er hele lastige afwegingen gemaakt worden. Dat geldt niet in de laatste plaats daar waar behandelingen niet meer een genezend oogmerk hebben, maar bedoeld zijn de tumor tijdelijk terug te dringen en als doel hebben het leven te verlengen - ik lees tussen de regels door in je vraag dat dit in de situatie die jij op het oog hebt ook aan de orde is. Bij een behandeling die op genezing gericht is, zal men vaak bereid zijn grotere risico’s te nemen dan wanneer die verwachting er niet meer is - inderdaad menselijkerwijs gesproken. Voor mij is het dan wel de vraag of alles gedaan moet worden wat nog wordt aangeboden. Dan kan ik het begrijpen dat er soms wordt gekozen voor kwaliteit boven kwantiteit, althans voor zover wij mensen daar enig inzicht in hebben en voor en tegen kunnen afwegen. God kan al ons denken en overwegen doorkruisen en heel vaak gebeurt dat ook. Wij hebben echter van de Heere verstand gekregen om baten en risico’s tegen elkaar af te wegen. Dat hebben we te doen voor Gods aangezicht. Het is zaak dergelijke dingen biddend bij God te brengen. Dan ontvangen we geen briefjes uit de hemel, maar zullen we wel ervaren dat God ons leven van stap tot stap leidt. Soms kan het ook goed zijn een weg op te gaan en te zien wat de Heere ermee doet. Dan kan er later nog besloten moeten worden met de behandeling te stoppen omdat doorgaan niet verantwoord is of omdat onderzoek heeft laten blijken dat verder gaan weinig zin heeft. Dan heeft God blijkbaar andere bedoelingen. Het verder gaan op die weg is geblokkeerd. Dan heb je echter niet zelf die beslissing genomen, maar is dat voor je gedaan. Even goed kan er de zegen van de Heere op rusten en dan mag je erin vrijmoedigheid mee door gaan. Zoiets kan je dan alleen ontdekken door een dergelijke weg te betreden. Wel is het zaak diep te beseffen dat gezondheid en ziekte niet in de hand van de dokters ligt maar alleen in de hand van de levende God. Hij alleen is de grote Geneesheer. Van Hem zijn we afhankelijk. Ik zou echter niet graag zeggen dat chemotherapie door God niet gebruikt kan worden om ons in het leven te sparen.
 
Tenslotte nog een korte opmerking terzijde: je geeft aan zelf op onderzoek uit te zijn gegaan. Als leek ben je, denk ik, lang niet altijd in staat al die informatie op zijn merites te beoordelen. De artsen kennen het medisch dossier van de patiënt en kunnen het beste beoordelen wat in zijn situatie verantwoord is. Als je aarzelt over gekregen advies van een arts lijkt het me raadzaam een second opinion aan te vragen van een andere arts. Er is op internet veel informatie te vinden, maar wie garandeert dat het altijd om betrouwbare informatie gaat en ook al gaat het om betrouwbare informatie dan is het nog de vraag of het in de situatie van de patiënt wel van toepassing is? Hierin, zo weet ik, wordt nogal eens mis getast.
 
Ik hoop dat bovenstaande je wat mag helpen in het richting geven aan je denken. Heel veel sterkte bij de zorgen die er in jouw situatie zijn. Als ik het mag zeggen met woorden ontleend aan de geschiedenis van de storm op zee: golven kunnen hoog gaan, maar Jezus wandelt erop! Hij regeert over datgene wat ons bestaan bedreigt.  Van harte Gods nabijheid toegewenst,
 
Ds. H. Peet

Ds. H. Peet

Ds. H. Peet

 • Geboortedatum:
  15-01-1964
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Sliedrecht (Eben-Haëzer)
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

gebedsgenezingkanker
10 reacties
drj
10-04-2013 / 09:47
Een nieuwe therapie die bij mensen kan aanslaan die geen genezingskansen meer hebben, is behandeling met dendritische cellen. Als het zo is, dat er naar de mens gesproken geen kans is op genezing, omdat de ziekte zal terugkomen, is dit geen slechte optie.

De werking is, vereenvoudigd verteld, als volgt:
Er wordt bloed afgenomen bij de patient en daaruit worden de cellen geisoleerd (dendritische cellen) die aan het immuunsysteem vertellen welke vijand dit moet aanvallen.
Een klein stukje tumor wordt opgelost en aan de dendritische cellen 'gevoerd'.
De dendritische cellen nemen tumorweefsel op en laten kleine stukjes daarvaan aan andere immuuncellen zien.
Ze laten die andere cellen daarmee als het ware zien tegen welke vijand ze moeten vechten. Die andere cellen vallen dan de tumor aan.

De dendritische cellen die beladen zijn met tumorweefsel, worden door injectie aan de patient teruggegeven.
Dit is geen zweverige therapie en heeft over het algemeen geen ernstige bijwerkingen zoals chemotherapie. De arm kan na de injectie wat rood zijn, omdat het immuunsysteem reageert, zoals bij een inenting.

Een van de experten op dit gebied is Stefaan van Gool uit Leuven, Belgie. Ik weet dat hij zich voornamelijk met hersentumoren bezighoudt, maar ook individuele therapien voor andere soorten van kanker kan inleiden. Als u hem vraagt, is hij ongetwijfeld bereid u te vertellen bij welke van zijn collega's in Nederland en omstreken u het beste terecht kunt.

http://www.uzleuven.be/pno/403405

Veel sterkte en Gods zegen wenst

DrJ

P.S. Ik heb er verder geen belang bij u aan dokter Van Gool te verwijzen. Ik zeg dit, omdat ik vanuit mijn wetenschappelijke achtergrond van de logica van deze therapie overtuigd ben en omdat dit is wat ik zou doen als ik kanker had in welk stadium dan ook.
Boaz
10-04-2013 / 12:00
Dendritische celtherapie werkt beter als men geen chemo heeft gedaan: bij chemo wordt het immuunsysteem zwaar onder druk gezet, terwijl men dit bij dendritische celtherapie daar juist een appel op doet.
Vaak werkt deze therapie goed in combinatie met hyperthermie.
Kijk eens op de site van Kees Braam 'kanker-actueel' voor meer info.
lrns
10-04-2013 / 13:05
Deze vraag roept bij mij zoveel andere vragen op. Als paracetamol en andere lichte medicijnen voor de vragensteller wel mogen omdat ze door God gegevens zijn, waarom chemotherapie dan niet? Dit is dan toch ook door God gegeven? En is de ziekte in de eerste plaats dan niet door God gegeven? Maar waarom zou God dan eerst een ziekte geven, en er een handvol medicijnen tegenover zetten? Waarvan er mogelijk een paar (chemotherapie) niet ingezet mogen worden? En wat is het verschil tussen chemotherapie en Dendritische celtherapie? Dit lijkt mij toch ook een behoorlijke aantasting van de integriteit van het menselijk lichaam. En als God de ziekte geeft, waarom zou je daar tegenin mogen gaan door medicijnen te gebruiken?
Dinand
10-04-2013 / 19:33
@Irns
Ik vind nog wel verschil zitten tussen een paracetamol of chemo.
Als je een paracetamol slikt dat kan zo geen kwaad of je moet er veel van slikken, chemo bij de eerste keur word er gelijk al dingen in je lichaam stuk gemaakt dat is bekent.
In chemo zitten 2 dingen in als je een zware chemo ondergaat dan zit je al gauw aan de 2 stoffen die er in zitten n.l carboplatin en taxol , dat zijn uitermate giftigtige stoffen.
En zo als de vragensteller vroeg kan zoiets van GOD komen om te gebruiken.
sjaakaalbers
11-04-2013 / 00:01
Morgen, D.V., moet ik de 3e chemokuur ondergaan. In augustus 2011 (t/m 31.12.2011) heb ik voor de 1e keer 8 chemokuren gehad. Het is ruim een jaar goed gegaan. "Een wonder", aldus de internist. Toen ik hem vertelde dat ik dit aan de Heere God te danken had zei hij: "als je niet in God gelooft zou je het nu nog gaan doen". De Heere God doet nog steeds wonderen op het gebed. Ik kan mij volledig vinden in het antwoord van ds. Peet. Een goed antwoord op bijbelse gronden en zeer bemoedigend. De Heere God moet de middelen zegenen en ook ik zie geen verschil tussn b.v. antibiotica, paracetamol, pretnison en/of chemo. Wij zijn in alles afhankelijk van de Heere God. Dominee Peet, hartelijk dank voor uw bemoedigend antwoord!
Omega
11-04-2013 / 08:33
Zegen en kracht van Boven toegewenst Sjaak!
AHHK76
11-04-2013 / 10:20
Voor mezelf heb ik hier wel mening over, maar ik heb geen kanker. Als ik wist dat de kanker die ik had met chemo, onder Gods zegen, kon verdwijnen dan zou ik het zeker doen. Maar als het niet zou zijn voor genezing, maar alleen voor levensverlenging dan zou ik het niet doen. De tijd die ik dan nog bij mijn gezin zou zijn, zou ik mezelf niet ziek willen laten maken door chemo's. Dit is mijn persoonlijke mening die ik niet aan anderen op wil leggen. Daarbij mag ik zeggen dat ik ook mag weten dat de Heere Jezus mijn Zaligmaker is, dus dat ik niet koste wat het kost, zolang mogelijk hier op aarde wil blijven.
Natuurlijk is het heel vervelend dat je van chemo's bijwerkingen kunt krijgen. Maar als je een operatie doet, doe je ook iets heel onnatuurlijks, dan maak je jezelf eerst ook nog zieker... Vraag eens aan iemand die een openhartoperatie heeft gehad! Dat lijkt wel een complete verbouwing. Je krijgt een grote snee, je borstkas wordt opengezaagd, je wordt aan de hart-longmachine gelegd...enz. Dat is echt heel ingrijpend. Toch heb ik nog nooit gehoord dat iemand dat vanuit principieel oogpunt weigerde.
Als je twijfelt over hoeveel bijwerkingen de chemo voor iemand heeft en of het dat waard is, dan kun je ook gewoon beginnen en kijken hoe het dan gaat.
Gods zegen toegewenst.
Mona
11-04-2013 / 11:04
Van heel nabij de impact van de diagnose kanker, en de impact van chemotherapie meegemaakt. Ik ben het helemaal eens met AHHK76.
Maar dat is natuurlijk persoonlijk. Je moet veel moeilijke beslissingen nemen, vragensteller.
Weeg het biddend tegen elkaar af. Wat is je leeftijd en wat is de prognose? In welk stadium zit je? en is er voor of na de chemo ook nog bestraling mogelijk? Welke soort chemo krijg je? De één heeft veel meer bijwerkingen dan de ander. Wat en hoe zijn je gezinsomstandigheden? Allemaal zaken die meespelen. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je het eigendom van de Heere Jezus bent. Als je zo ziek bent, en zo moe, dan is daar soms de moed en de kracht niet om te bidden. Dan is het zo belangrijk te weten, dat wat er ook gebeurd, dat je in leven en in sterven mag weten door Hem gekocht te zijn.
Van harte Gods zegen en wijsheid toegewenst, in alle situatie's waarin je een beslissing moet nemen.

Sjaak: veel sterkte en Gods nabijheid gewenst.
Ineke
11-04-2013 / 15:45
Ben er van overtuigd dat ook palliatieve chemokuren door God gezegend kunnen worden,je mag de middelen waarnemen.En inderdaad kan het zijn dat je op die gekozen weg later alsnog moet stoppen met kuren omdat de kuren niets meer doen of dat je het lichamelijk niet volhoudt.Dan wordt er vanuit Hogerhand beslist en heb je als mens alles gedaan.

Sjaak: Ontzettend veel sterkte en Gods ondersteuning in deze zware beproevingen!
sjaakaalbers
17-04-2013 / 00:15
Hartelijk dank voor jullie meeleven!

Terug in de tijd

Ik wil graag trouwen, maar mijn vriend niet. Hoe moet ik hiermee omgaan?
geen reacties
09-04-2008
Waarom duren de preken in veel kerken drie kwartier, terwijl de concentratieboog bij mensen tijdens het luisteren vaak m...
11 reacties
09-04-2015
Hoe moet ik verder? Na een periode van ongeveer vijf weken voel ik me heel anders dan daarvoor. Ik ben anders gaan denke...
4 reacties
09-04-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering