Vragen van panellid

Ds. A. Simons

Aan ds. Simons. M.i. heeft Paulus in Galaten 3:2 heel de wet op het oog. Er speelde wel dat er waren die zeiden dat nieuwtestamentische-gelovigen besneden moesten worden, maar uit de Galatenbrief maak...
2 reacties
04-10-2022
Ik hoorde in de preek van ds. Simons dat als je tot God komt Hij je dan gaat veranderen. Wat wordt bedoeld met “tot God komen”? Is dit belijden en geloven dat het voor jou is, of vragen of het voor ...
Geen reacties
02-09-2022
Ik ben opgegroeid in een op zichzelf staande gemeente waar ik eigenlijk nooit iets van de prediking/het geloof algemeen heb begrepen. Pastorale zorg was er ook nauwelijks, zelfs niet in een periode ...
13 reacties
08-06-2022
Aan dominee Simons over het antwoord over “En gij zult zalig worden.” Als ik uw antwoord lees dan klinkt het allemaal zo mooi en eigenlijk ook makkelijk. Leun en zie op Christus en het komt goed. Oo...
Geen reacties
20-04-2022
Ik maak mezelf zo kwaad, zo gefrustreerd, ik weet het gewoon niet meer. Niemand zoekt naar God uit zichzelf. Dat geloof ik al en zie ik ook in mijn eigen boze hart. Ik weet dat ik God moet kennen in...
Geen reacties
03-02-2022
Vandaag las ik over iemand die geen Kerst meer viert omdat dit een heidens feest geweest is, maar die in plaats daarvan van zeven joodse feesten viert. Deze persoon gaf als reden daarvoor dat God deze...
Geen reacties
03-01-2022
Ik heb naar aanleiding van het gesprek met ds. Simons bij Pastorie Online van Refoweb en de RO over Israël en hun plek in de Bijbel wat vragen. Overigens vond ik het een prachtig gesprek. Open en ruim...
Geen reacties
10-12-2021
Een vraag aan ds. Simons. Wat als satan elke keer zegt dat je geen kind van God bent en je hebt het zelf uit Zijn mond gehoord van wel?
Geen reacties
19-10-2021
Geloof ik wel echt? Ik heb een levende relatie gehad met God, gevoeld, geproefd, vertrouwd, dat God goed is. Maar als ik echt zou geloven dat God realiteit is, in het hier en nu, dan zou ik daar toch ...
1 reactie
28-09-2021
We moeten zoeken, dan zullen we vinden. Dat hoor ik al zoveel jaren in de kerk en lees ik in de Bijbel. Maar wat moeten we nu eigenlijk zoeken? En wat zullen we dan vinden? We moeten Jezus zien, wat m...
Geen reacties
26-07-2021
Aan ds. Simons. Ik vond de uitzending over het thema Israël van Pastorie Online met u overwegend erg waardevol om te beluisteren, maar over het laatste stukje van de uitzending bijvoorbeeld heb ik w...
Geen reacties
24-06-2021
Voor dominee A. Simons. Ik heb als mens verschillende geboden overtreden. Kan ik nog bekeerd worden? Of kan dit niet meer, want als je leest in 1 Johannes 3:4: Ieder die de zonde doet, doet ook de w...
Geen reacties
10-06-2021
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering