Angst is vriend van ongeloof

Ds. A. Simons / Geen reacties

02-09-2022, 13:45

Vraag

Ik hoorde in de preek van ds. Simons dat als je tot God komt Hij je dan gaat veranderen. Wat wordt bedoeld met “tot God komen”? Is dit belijden en geloven dat het voor jou is, of vragen of het voor jou is? Als Hij je dan heilig gaat maken, is dan niet altijd gelijk al de afgunst weg en liefde tot Hem en Zijn geboden er? Kost dit tijd?

Ik snap mezelf gewoon zo slecht en word er moedeloos van. Ik verlangde zo naar rust in Jezus, toen ik dit niet had wilde ik niks liever dan hem ook liefhebben en dienen. Nu probeer ik er langzaam in te gaan rusten en bid ik dat laatste beetjes angst weggaan bij de overgave en dan komt opeens die afkeer zo omhoog, in de rust. En dan is er dus weer twijfel, want als je tot Hem komt zou ik toch anders worden?

Ds. Van den Brink schrijft dat je moet geloven en niet beloven. Hier zit ook wel een beetje een angst van mij. Omdat Jezus zegt dat je uit geloof alleen zalig kan worden, maar Hij zegt ook dat degene die de wil van Zijn vader doet naar de hemel gaan. Dus bang dat dat het geen echt geloof is. Ook bang dat het mij alleen om de hemel ging en ik nu daarom in de rust weer afkeer krijg. Wanneer gaat dit dan weg? Kan het een poos duren voordat je, na het tot God komen (geloven?), veranderd wordt? En wat kan ik doen als ik die afkeer zo merk in het geloven en ik hierdoor weer twijfels krijg? Zo blijf je in een cirkel zitten. Ik hoop dat u nog wat inzicht kan geven!


Antwoord

Dank voor je uitvoerige brief. Tijdens het lezen dacht ik, het is hutspot in je hoofd. Je gooit alles door elkaar, of nog anders gezegd, het staat allemaal door elkaar. Net als bij een verhuizing. De verhuizer zet het overal neer, maar niets staat op zijn plaats. Het staat niet op zijn plaats waar het hoort te staan.

Ik weet en dat weet jij ook, dat de Heilige Geest de dingen op zijn plaats moet zetten. Dat doet Hij ook. Paulus zegt in de Korinthebrief dat wij de Heilige Geest hebben ontvangen opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn (1 Kor. 2:12).

Ik ga een paar dingen proberen op z’n plaats te zetten. Je eerste vraag: wat wordt bedoelt met tot God komen? Is dit belijden en geloven dat het voor jou is, of vragen of het voor jou is? Het antwoord is het eerste (Rom. 10:9/1 Joh. 5:12). Nog nooit is iemand tot Hem gekomen buiten het geloof om. Geloven is vluchten, de toevlucht nemen tot Hem. Zoals de verloren zoon: en opstaande en gelovende ging hij naar Vader omdat Hij geloofde dat Zijn Vader barmhartig en genadig was. De Hebreeënbrief zegt: “Die tot God komt moet geloven, dat Hij is en dat Hij een beloner is van degene die Hem zoeken” (Hebr. 11:6). Een tekst voor degene die tot Hem gekomen zijn. En dagelijks de toevlucht nemen tot Hem. 

Wie zo leert buigen aan Zijn voeten, die ontvangt vergeving van zonde maar ook een nieuw hart. Wat houdt dat dat in? Die door een waar geloof met Christus verenigd is, die is rechtvaardig en heilig (1 Kor. 1:30). Er mag niets meer bij en er hoeft niets meer bij. Zo zijn we rechtvaardig en heilig in Gods ogen, alleen om Christus wil. Maar je ontvangt ook de Heilige Geest, of anders gezegd een nieuw hart (Ez. 36:26/Rom. 8). Nog een keer, je bent door het geloof in de ogen van God rechtvaardig en heilig.

Toch heeft het ook een andere kant. Je bent gestorven aan je oude leven en je sterft dagelijks aan je oude leven (Rom. 6:6). Een proces met vallen en opstaan.

Je schrijft ook iets over dat we door het geloof behouden worden maar dat je ook leest dat het alleen geldt voor degene die de wil van God doen. Het is een grote waarheid; door het geloof behouden, maar wie door het geloof weet dat hij behouden is, zal ook de wil van God gaan doen (Markus 3:35). Nee, niet om zalig te worden maar om zalig te willen leven.

Ik ga het langzaam afsluiten. Je schrijft over angst. Angst is een slechte raadgever.  Angst is een vriend van het ongeloof. Een machtige pijl op de boog van satan om de angst in je te versterken. Onzekerheid is een metgezel van angst, vijanden in Gods koninkrijk. Zoek je vrede in Christus en heb genoeg aan Hem. Vertrouw op Hem, op Hem alleen en je zult het ervaren dat de angst moet vluchten. Al blijft het misschien in je leven een zwakke plek; angst.

Van harte Gods liefde in Christus toegebeden,
Ds. A. Simons

Dit artikel is beantwoord door

Ds. A. Simons

 • Geboortedatum:
  07-05-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Valburg-Homoet
 • Status:
  Actief
164 artikelen
Ds. A. Simons

Bijzonderheden:

Bekijk ook:


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

In een preek in een van de afgescheiden kerken in ons land hoorde ik dat het ‘leven’ bij Ruth al begon zonder dat zij Christus kende. Zij was volgens deze dominee namelijk nog niet met Boaz getrouwd. ...
Geen reacties
02-09-2013
In mijn depressie is mijn geestelijk leven totaal afgevlakt. Ik zat zo diep, ik was zo depressief en aan het overleven dat alles uit heeft gestaan. Nu ik langzaam herstel van de depressie merk ik dat ...
3 reacties
02-09-2020
Mevrouw Hoek-van Kooten, ik heb gelezen wat u zei over het mirenaspiraaltje. Ook wat uw eventuele bezwaren zijn. Maar geldt dat ook voor een vrouw van 51? Ik bedoel, moet ik dan ook nog bang zijn dat ...
Geen reacties
02-09-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering