Reikwijdte van de genade

Ds. A. Simons / Geen reacties

18-04-2023, 12:35

Vraag

Het was onlangs lijdenstijd. Dan gedenken we hoe de Heere Jezus de drinkbeker van Gods toorn, die Zijn Vader Hem gaf, geheel heeft leeggedronken! Hoe mag ik weten dat de Heere Jezus dat ook voor mij heeft gedaan? De ene predikant zegt, dat de beker gevuld was met de toorn van God over de zonde van Zijn (uitverkoren) Kerk en de ander heeft het over de zonde van het ganse menselijke geslacht.

Want zegt de ene predikant: diegene voor wie de Heere Jezus deze drinkbeker heeft leeggedronken, die zàl zalig worden! En de andere predikant zegt: nee, het leegdrinken van de drinkbeker van Gods toorn heeft de Heere Jezus voor ieder gedaan, zodat ieder kan zalig worden, want zo ruim is het evangelie! Als het eerste waar is, moet ik dan eerst weten verkoren te zijn? Maar dat is toch voor ons verborgen? Daarom hoop ik dat het tweede waar is, want dan kan ook ik nog zalig worden...

Deze vraag werd ook behandeld in het programma 'Pastorie online':


Antwoord

Dank voor uw/jouw mail. Als ik het goed inschat, dan is er geen behoefte aan een inhoudelijke discussie, maar je wilt graag duidelijkheid. Duidelijkheid over de vraag: kan ik ook nog zalig worden?

Het eerste wat ik je zeggen wil: het Evangelie is voor zondaren! Het vertrekpunt van de verkondiging van het Evangelie is niet de verkiezing, ook niet de verborgen dingen van het Koninkrijk, maar  goddelozen worden gerechtvaardigd om niet.

Het tweede wat ik je wil zeggen is: dat de Dordtse Leerregels het zo formulieren: het bloed van Jezus Christus is genoegzaam om de zonde van de ganse wereld weg te wassen. De reikwijdte van de verzoening strekt zich uit tot het einde van de wereld. Deze formulering (Hoofdstuk 2  paragraaf 2-3: “Deze dood van den Zone Gods is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonden; van oneindige kracht en waardigheid, overvloediglijk genoegzaam tot verzoening van de zonden der ganse wereld. 2-4 ...Daarenboven, omdat Zijn dood is vergezelschapt geweest met het gevoel van den toorn Gods en van den vloek, dien wij door onze zonden verdiend hadden”) kwam tot stand in het gesprek met onze Dordtse vaderen over de vraag “voor wie is Christus gestorven”? Ze vonden elkaar in de bovengenoemde zinssnede. Al verschilden de drie groepen van elkaar over de gedachte “voor wie is Christus gestorven”? Er zou veel meer van te zeggen zijn, maar ik denk voor dit moment genoeg.

Jouw vraag: sluit het aanbod van Gods genade jou buiten of binnen de reikwijdte van de genade? Luther zou zeggen: “Je bent toch geen varken? Ook geen engel, maar een goddeloze.” Jezus zeg: Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te redden, maar goddelozen (Lukas 5:32).

Vriend, het geldt vandaag nog steeds dat het fundament van onze zaligheid is: de rechtvaardiging van de goddeloze en niet voor de vromen (Romeinen 4:5). Als dat zo was, dan sloot het aanbod jou uit van de zaligheid.

Mijn laatste opmerking: geloof je dat God in Zijn Evangelie de rechtvaardigheid aanbiedt die jij nodig hebt tot je eeuwig behoud (Romeinen 1:17)? Dit is het Evangelie dat God laat verkondigen aan dode zondaren. Ook voor jou?

Groet,
Ds. A. Simons

Dit artikel is beantwoord door

Ds. A. Simons

 • Geboortedatum:
  07-05-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Valburg-Homoet
 • Status:
  Actief
164 artikelen
Ds. A. Simons

Bijzonderheden:

Bekijk ook:


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

Laatst las ik Mattheus 23. In vers 10 lezen we: "En gij zult niet meesters genoemd worden; want Eén is uw Meester, [namelijk] Christus.” Deze woorden spreekt de Heere tot Zijn discipelen als geestelij...
Geen reacties
18-04-2006
Mijn vriend (net 26) en ik (bijna 21) zijn een jaar samen. Onze relatie ging vrij snel omdat het gewoon goed aanvoelde en nog steeds. We zijn ook van plan om in 2019 te trouwen als alles goed mag gaan...
Geen reacties
18-04-2018
Wij zijn lid van de de PKN, maar hebben steeds meer moeite met de oppervlakkige prediking daar. Nu kerken we sinds een paar maanden bij HHK. We zijn nog geen lid. De prediking is daar meer diepgaander...
18 reacties
18-04-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering