Enge poort van wedergeboorte en hemel

Ds. A. Simons / Geen reacties

27-09-2023, 15:31

Vraag

Aan ds. Simons. Een tijdje terug sprak u zich in een preek uit over deze tekst "Strijdt om in te gaan door de enge poort; want velen, zeg Ik u, zullen zoeken in te gaan, en zullen niet kunnen":

Ik kom er nog steeds niet helemaal uit. Zou u wat meer willen toelichten? Strijden om behouden te worden is toch geen optie? "Geloof alleenlijk". Hoe moet ik dit dan zien? 

En wat wordt er bedoeld met: velen zullen zoeken in te gaan, maar niet kunnen? Ik dacht dat u wilde zeggen dat het hier om Gods kinderen ging. Maar hoe zit dat dan met het tweede gedeelte van de tekst: zullen niet kunnen ingaan? Waar ingaan? In het Koninkrijk Gods? Maar er is geen afval der heiligen toch? Ik ben erg benieuwd hoe dit ook in z'n verband wordt gezien.


Antwoord

Dank voor je vraag. Ik ga proberen deze twee teksten opnieuw met je door te nemen. Het gaat om de twee teksten die vaak door elkaar gebruikt worden. Naar mijn mening is dat niet juist. Ze staan in een totaal andere context en hebben een totaal andere betekenis. De praktijk leert dat we vaak de tekst lezen en niet de context.

Lukas 13:24: “Strijdt om in te gaan door de enge poort; want velen, zeg Ik u, zullen zoeken in te gaan, en zullen niet kunnen." Het gaat hier niet over het ingaan door de poort van de wedergeboorte, maar om in te gaan in de poort van de hemel. Gods kind heeft een strijd om in te gaan door de poort van de hemel. Petrus zegt in 1 Petrus 4:18: "En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen?" Ook hier gaat het niet over zalig worden, maar wel dat we door vele verdrukkingen moeten in gaan in Gods koninkrijk. Als het daar over gaat is het een nauwelijks zalig worden.

Waarom nauwelijks? Lees de context van 1 Petrus 4:18. Zo is ook de tekst uit Lukas bedoelt. Gods kind, de gelovige, heeft een strijd op aarde om in te gaan (1 Tim. 1:18 ; 6:12). Vele hindernissen moeten genomen worden om de eindstreep te behalen (Hebr. 12). Een gevecht op leven en dood met je vlees (Rom. 7:23), de wereld en de satan. Maar de keerzijde is: in Christus zijn we meer dan overwinnaars (Rom. 8:37).

Het tweede bewijs dat het hier gaat over de poort van de hemel is dat vers 25 leert dat de 'Heer van het huis' bij de poort staat: de hemelpoort (Lukas 13:25).

Ten derde. Ik geloof namelijk dat er veel gepreekt wordt over strijd die niet de strijd is die de Bijbel ons leert. Gelovigen hebben een strijd op aarde. Vaak wordt deze strijd in een andere context gezet. Nergens lezen we van een strijd van een onbekeerde. Er kunnen heel veel emoties en gevoelens zijn voor onze bekering, maar we mogen dit niet de naam geven dat we een Bijbelse strijd op aarde hebben om in te gaan. Zoek alle woorden in de Bijbel op die met strijd te maken hebben. Het gaat op al die plaatsen over de geloofsstrijd van de gelovige (2 Tim. 4:7). Al de psalmen zijn geschreven door kinderen van God die strijd hadden met de weg die God met hen gaat en met de vijanden van binnen en van buiten (Ps. 35).

De tweede tekst waar het om gaat is Matth. 7:13-14: "Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door dezelve ingaan; Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die denzelven vinden." Hier gaat het over de enge poort van de wedergeboorte. Jezus zegt: de poort die tot het leven leidt (Matth. 7:14). Heel opmerkelijk: hier staat niet "strijdt om in te gaan" maar "gaat!" Een bevel, een evangeliebevel. Een geloofsdaad! Geen werk, prestatie of strijd, maar ga! We komen niet door de poort door werken, maar door op te houden met werken. Paulus zegt: "Die niet werkt maar gelooft in Hem die de goddeloze rechtvaardigt, het wordt hem tot rechtvaardigheid gerekend" (Rom. 4:5).

Zolang mensen nog strijden om in te kunnen gaan zullen ze nooit en te nimmer binnen gaan. Die ophoudt met werken en op Hem vertrouwt, die is behouden. Eeuwig wonder: zalig worden door niets te doen. Alles op te geven en schade te achten om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus onze Heere (Fil. 3:8).

Ik hoop zo voldoende te hebben uitgelegd wat het verschil is tussen deze twee teksten. In de tweede plaats hoop ik dat jij of u ook afweet van het geheim van zalig worden. 

Groet uw dominee,
ds. A. Simons

Lees meer artikelen over:

brede en smalle weg
Dit artikel is beantwoord door

Ds. A. Simons

 • Geboortedatum:
  07-05-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Valburg-Homoet
 • Status:
  Actief
164 artikelen
Ds. A. Simons

Bijzonderheden:

Bekijk ook:


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb een vraag over het Heilig Avondmaal aan iemand uit de Ger. Gem. In het avondmaalsformulier staat: "Een ieder onderzoeke zijn hart, of hij de vaste en zekere belofte van God gelooft dat hem al z...
6 reacties
27-09-2013
Ik heb nu bijna 1,5 jaar een relatie met mijn vriend. Hij gaf aan dat hij nu net zoveel liefde voelt voor mij als drie jaar geleden voor zijn vorige vriendin. Die liefde is even sterk (geweest). Die r...
1 reactie
27-09-2022
Ik heb een vraag aan een Ger.Gem.-dominee. Geachte dominee, mijn vriend en ik hebben al geruime tijd een relatie. Deze is serieus van aard en we hebben dan ook plannen om over enige tijd te trouwen. H...
20 reacties
27-09-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering