Vragen van panellid

Ds. A.D. Fokkema

Een vraag aan een predikant of iemand anders met kennis van zaken. Ik ben de uitleg van Calvijn over Jeremia 3:1 aan het...
2 reacties
08-10-2021
In Mattheus 19:12 spreekt de Heere Jezus over ontmanden die uit de moederschoot zo geboren zijn. Andere vertalingen spre...
geen reacties
18-08-2021
Door corona (en de maatregelen) heb ik het gevoel (en ik denk dat dit ook de praktijk is) dat er veel mensen niet meer k...
geen reacties
18-05-2021
In mij is een strijd gaande tussen de duivel, de wereld, mijn zondige hart en ikzelf. Sinds corona op deze wereld is ben...
geen reacties
30-03-2021
Ik heb een vraag over vloeken. In zondag 36 en dan vraag 100 staat er het volgende: “Is het dan zo grote zonde, Gods naa...
3 reacties
23-02-2021
Wat wordt nu precies bedoeld met Gods naam niet ijdel gebruiken? Vloeken of in iedere zin Gods naam gebruiken? Dus zo vr...
1 reactie
14-12-2020
In de Studiebijbel (HSV) op blz. 2305 onder het kopje: “Het laatste oordeel en de hel” wordt in verband daarmee opgemerk...
geen reacties
05-10-2020
In Lukas 6:14-16 worden de namen van de twaalf apostelen genoemd. In Handelingen 1:13 wordt dit rijtje namen herhaald (m...
geen reacties
02-06-2020
Ik heb een vraag die ik met grote schroom stel: Is God niet onrechtvaardig dat hij mensen straft met de eeuwige verdoeme...
geen reacties
02-03-2020
Voordat Jericho veroverd kon worden moest er dagenlang om de stad heen gelopen worden, tot en met de zevende. Werd er da...
geen reacties
09-09-2019
In de Bijbel zie je telkens als patroon dat Israel ongehoorzaam is aan God, gestraft wordt en dan weer terugkomt bij God...
2 reacties
20-02-2019
In Deuteronomium 14:19 lezen we dat gevleugelde insecten (Hebreeuws; de Statenvertaling vertaalt dit vreemd genoeg met k...
geen reacties
17-12-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering