Vragen van panellid

Ds. A.D. Fokkema

Waar haalde Obadja het brood (en water) vandaan dat hij aan de profeten gaf zoals in 1 Koningen 18 staat? Is daarover iets bekend? In een kinderbijbel las ik dat hij dat stiekem meenam uit het palei...
1 reactie
03-06-2024
Ik hoorde een moslim zeggen dat Jezus niet God kon zijn omdat Jezus God "Mijn God" noemt in bepaalde verzen. Bijvoorbeeld in Johannes 20:17: “Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog ...
1 reactie
26-02-2024
Wat betekent het precies als er in de Bijbel staat dat: "Hij troont op de lofzangen Israëls"?
Geen reacties
24-10-2023
Ik durf niet aan het Heilig Avondmaal deel te nemen, bang dat ik me een oordeel eet en drink. Ik weet niet zeker of de Heilige Geest in mijn hart Zijn wederbarende genade gelegd heeft. Want hoe weet i...
Geen reacties
08-08-2023
In Judas vers 14 staat dat Henoch, de zevende van Adam, heeft geprofeteerd. Dan volgt een citaat uit het pseudepigrafische boek 1 Henoch. Hoe moeten we dit zien? Geloofde Judas dat een of meer Henochb...
1 reactie
24-04-2023
Sinds korte tijd mag ik weten van genade en de werking van de Geest. Daardoor ben ik ook bewust van zonde die ik doe. Soms wanneer ik bijvoorbeeld verkeerd spreek over iemand komt de gedachte dat ik o...
Geen reacties
16-01-2023
Markus 6 vers 52: “Want zij hadden bij het wonder van de broden niets begrepen, omdat hun hart verhard was.” Ik vind het lastig om te zien wat deze beschouwing/analyse te maken heeft met de storm en d...
Geen reacties
12-09-2022
Het komt in de Bijbel voor dat Jezus tegen iemand zegt “uw zonden zijn u vergeven.” Aan het kruis zei Jezus: “Vader, vergeef het hun wat zij weten niet wat ze doen.” Waarom gaf Hij zelf die vergeving ...
Geen reacties
27-06-2022
Ik heb een vraag over het oplossen van een conflict. Volgens mij is het zo dat als je iets tegen iemand hebt, je dat tegen die persoon moet zeggen om je te kunnen verzoenen. Maar nu heb ik het volgend...
Geen reacties
24-03-2022
In Exodus 26 wordt gesproken over het dekkleed van de tabernakel, wat van zeekoeienhuiden (HSV) gemaakt moest worden. Waarom zou de Heere dit materiaal bepaald hebben? Werd dit meer gebruikt als dekze...
Geen reacties
03-01-2022
Een vraag aan een predikant of iemand anders met kennis van zaken. Ik ben de uitleg van Calvijn over Jeremia 3:1 aan het lezen en ik begrijp er niets van. Ik vroeg me af waarom God in dit vers geestel...
2 reacties
08-10-2021
In Mattheus 19:12 spreekt de Heere Jezus over ontmanden die uit de moederschoot zo geboren zijn. Andere vertalingen spreken over gesnedenen of eunuchen. In de kanttekening van de Statenvertaling wordt...
Geen reacties
18-08-2021
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering