Jezus noemt God: Mijn God

Ds. A.D. Fokkema / 1 reactie

26-02-2024, 08:02

Vraag

Ik hoorde een moslim zeggen dat Jezus niet God kon zijn omdat Jezus God "Mijn God" noemt in bepaalde verzen. Bijvoorbeeld in Johannes 20:17: “Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga naar Mijn broeders en zeg tegen hen: Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.” De moslim zei dat God geen God kan hebben. Hoe denkt u hierover? Hoe zit het met dit Bijbelgedeelte? Als Jezus God is, hoe kan Hij dan God "Mijn God" noemen?


Antwoord

Je zou aan deze moslim de wedervraag kunnen stellen: waarom mag Jezus als Hij Zelf God is, Zijn Vader niet “Mijn God” noemen? Want daarmee zegt de Heere Jezus toch niets over Zichzelf? De uitdrukking “Mijn Vader” doet dat wel. Die maakt duidelijk: Zelf ben ik dus de Zoon. Maar bij de woorden “Mijn God” is dat niet het geval. Die kun je uitspreken terwijl je Zelf ook God bent. En dát Jezus God is wordt op andere plekken in het Nieuwe Testament duidelijk genoeg gezegd.

Overigens maakt de Heere Jezus in de manier waarop Hij hier spreekt juist duidelijk dat Zijn relatie tot God de Vader anders is en blijft, dan de relatie die de discipelen tot God de Vader hebben. Hij spreekt namelijk niet over “onze God en Vader” maar over “Mijn Vader en uw Vader” en “Mijn God en uw God.”

Ds. A. D. Fokkema

Dit artikel is beantwoord door

Ds. A.D. Fokkema

 • Geboortedatum:
  18-09-1986
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Kerkwerve
 • Status:
  Actief
29 artikelen
Ds. A.D. Fokkema

Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
1 reactie
jaop
26-02-2024 / 09:49
Je zou ook kunnen wijzen op Psalm 110: 'De HEERE heeft gezegd tot mijn Heere...' (Vader spreekt tot de Zoon, 'mijn'= David); dit wordt veelvuldig in het NT geciteerd mbt Christus.

En op psalm 45:8: 'daarom heeft U, o God (=Zoon), Uw God (=Vader) gezalfd met vreugdeolie boven Uw medegenoten'. Daarin worden Vader en Zoon in één zin beiden God genoemd, waarbij de Vader aangeduid wordt als 'Uw God' tov de Zoon.

Je zou ook kunnen wijzen op Filippenzen 2:6: 'Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode evengelijk te zijn'. Maw: die niet zou liegen als Hij zou zeggen dat Hij aan God gelijk was (wat je onmogelijk van een mens kunt zeggen; bij Adam was zijn zonde tenslotte dat hij 'als God' wilde zijn; dit was voor Jezus geen zonde, en dus was Hij als God. En was Hij het dus ook daadwerkelijk. Want wie is als God dan God alleen?

Overigens wilden de Joden Hem juist doden omdat Hij van Zichzelf zegt dat Hij gelijk is aan God. Voor hen was het dus heel duidelijk dat Hij Zichzelf als God beschouwde.

Waarom dan toch 'Uw God'? Je zou dan kunnen wijzen op Hebr. 5:8
Hoewel Hij de Zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen Hij heeft geleden'.

Terug in de tijd

Is het onze tijd nog wel verantwoord dat het gros van de predikanten niet universitair geschoold is in de theologie, zoals in de Gereformeerde Gemeenten het geval is? Heel regelmatig wordt duidelijk d...
3 reacties
24-02-2010
Afgelopen zondag was Zondag 46 van de Heidelbergse Catechismus aan de beurt. Uit de preek maakte ik op dat alleen Gods kinderen het Onze Vader mogen bidden. Klopt dat wel? Wat moeten onbekeerde mensen...
Geen reacties
24-02-2010
Hoe moet je omgaan met een vriendin die angst heeft voor de dood? Een vriendin van mij vertelde dat ze erg angstig is om te sterven, omdat ze nog het idee heeft dat ze nog niet gered is. Ik vond het e...
Geen reacties
24-02-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering