Vragen van panellid

Dr. C. A. van der Sluijs

Ik was een week geleden het onderwerp “bekering” aan het onderzoeken en tot mijn verbazing las ik in Handelingen 2:38 en Handelingen 3:19 dat bekering een voorwaarde is voor vergeving. Dat snap ik nie...
2 reacties
01-05-2018
Ik heb een vraag over de kruisiging van Jezus. In sommige preken wordt gezegd dat bij de kruisiging van Jezus de hel juichte omdat dat het einde van Jezus betekende. Dit verbaast mij, want ik zou verw...
2 reacties
01-03-2018
Mijn moeder zei na de begrafenis van een kind (niet ons eigen kind) toen ik zei hoe moeilijk ik het had gevonden, dat de dominee niets zei over het kind en de eeuwige bestemming. “God heeft er geen bi...
20 reacties
26-01-2018
Sinds enige maanden probeer ik ‘s morgens een tijd van bezinning te houden. Een kwartier bidden en een kwartier Bijbellezen. Dat kwartier Bijbellezen gaat wel, maar met bidden loop ik tegen een proble...
6 reacties
25-01-2018
Volgens het christelijk geloof zal uiteindelijk “alles in allen” zijn. Wat betekent dit? Ik begrijp niet goed wat bedoeld wordt met “alles in allen” zijn. Ik heb gekeken in 1 Korintiërs 15:28. De mens...
2 reacties
16-12-2017
Het klinkt misschien ingewikkeld, maar hoe moet ik nu het feit zien dat God van mij houdt? Is dat liefde zoals een vader die geeft (zoals een vader/moeder van zijn kind houdt) of is dit andere liefde?
Geen reacties
06-11-2017
Ik werk in de horeca. Mijn werkgever heeft er geen problemen mee dat ik op zondag niet werk. Maar ik moet wel veel dingen voor de zondag klaar maken, zoals reserveringen, de kassa en nog veel meer. Ei...
2 reacties
25-08-2017
Sinds twee maanden heb ik verkering met een heel leuke jongen. We zijn op een bijzondere manier met elkaar in contact gekomen en kennen elkaar nu vijf maanden. We kregen contact via een advertentie in...
11 reacties
16-06-2017
Mijn vriendin en ik zouden het leuk vinden om een cursus voor een klassieke dans te volgen, bijvoorbeeld een wals of iets dergelijks. Nu weten we dat er in de Bijbel vaak in reien werd gedanst en dat ...
2 reacties
16-05-2017
Mij bekend zijnde met uw opvattingen over mijn niet-belijden van een geloof in uw God, wil ik u toch een vraag voorleggen. Voor zover ik heb vernomen kenmerkt uw gemeenschap en daarmee de traditionele...
Geen reacties
13-03-2017
Ik loop al tijdje met de vraag op welke manier ik kan gaan evangeliseren. Ik heb al wat boeken hierover gelezen, maar kom er nog niet zo uit. Ook heb ik een poosje apologetiek gevolgd , maar ik weet h...
2 reacties
21-02-2017
Romeinen 13 roept ons op tot onderwerping aan de machten die over ons gesteld zijn. Tertullianus wijst er in de tweede eeuw op dat christenen zich opvallend onderscheiden wanneer zij op de markt zijn:...
Geen reacties
21-10-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering