Juichen bij de kruisiging

Dr. C. A. van der Sluijs / 2 reacties

01-03-2018, 16:19

Vraag

Ik heb een vraag over de kruisiging van Jezus. In sommige preken wordt gezegd dat bij de kruisiging van Jezus de hel juichte omdat dat het einde van Jezus betekende. Dit verbaast mij, want ik zou verwachten dat de hemel toen juichte omdat het werk van Jezus hiermee volbracht was en dat de hel dit juist knarsetandend moest aanzien, omdat ze wist dat met de dood van Jezus de weg geopend was voor zondaren om zalig te worden. De satan zou dan juist alles in het werk gesteld hebben om de dood van Jezus te voorkomen. Hoe zit dat nu, wie juichte er bij de kruisiging?

Antwoord

Het blijft natuurlijk beeldspraak. Maar ik denk dat het allebei waar is. Ontmoedigend juicht de hel en aanmoedigend juicht de hemel. Als supporters vandaag de dag. Zo moet je dat je voorstellen. Wie gaat er winnen?! Spannend tot en met! Dit beeld wordt ook gebruikt in Hebr. 12:1-4 (die wolk van getuigen zijn de supporters in de hemel). En dan gaat het over een christen. Zal hij overwinnen? Spannend tot het einde toe! Want hemel en hel liggen in een christenleven vlak naast elkaar. De twee wegen liggen vlak naast elkaar. Gescheiden door een flinterdunne wand. Wie zich dit bewust is, strijdt de goede strijd. Spannend tot het einde!! Om eenmaal te mogen zeggen: “het is volbracht” als echo op “Het is volbracht” (Joh. 19:30) van Christus.

“Dus als het niet spannend is in mijn leven, strijd ik niet de goede strijd”? Dat heb je goed begrepen. Maar middenin die strijd is er ook ongekende, en toch gekende, vrede die alle verstand te boven gaat (Filip. 4:6, 7). Als in het hart van een tornado (Luk 23:46: “Vader, in Uw handen beveel Ik mijn geest”). Wie het vatten kan, heeft het begrepen, want die is gegrepen, omdat je dan van Christus Jezus daartoe gegrepen bent (Filip. 3:12). Welkom in de(ze) strijd!

Met hartelijke groet,
Ds. C. A. van der Sluijs

Dr. C. A. van der Sluijs

Dr. C. A. van der Sluijs

 • Geboortedatum:
  14-09-1942
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Pasen
2 reacties
Sammie2016
02-03-2018 / 07:44
Het Hebreeuwse woord Sjool en het Griekse woord Hades worden beide vertaald met graf, kuil, hel etc. en het is een plaats waar de doden verblijven.

Jezus heeft getoond dat de dood met een slaap te vergelijken is waaruit men kan ontwaken d.m.v. een opstanding of verrijzenis, alleen God en Christus kunnen iemand uit de dood weer aten leven.
Jezus onze heer heeft Lazarus uit de dood laten opstaan of gewekt.

Jezus is zelf 3 dagen dood of in de hel geweest en Jahweh heeft hem een opstanding gegeven. Dit werd geprofeteerd in ....
Psalm 16:10
Want u zult me niet achterlaten in het Graf.
U zult niet toelaten dat wie loyaal is aan u, de kuil ziet.

Later werd Petrus geïnspireerd om deze psalm op Jezus van toepassing te brengen ..
Handelingen 2:31-32 Daarom voorzag hij de opstanding van de Christus en sprak hij erover. Hij zei dat de Christus niet achtergelaten zou worden in het Graf (hel, kuil: Hades) en dat zijn lichaam niet tot ontbinding zou overgaan.
God heeft deze Jezus opgewekt, en daar zijn wij allemaal getuigen van.
Emeth
04-03-2018 / 09:08
Het lijkt me eerder dat de hemel zou juichen bij de opstanding van Christus. Hij is als eersteling opgestaan uit de dood en iedereen zal in zijn eigen rangorde volgen (1 Korinthe 15:20-28).

Terug in de tijd

Waarom heeft de GBS het doopformulier aangepast? Men heeft "het verbond der genade" verandert in "het verbond". Heeft di...
geen reacties
27-02-2008
Mijn klasgenoten kijken erg veel naar YouTube en met name naar vloggers. Ze kijken vaak naar Enzo Knol, Jeremy, GameMene...
geen reacties
28-02-2019
Kent u goede boeken over schuldgevoelens. Het kwijtraken daarvan? Schuldgevoelens die zijn ontstaan door dingen die je h...
geen reacties
27-02-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering