Niet-gelovige stem op SGP

Dr. C. A. van der Sluijs / geen reacties

13-03-2017, 09:14

Vraag

Mij bekend zijnde met uw opvattingen over mijn niet-belijden van een geloof in uw God, wil ik u toch een vraag voorleggen. Voor zover ik heb vernomen kenmerkt uw gemeenschap en daarmee de traditionele achterban van de SGP een zeer toegewijd en absoluut geloof in het Woord van God. Daaruit vloeien ook de partijbeginselen van de SGP voort die, zo lijkt mij, als fundamenteel en zeer belangrijk om te onderschrijven worden geacht voor wie lid zou willen worden. In die beginselen lees ik ondermeer dat de partij niet zozeer een meerderheid van kiezers nastreeft, als wel een naleving van de beginselen (artikel 2 program van beginselen).

Nu vraag ik mij af in hoeverre dat relevant is bij het uitbrengen van een stem. De resultaten van SGP-beleid spreken mij bijzonder aan, als conservatief denkend ten aanzien van ethische thema's. De volksvertegenwoordigers van de SGP komen over als uiterst betrouwbare ambtsbekleders; het partijprogramma is grotendeels iets wat ik bijzonder toejuich. Hoewel voor u en voor de achterban van de SGP essentiële grondslagen in de Bijbel en daaruit mede voortvloeiend de partijbeginselen, zijn deze voor mij -de pragmatische SGP-stemmer- niet relevant. Dit is een strijdigheid die ik lastig vind, omdat het lijkt dat de partij in haar verkiezingscampagne juist ook probeert om de pragmatische kiezer aan zich te binden, terwijl een dergelijke pragmatische houding jegens de beginselen voor uzelf een onmogelijke, verwerpelijke zal zijn.

Hoeveel ik ook hoop dat met mij meer pragmatische kiezers (rooms-katholieken, waar ikzelf tussen opgroeide, of ieder ander die niet uw geloofsovertuiging deelt) de SGP steunen, wil ik toch weten hoe u en uw medegelovigen hier tegenaan kijken. Ik kan mijn respect voor u uitspreken hoeveel ik wil, maar afgaande op het feit dat ik uw God afwijs en daarmee de grootst mogelijke zonde bega, lijkt dat een verloren boodschap, net als het uitbrengen van een stem op de SGP vanuit mijn hoek. Of toch niet?...

Antwoord

Uw vraag blinkt niet uit door helderheid. Toch meen ik begrepen te hebben dat u gecharmeerd bent van de SGP-beginselen, maar niet van de God van deze beginselen. U vraagt of het dan ‘eerlijk’ is en of het dan wel zin heeft op deze partij te stemmen. Als ik u goed begrepen hebt. Van de weeromstuit ga ik het u een beetje moeilijk maken of onmogelijk. Dit laatste is aan u.

Het is namelijk zo dat ik het helemaal niet vanzelfsprekend vindt dat de SGP-beginselen automatisch met God verbonden kunnen worden en worden in de praktische politiek vandaag. Kort en goed, al dat schermen met normen en waarden door de SGP om de gereformeerde gezindte te beschermen en af te schermen voor zo veel mogelijk kwaad is zinloos en nutteloos als ze niet direct opkomen vanuit de genade van God en het getuigen vanuit de genade van deze God. Naar het mij voorkomt mankeert het daar niet weinig aan in de huidige SGP-politiek. Want normen en waarden worden als even zovele luchtballonnen doorgeprikt in en door onze postmoderne tijd als ze niet verwoord worden door en vanuit een levend getuigenis. Mensen halen hun schouders daar voor op óf ze komen onder indruk vanuit het daarbij behorende getuigenis. Een van twee! En in dat getuigenis is God. Zonder dat getuigenis is God er niet in al die christelijke normen en waarden. Wij worden behouden niet door de werken zoals u geleerd bent in de Roomse Kerk, maar door de genade, waaruit die goede werken als vanzelf opbloeien. Die roomse trend van de verzelfstandiging van de goede werken in christelijke normen en waarden is momenteel ook weer aanwezig in de kerk van de Reformatie. Helaas!

Daarom beveel ik u aan de God van deze beginselen te geloven op Zijn Woord en de door u bewonderde en beoogde beginselen komen vanzelf in uw leven openbaar. Zo zou het ook met de SGP moeten zijn. Zo doende wordt u misschien nog wel eens een echte SGP’er. Goed voor uzelf en voor die partij.

Met vriendelijke groet, 
Ds. C. A. van der Sluijs

Dr. C. A. van der Sluijs

Dr. C. A. van der Sluijs

 • Geboortedatum:
  14-09-1942
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

politiekSGP
geen reacties

Terug in de tijd

Dear Pastor Vergunst. Some time ago I came across a recording of you giving an anger management class. In there, you sai...
4 reacties
14-03-2019
Kunnen er bepaalde dingen zijn die in de weg staan bij het naderen tot God? Als ik tegenwoordig bid, lijkt het alsof er ...
2 reacties
13-03-2015
Ik heb een grote cupmaat: 65G. Ik kan een passende bh pas kopen in 1 speciaalzaak elders in het land, waar ze heel duur ...
geen reacties
13-03-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering