Bekering van de discipelen

Ds. A.K. Wallet / geen reacties

12-05-2022, 09:15

Vraag

Wanneer werden de discipelen kinderen van God? Ik snap dat het misschien niet belangrijk is om dat te weten omdat het erom gaat of ík (al) een kind van God ben geworden, maar toch denk ik ervan te kunnen leren om dit te weten. Was het vanaf hun roeping door/tot Jezus? Of vanaf het moment dat Jezus hen vrienden noemt of vanaf het eerste/laatste Avondmaal of vanaf de uitstorting van de Heilige Geest of misschien nog weer op een ander tijdstip?

Bij een fysieke geboorte ben je sinds de conceptie al een kind van je ouders, zonder hier zelf iets aan te doen. Het gebeurt gewoon en je groeit er niet naar toe, maar je bent wel een keer uitgegroeid. Hoe moet ik dit geestelijk zien? Vanaf wanneer mag je je kind van God noemen/weten? Bij het geloof als een mosterdzaadje of pas na grondige bevestiging, groeiend vertrouwen, bijzondere gebeurtenissen of wat dan ook? Het heet toch niet voor niets (weder)geboorte?

Toch zegt Jezus richting Zijn hemelvaart: dit kunt u nu nog niet dragen (...), pas als de Heilige Geest komt. Hadden de leerlingen Zijn Geest nog niet in hun hart tot die tijd?

En hoe zit dat met de gelovigen vóór Jezus tijd als mens? Zij maakten Jezus niet mee en ook Pinksteren niet maar hoe werden zij kind van de Vader?

Er is veel dat ik op dit gebied niet begrijp, maar hopelijk weet u raad met mijn vragen en ziet u het verband. Misschien zijn er goede boeken over... Ik hoor het graag!

Antwoord

Beste vrager, 

Wanneer werden de discipelen kinderen van God? Geen onbelangrijke vraag, juist omdat je aangeeft dat het ook voor jou persoonlijk van belang is om dat te weten.

De discipelen werden door Christus geroepen om Hem te volgen. Hij riep hen niet als discipel, maar om dat van Hem te worden. Toen zij door genade daaraan gehoor mochten geven, waren zij volgeling geworden en daarmee ook kind van God. Maar laten we niet vergeten dat er een groei in het volgen van Jezus is, zoals je dat zelf ook al aangeeft. We zien dat ook bij de discipelen. Na enige tijd vraag Jezus aan hen: “Wie zeggen jullie dat Ik ben?” (Matth. 16:15). Dan mogen zij zeggen: “U bent de Christus, de Zoon van de levende God.” Eerder hadden zij dat nog niet beleden en noemden ze Hem Rabbi of Meester. Nog weer later noemde bijvoorbeeld Thomas Hem: “Mijn God.”
 
Met deze groei gaat ook dit kennen in het leven van Gods kinderen gepaard. Naar mate we meer leren kennen van het werk van Christus, groeit ook onze kennis van Hem. In het begin van het geestelijke leven is er vaak nog een zekere schroom om je kind van God te noemen. Maar er is wel het verlangen om dat te zijn. We blijven altijd leerlingen van de Heere. Het gebed mag vaak zijn: “Heer’ ai maak mij Uwe wegen, door Uw Woord en Geest bekend.”

Zo is er een groei in het kennen van Christus. Dat is eerst Hem kennen als profeet, dat betekent  dat we als Maria zitten aan Zijn voeten. Maar later leer je Hem ook als Priester kennen, het Lam van God, dat je zonden wegneemt. Dan is er ook dienen van Hem als Koning van je leven. Dan weet je je onderdaan. En ook God is mijn Vader en ik mag Zijn kind zijn. Je spreekt over het geloof als een mosterdzaad. Dat is inderdaad wel klein, maar het leeft en wortelt en groeit. Daarna zijn er ook de vruchten uit Christus in ons leven.

Hoe  was dat in het Oude Testament? Men mocht zien op bijvoorbeeld de Grote Verzoendag op het geslachte Lam dat de zonden wegneemt. Zo werd men onderwezen door de offerdienst in het wonder van zalig worden. Denk ook aan de vele psalmen die daar van spreken, bijvoorbeeld Ps. 32:1. De Geest werkte ook toen al, maar in het Nieuwe Testament is de kennis daarvan duidelijker, omdat het werk van Christus ons daar rijker geopenbaard wordt. Als je bijvoorbeeld de Romeinenbrief leest, leer je daar heel veel van Christus en Zijn heil.

Als je een verklaring van de Schrift wil hebben, kijk dan ook eens naar de verklaring van Matthew Henry. Verder zijn er goede boeken over groei in het geestelijke leven. Je vindt ze bij de bekende uitgevers.

Ds. A. K. Wallet 

Ds. A.K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

 • Geboortedatum:
  17-06-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Schoonrewoerd
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  emeritus

geen reacties

Terug in de tijd

Wij zijn nu ruim een jaar gelukkig getrouwd en hebben al die tijd een kinderwens. Is het terecht dat ik (vrouw) me regel...
9 reacties
12-05-2012
Kunt u de bijbelteksten verklaren, die de gedachte opwekken dat God de auteur is van de zonde? Want zonder de besturing ...
geen reacties
13-05-2015
Ik vraag mij af wat de gedachte is achter bloemen bij een begrafenis. Ik kom zelf uit kringen waar altijd op de rouwkaar...
2 reacties
12-05-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering