Tot Christus bidden

Ds. D.W. Tuinier / 13 reacties

29-04-2019, 10:42

Vraag

Aan ds. Tuinier. Wanneer ik bid om redding, vergeving en eeuwig leven tot Wie bid ik dan? Tot Christus als mens, of als God? Een vraag uit nood geboren.

Antwoord

Dag vraagsteller/ster,

In ons gebed naderen wij tot God de Vader. We bidden om de genadige en reddende werking van de Heilige Geest. De grond van de verhoring is om Jezus wil. God wacht om genadig te zijn, om Zijn Zoon, Jezus Christus. Deze genade werkt Gods Geest uit. Hij maakt plaats en verheerlijkt, tot eer van God Driëenig en tot redding van je ziel. Zing Psalm 86 vers 3

Pastorale groeten,
Ds. D. W. Tuinier

Ds. D.W. Tuinier

Ds. D.W. Tuinier

 • Geboortedatum:
  28-04-1964
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kampen
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

bidden
13 reacties
hevarie
29-04-2019 / 11:42
Mag je dan niet bidden: 'Heere Jezus, U hebt toch gezegd: "Kom herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven."
Nina
29-04-2019 / 17:51
Waar komt het bidden 'om Jezus' wil' toch vandaan? Staat dat in de Bijbel? Ik bid altijd 'in Jezus' Naam'.
Gerard
29-04-2019 / 19:53
@Nina Joh 14: 13-14, Joh 15:16, Joh 16: 23-26 en verder natuurlijk meer algemeen omdat Jezus onze enige pleitgrond is om iets te kunnen vragen (om Jezus wil = niet dat ik zelf het recht zou hebben het te mogen vragen maar ik vraag het op grond van de verzoening door Jezus waar ik mijn hoop op vestig)
Nina
29-04-2019 / 19:56
De genoemde teksten onderbouwen het bidden in de Naam van de Here, wat ik al aangaf. Mijn vraag blijft staan waarom veel mensen bidden 'om de wil van de Here', waarop is dat gebaseerd?
Gerard
29-04-2019 / 20:07
Ik denk dat het in wezen hetzelfde is
Samuel1448
30-04-2019 / 08:50
Waarom bidden we 'om Jezus wil'? Omdat Jezus Zelf zegt (Johannes 17:24): ,,Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt'''. Het is een pleiten op ,,onzen Zaligmaker, welke wil, dat alle mensen zalig worden.'' (1Tim.2)
Veendam
30-04-2019 / 12:15
Het gaat niet om het bidden, maar om het spreken: Here Jezus dank U dat u van mij houdt en dat U zei: Kom !
Hier ben ik, neem mijn oude leven en maak mij nieuw.

De Vader leer je pas kennen DOOR JEZUS !
De Wil van de Vader is trouwens het zelfde als de Wil van Jezus.
Het denken van God de Vader is hetzelfde als het denken van Jezus.
Nu is het aan jou om jouw denken te vernieuwen zodat je het denken krijgt van Jezus. Dat doe je door je denken tegen het Licht te houden van het Woord van God.
CB
05-05-2019 / 14:47
Ik begrijp dit niet: "God wacht om genadig te zijn, om Zijn Zoon, Jezus Christus. Deze genade werkt Gods Geest uit."

Kan iemand mij uitleggen wat hier bedoeld wordt?
Liefst met een voorbeeld uit de Schrift.
Omega
05-05-2019 / 21:36
@CB Met "om Zijn zoon Jezus Christus", bedoelt ds. Tuinier: "Vanwege de verdienste van Jezus." Dat betekent dat we door het offer van Christus, een geopende deur hebben tot God Zelf. We hebben geen priester meer nodig die voor ons dat offer brengt of voor ons bidt, zoals in het OT. Er is nu een vrije toegang tot de Vader (Hebr. 10:19, Ef. 2:18 enz.).

Vervolgens: "Deze genade werkt Gods Geest uit." Oftewel, genade is geen verdienste of werk van onszelf, maar zowel in de levendmaking (bekering) als in de heiligmaking (een heilig leven) het werk van de Heilige Geest (Rom. 8:9, Rom. 8:14, Gal. 5:18, 2 Tess. 2:13, 1 Petr. 1:2 enz)
CB
05-05-2019 / 22:59
@Omega; Ik begrijp wat je zegt maar waarom wacht God om genadig te zijn?
WillemB
06-05-2019 / 10:02
@CB Hiermee wordt niet bedoeld dat God ons zomaar laat wachten.
Maar dat Hij klaar is, en klaar staat om genadig te zijn.
Hij wacht op mensen die Hij genadig kan zijn.
Misschien dat Omega hier nog een aanvulling op heeft?
Betje6
06-05-2019 / 16:17
Betje

Ja ik zou ook nog een reactie hierop wensen.

Wachtend
Omega
07-05-2019 / 21:23
@CB In zijn reactie vat @WillemB eigenlijk al goed samen waar het om gaat. God wacht om genadig te zijn. Hij nodigt ruim, welmenend en onvoorwaardelijk. Ja meer nog: Jezus Zelf smeekt ons hierom (2 Kor. 5:20). Dat is wat... Jezus die ons smeekt om onszelf te laten zaligen. Want dat is het. Je hoeft alleen maar naar Hem te gaan en met Hem te ruilen. Hij onze zonden, wij Zijn gerechtigheid.

Er staat volgens mij maar één tekst in de Bijbel waarin Jezus Zijn verwondering laat blijken. En dat is over het ongeloof van de mensen in Nazareth (Mark. 6:6-7). Er staat dat Hij daar geen krachten kon doen. De mensen ergerden zich aan Hem. Kortom, ze waren welkom om zich te laten genezen, maar ze hadden er geen behoefte aan.

Simpel gezegd: het wachten van God is net als een dokter die wacht op zijn volgende patiënt. Met dit verschil dat dit consult gratis is en deze Dokter 24 uur per dag beschikbaar.

Terug in de tijd

In mijn Hbo-v opleiding ging het onlangs op school over het onderwerp palliatieve zorg. Daarbij werden interventies aang...
geen reacties
29-04-2013
Ik ben sinds twee jaar gelukkig getrouwd. Nu willen we eigenlijk altijd al graag kinderen, maar het was ook niet zo erg ...
geen reacties
29-04-2006
I.v.m. de noodmaatregelen omtrent het coronavirus zijn veel kerken overgeschakeld naar een livestream. Hierbij wordt vee...
16 reacties
30-04-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering