Wie aanspreken in ons gebed?

Ds. A.J. Schalkoort / geen reacties

27-02-2008, 00:00

Vraag

Vaak probeer ik in het gebed God te danken voor het verlossende werk van de Heere Jezus. Juist omdat ik me er zo van bewust ben dat Hij dat niet had hoeven doen en als ik dan zie wat ik er van terecht breng... Dit klinkt misschien een beetje vreemd, maar nu vraag ik mij vaak af of ik God de Vader dan aan 'moet' spreken en danken voor Zijn Zoon, of dat ik ook Jezus Zelf kan 'bedanken'.

Antwoord

Wie mogen wij aanspreken in ons gebed? Dat is de vraag. We belijden een Drieenige God: Vader, Zoon en Heilige Geest. De Heere Jezus heeft ons geleerd in het volmaakte gebed, om Zijn Vader in de hemel als onze Vader aan te spreken. Wie mag God als zijn/haar Vader aanspreken? Wie kind van Hem is geworden. En wie is er nu kind van Hem geworden? Degenen die door het bloed van Jezus Christus gereinigd zijn van alle zonden. En wie dat is, die ontdekt steeds meer en meer dat wij van dat nieuwe leven dat uit God is zo weinig terechtbrengen. Zoveel zonden die nog in ons zijn overgebleven. Dan hebben wij opnieuw de toevlucht te nemen tot het alles reinigend  bloed van Jezus Christus. Maar dan is er de verwondering dat God Zijn lieve Zoon gegeven heeft voor zulke mensen als wij zijn. Wij mogen de Heere als Vader daarvoor danken, maar ook de Zoon Zelf mogen wij aanroepen om Hem met een leven in afhankelijkheid van Hem, de dankbaarheid voor de verlossing tot uiting te laten komen. Want de Heere te danken betekent niet alleen maar “dank je wel” te zeggen, maar houdt in dat wij er steeds meer en meer gaan leven uit datgenen wat Jezus ons voorhoudt in bijvoorbeeld Johannes 15.

Denk ook aan het bekende vers uit de Avondzang als gebed:
O Vader, dat Uw liefde ons blijk
O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk
O Geest, zend Uwen troost ons neer
Drieenig God U zij al de eer.

Ds. A. J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

 • Geboortedatum:
  05-10-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Lunteren
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus-predikant

Tags in dit artikel:

bidden
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb een vraag. Mijn buurvrouw wordt mishandeld door haar man (gekleineerd en geslagen). Vaak gebeurt dit als hij teve...
2 reacties
27-02-2019
Ik (meisje) ben Gereformeerd opgevoed en ga nu, na lange tijd niet gegaan te zijn, weer naar de kerk. Ik heb heel wat me...
geen reacties
28-02-2018
Ik las 2 Kronieken 9:13-31. Daar wordt gesproken over het gewicht van goud dat per jaar voor Salomo binnenkomt. Dat is e...
geen reacties
01-03-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering