Bidden tot God Vader, Zoon en Heilige Geest

Ds. B.J. van Vreeswijk / geen reacties

23-10-2004, 00:00

Vraag

Ik heb het idee dat ik bid tot de oud-testamentische God. Ik vergeet bij het bidden eigenlijk dat de Zoon en de Geest ook tot het wezen behoren. Ik weet dat er in het oude testament gesproken wordt over de Zoon en de Geest. Doe ik er zonde aan dat ik zo bid? Zou je de drie Personen apart van elkaar moeten aanspreken?

Antwoord

De Heere Jezus kreeg de vraag van Zijn eigen discipelen: Heere, leer ons bidden. Het antwoord ken je natuurlijk. Jezus onderwijst het "Onze Vader". Hij heeft Zijn discipelen ook voorgehouden dat zij zullen bidden in Zijn Naam. Vaak leren we dat van kinds af: dat bidden wij U om Jezus' wil. Hoe kunnen wij anders tot God gaan dan door de Zoon.

In het Oude Testament is de aanspraak: Heere. Uit eerbied doen wij dat nog wel. We kunnen dan ook aan de opgestane Heere Jezus denken. Vader en Zoon regeren vanuit de hemel waarbij de overwinning van Jezus op zonde en dood betekent dat Hij alle macht van Zijn Vader gekregen heeft in hemel en op aarde. De Vader eert daarin Zijn Zoon. Gezondheid, kracht, eten, bewaring enz. vragen wij aan God. Bij geestelijke zegeningen denken we toch ook sterk aan de Heilige Geest. Heere, geef mij (door Uw Geest) een nieuw hart. Versterk mij in het geloof enz.

Ik vraag eigenlijk aan jou: bedenk je deze dingen niet in je gebed? Ook al is het misschien zonder dat je je dat alles zo precies bewust bent. Bewust apart aanspreken lijkt mij niet vereist. Bewust zijn dat God Vader, Zoon en Heilige Geest is mag je tot troost leren. Dan ontbreekt er vanuit God niets om al onze gebeden te horen en (naar Zijn wil en bedoeling) te verhoren.

Ds. B. J. van Vreeswijk

Ds. B.J. van Vreeswijk

Ds. B.J. van Vreeswijk

 • Geboortedatum:
  23-08-1947
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Ds. van Vreeswijk is overleden op 01-03-2010

Tags in dit artikel:

bidden
geen reacties

Terug in de tijd

Even een reactie op de vraag die op 16 oktober beantwoord is door ds. Den Admirant. Dominee, ik denk dat ik deze zaken ...
geen reacties
23-10-2006
Ik heb retropatellaire chondropathie. Wat zijn hier de gevaren van en waar moet ik nu rekening mee houden?
1 reactie
23-10-2013
Jezus spreekt in het NT over de beker als het nieuwe verbond. Maar als de doop het nieuwe verbond is, waarom staat dat d...
geen reacties
24-10-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering