Gebed tot de Heilige Geest

Redactie Refoweb / 1 reactie

03-08-2017, 12:58

Vraag

Onlangs las ik het volgende: “We moeten niet TOT de Heilige Geest bidden, want we bidden door Hem, in Zijn kracht, tot de Vader en de Zoon: daarom vinden we ook geen enkel voorbeeld van een gebed tot de Heilige Geest in de Bijbel en ook geen aanwijzingen dat we het zouden moeten doen.” Ik zocht naar een vergelijkbare vraag op Refoweb, maar heel specifiek op deze vraag kreeg ik niet echt een antwoord. Ik zou graag willen dat iemand mij hier een Bijbels antwoord op kan geven.

ADVERTORIAL

De Bijbel in 1 dag lezen

God zegt dat we Zijn Woord moeten kennen. Met het gratis E-book ‘De Bijbel in 1 dag’ wordt dat een stuk makkelijker! Het is geen vervanging van de Bijbel, maar wel de ultieme aanvulling.

De Bijbel in 1 dag lezen

Antwoord

Wanneer wij tot God bidden, bidden we uiteindelijk tot elk van de drie Personen. Aan elk van drie Personen komt Goddelijke eer en aanbidding toe. Als wij tot de drie-enige God bidden, is de Vader de Persoon Die in het bijzonder wordt aangesproken. Omdat de Vader de Fontein van de Godheid is, zijn echter ook de Zoon en de Heilige Geest ingesloten.

In het gebedsleven heeft elk van de drie Goddelijke Personen een plaats. Wij naderen tot de Vader door de Zoon Die Middelaar is, in de kracht van de Heilige Geest (vgl. Efeze 4:18).

Ik geef door wat Owen schrijft in het boek A Discourse of the Work of the Holy Spirit in Prayer: Zonder een juiste bevatting van God als onze Vader kunnen wij niet bidden zoals het behoort. Het komen tot God als Vader door Christus door de hulp en bijstand van de Heilige Geest, Die Hem als een Vader aan ons openbaart en ons in staat stelt tot Hem als Vader te naderen, is een zaak vol van zoetheid en vergenoeging!’ (Works, vol. 4 pp. 292, 293).

De eeuwen door heeft het gebed tot de Heilige Geest een plaats gehad in het gebedsleven van christenen. Het kwam in de Vroege Kerk al voor. Ik noem het gebed dat begint met de woorden ‘Veni Creator Spiritus’. In het Nederlands is dit gebed als volgt verwoord: ‘Kom, Schepper, Geest vervul Uw Kerk met al het heil van Christus werk.’

Een heel ontroerend gebed tot Heilige Geest vond ik in het boek The Life, Walk and Triumph of Faith, red. Peter Toon (Cambridge 1970, p. 112.) van de Engelse prediker William Romaine (1714-1795), een orthodox calvinistische prediker binnen de Anglicaanse Kerk:

‘O God de Heilige Geest, ik smeek U dat U datgene wat U van de liefde van de Vader in de Schrift hebt geopenbaard, tot praktijk maakt in mijn hart. Verlos mij van schuld en verdoemenis door de besprenkeling van het bloed van Jezus. Pas het effectief aan mij toe. Pas het telkens weer aan mij toe. Help mij, met meer troost in mijn geweten en meer standvastigheid in mijn wandel, te geloven dat Zijn bloed van alle zonden reinigt. O gezegende Geest, zet Uw werk in mijn ziel voort. Leid mij van geloof tot geloof, dat ik altijd vrijmoedigheid heb achter het voorhangsel in te gaan tot een verzoend God en Vader, en in staat gesteld mag worden om de vrede met Hem te behouden tegen twijfels en aanvechtingen, tegen boze lusten en vijanden. O, leer mij tot Hem te naderen met een waarachtig hart, ten volle overtuigd van Zijn liefde en in volle verzekerdheid van het geloof. Dit is toch Uw genadige ambt: o vervul het in mij, dat mijn hart gereinigd mag worden van een kwaad geweten en mijn lichaam gewassen met rein water. Laat mij voldoende genade voor mij vinden, om Jezus’ wil, aan Wie met U, o Vader, en de eeuwige Geest, drie Personen in één HEERE, dezelfde eer en glorie toekomt tot in alle eeuwigheid. Amen.’

Ik noem ook het volgende couplet uit O for a Closer Walk with God van William Cowper (1731-1800):

Return, O holy Dove! return,
Sweet Messenger of rest!
I hate the sins that made Thee mourn,
And drove Thee from my breast.

Gij, Geest van God, Die vrede brengt
daal troostend op mij neer!
Mijn zonden hebben U gekrenkt;
Gij ging, maar ach, keer weer.

Romaine en Cowper hadden kennelijk geen bezwaar tegen het gebed tot de Heilige Geest. De grote vraag is het Schriftbewijs. Het enige Schriftbewijs is Hooglied 4:16: “Ontwaak, Noordenwind, en kom, Zuidenwind. Doorwaai mijn hof, zodat zijn specerijen uitvloeien.” Dit bewijs wordt alleen erkend als men bereid is Hooglied als een allegorie te lezen. Dat is wel de zienswijze van de Kerk der eeuwen. Spurgeon schrijft in een preek over Hooglied 4:16: “Come, Holy Spirit! Come as the Heavenly Dove, or as the rushing Wind; but do come. (Kom, Heilig Geest, Kom als de hemelse Duif of als een Stormwind, als U maar komt.)

De hoofdlijn van het gebed is maar, dat wij tot de Vader bidden door de Zoon in de kracht van de Heilige Geest. De Schrift geeft expliciet aanleiding om toch ook rechtstreeks tot de verhoogde Christus te bidden. Denk aan: “Kom, Heere Jezus” en “Heere Jezus, ontvang mijn geest” en “Heere, reken hun deze zonde niet toe.” Als het het gebed tot de Vader door de Zoon niet overschaduwt, weet ik geen fundamentele bezwaren om aan de rand van het gebedsleven ook het gebed tot de Heilige Geest een plaats te geven.

Dr. P. De Vries

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

Tags in dit artikel:

biddenHeilige Geest
1 reactie
huibertus
03-08-2017 / 15:10
O Vader, dat Uw liefd" ons blijkt;
O Zoon, maak ons uw beeld gelijk.
O Geest, zend Uwen troost ons neer.
Drieenig God U zij al de eer!

Avondzang vs 7

Terug in de tijd

Ik heb nu bijna vier jaar verkering met een lieve jongen. Vanaf de tijd dat we elkaar kennen hebben we al vrij snel lich...
4 reacties
02-08-2012
Een branderig gevoel in buik en rug inwendig. Vooral bij aanraking. Echter nergens uitslag. Kan dat op gordelroos duiden...
geen reacties
05-08-2016
Eerst wil ik mijn waardering voor deze site uitspreken. Ik vind het erg fijn dat de vragen op integere wijze worden bean...
6 reacties
02-08-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering