Wie moet je in het gebed aanspreken?

Ds. A.J. Schalkoort / geen reacties

14-05-2003, 00:00

Vraag

Wie moet je in het gebed aanspreken? De Vader, Zoon, Heilige Geest of God in het algemeen?
 

Antwoord

Het Onze Vader leert ons om God als Vader aan te spreken, zie H. Catechismus, zondag 46. Verder laten verschillende delen uit de Evangeliën ons zien dat mensen de Jezus hebben aangeroepen als de Zoon van God of Heere Jezus. In het gebed spreken we ook de Heilige Geest aan als de andere Trooster. We belijden een Drie-enige God, zijn in Naam van de Drie-enige God gedoopt en mogen Hem als zodanig aanroepen.

Zie verder wat er staat in het doopformulier, namelijk dat gedeelte waar geschreven wordt wat het betekent gedoopt te zijn in de Naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest.

We bidden niet tot God in het algemeen maar we spreken Hem aan met de Namen die Hij aan ons geopenbaard heeft.

Met vriendelijke groet, ds. A. J. Schalkoort

 

Ds. A.J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

 • Geboortedatum:
  05-10-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Lunteren
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus-predikant

Tags in dit artikel:

bidden
geen reacties

Terug in de tijd

Ik had een vraag gesteld over het geloof als gave van God. Dank u wel voor het antwoord. Ik hield er alleen nog een vraa...
geen reacties
14-05-2010
Ik hoorde laatst iemand zeggen dat als een vulkaan uitbarst, dit regelrecht uit de hel komt. Is dat zo?
2 reacties
14-05-2018
In het NRC las ik dat de nieuwe paus zich erg aangetrokken voelt tot de leer van Augustinus. Ik weet verder niet concree...
geen reacties
14-05-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering