Het boek Henoch

prof. dr. M.J. Paul / geen reacties

07-05-2004, 00:00

Vraag

Het bijbelboek Judas refereert aan het apocriefe boek Henoch. Wat is de status van dit apocriefe boek? Pas heb ik een gedeelte uit het boek van Henoch gelezen. Het is echter een apocrief boek, d.w.z. niet opgenomen in de bijbelse Canon. Toch is de bijbelschrijver Judas ook geïnspireerd door het boek Henoch. In vers 14 ev. haalt hij het boek Henoch aan: "...en van dezen heeft ook Henoch, de zevende van Adam geprofeteerd zeggende: Zie de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen, om gericht te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder hen, die zij goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege al de harde woorden, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben...".

Antwoord

De bijbelboeken zijn canoniek: we houden die voor het Woord van God. De apocriefe boeken hebben minder gezag, maar bevatten ook wel waardevolle gedeelten. Wanneer een bijbelschrijver zoals Judas een apocrief boek citeert, erkent hij daarmee de waarheid van dat gedeelte. Daarmee wordt nog geen uitspraak gedaan over de status van het totale boek Henoch. Vergelijk hiermee dat Paulus een heidense dichter citeert in Handelingen 17:28. Hij erkent daarmee de waarheid van de gedachte, maar laat zich niet uit over de dichter zelf of over diens overige werk.

Ds. M. J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

 • Geboortedatum:
  13-03-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Ede
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  -Eindredacteur Studiebijbel OT
  -Senior docent Oude Testament (CHE)
  -Deeltijd hoogleraar OT te Leuven (B)
  -Directeur-bestuurder THGB

Tags in dit artikel:

apocriefcanoniek
geen reacties

Terug in de tijd

Aan ds. Van Rossem. Verschillende vragen heb ik aan u gesteld. De laatste keer verwees u mij naar een predikant. Bij ons...
2 reacties
07-05-2011
Houdt Refoweb de IP-nummers bij van computers waarachter vragen gesteld worden?
geen reacties
07-05-2007
Wij zitten met het volgende. Sinds ons kindje (tien maanden) geboren is, is onze relatie behoorlijk veranderd. En niet e...
1 reactie
09-05-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering