Wachtenstijd

drs. I. A. Kole / 13 reacties

07-05-2011, 11:30

Vraag

Is wachtenstijd bijbels? Het gaat er soms over in de kerk (Ger. Gem.). De dominee zegt dan dat je het meer waardeert als je er langer op moet wachten. Ook kun je volgens de dominee in die tijd veel leren, bijvoorbeeld dat je alleen uit genade zalig kunt worden. Maar het probleem is: In de Bijbel gaat het nooit over wachtenstijd, maar er staan zat teksten in, bijvoorbeeld: Zoekt en Gij zult vinden! Wie zegt dat het 20 jaar duurt! God wil mij toch nu bekeren? Ik zit echt heel erg met deze vraag, hopelijk komt er snel een antwoord.

Antwoord

Bedankt voor de vraag. We kennen elkaar niet. Dat de dominee zegt dat het uitblijven van een antwoord, het wachten, tot een zegen kan zijn. Dat is zeker waar. Maar het gaat erom hoe we zelf met de vraag van: "hoe kom ik een goede betrekking met de Heere, hoe krijg ik een nieuw hart", omgaan.

God geeft niet op commando; Hij wil er wel om gebeden zijn en op Zijn tijd zal Hij antwoorden. Maar onze verantwoordelijkheid blijft dat we de weg van middelen moeten gebruiken: dat is bidden, dat is aanhoudend vragen of de Heere je genadig wil zijn. Bid en je zult ontvangen, zoekt en je zult vinden en klopt en je zult opengedaan worden (Luk.11:5-13). En wat je begeren zult in Mijn Naam dat zal Ik je geven (Joh.14: 14).

Je voelt door de verlichting van de Heilige Geest over je leven dat je door je zonden gescheiden bent van de God van je leven en hoe komt dat nu goed? Je hebt de Heere verdriet gedaan, op Zijn hart getrapt, en dat elke dag opnieuw. Zo kun je God niet ontmoeten! Vraag om de houding van Jacob: Ik laat U niet gaan tenzij dat U mij zegent! Dat de Heere je laat staan, dat heb je verdiend, maar Hij is een ontfermend God en is een gaarne vergevende God! Die de vergeving om niet, uit genade wil schenken!

Lees Lukas 15:11 e.v.; de verloren zoon belijdt dat hij door eigen schuld aan lager wal terecht is gekomen, Zijn kindschap zelf beëindigd heeft door de erfenis nu al te vragen en ook ontvangen heeft: niet waard om Uw zoon genaamd te worden, maar mag ik een knecht zijn! Met lege handen terug, want hij kan niet zonder Zijn Vader verder! Je weet hoe het afgelopen is: en zij begonnen vrolijk te zijn! Dat is de echte blijdschap van het geloof!

Niet verder somberen, maar aan de voeten van de Heere blijven en biddend de Bijbel lezen, zodat je een brandend hart ontvangt omdat de Schrfit voor jou opengaat en je hag weten ook jouw zonden vergeven zijn. Lees ook Mattheüs 15: 21-28. Heb je iets van de houding van de Kananese vrouw! Een kruimeltje Heere, dat zou een wonder zijn! Lees Mattheüs 8:5 e.v.: spreek slechts één woord en mijn knecht zal genezen zjn!

Welke hindernis in je leven zorgt ervoor dat je geduld opraakt? Want dat we nog leven is een genadewonder: Dat ik ziende mag worden! Leg je hand op je gedoopte voorhoofd en vraag of de beloften van het genadverbond door de Heilige Geest toegepast worden aan je ziel!
 
Zegen en sterkte!
Drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

 • Geboortedatum:
  05-07-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Berkenwoude
 • Status:
  Actief
13 reacties
plderoos
07-05-2011 / 16:02
"God wil mij toch nu bekeren". Ik begrijp hieruit dat je gelooft dat God bestaat en dat Hij wil dat jouw leven op hem gericht is? Nou, dan is het niet zo moeilijk. In Hebreeën staat iets als, wie tot God wil komen moet geloven dat Hij bestaat en dat Hij een beloner is voor wie Hem zoeken. En Hij stuurt niemand weg die Hem iets verzoekt. Want, zegt Jezus, als jij nou, hoewel je slecht bent, goede dingen weet te geven aan je kinderen, hoeveel te meer zal je Vader in de hemel zijn Geest geven aan wie hem daarom vragen! Het enige punt is dat jij er op vertrouwen moet dat Hij dat ook werkelijk doet!

Want wie weet zit je nu wel op een gevoel te wachten dat helemaal niet komt! Bekering kent vele vormen! Maar hoe weet je dan dat Gods beloften van zondeloosheid en zaligheid ook voor jou gelden? Hoe weet je nou dat je echt in God geloofd? Ook dat is niet zo moeilijk. Want diezelfde Jezus zei ook dat je een boom herkent aan zijn vrucht. Dus als je bij jezelf bijvoorbeeld opmerkt dat je je best wilt doen om het goede voor je naaste te zoeken (wat gelijk is aan het grote gebod) dan is dat een vrucht van je geloof. En natuurlijk maken we er elke dag een puinhoop van maar jouw geloof is dan genoeg om het loon voor het werk van de Here Jezus te krijgen. En de vrucht van het geloof zijn wij reformatorischen een klein beetje uit het oog verloren maar je mag je daar wel degelijk aan vastklampen. Als je bij jezelf opmerkt dat je wilt doen wat God behaagt, ook al mislukt je dat telkens, dan is dat en teken dat je in God gelooft.

En dan moet je dus niet gaan zitten wachten op een moment van bekering wat je toch met je eigen zondige gevoel zult interpreteren, maar gewoon aan het werk gaan. Oefen je in het houden van Gods geboden en dan zul je zien dat daar een zegen op rust.
1a2b3c
08-05-2011 / 23:14
Is wachtenstijd bijbels? ...Maar het probleem is: In de Bijbel gaat het nooit over wachtenstijd... God wil mij toch nu bekeren...

God zegt dat wij (!!!) ons moeten bekeren en wel nu: Heb.3:7 Daarom, zoals de Heilige Geest zegt: Heden, indien u Zijn stem hoort...
Luc.19:42 Hij zei: Och, dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient!
Als je gaat wachten tot God je gaat bekeren ben je niet Bijbels bezig, dan draai je de zaken om.
De 'verloren' zoon draaide toch echt zichzelf om (dat deed zijn vader niet) en keerde terug naar zijn vader.
En moest hij toen wachten??? Zijn vader kwam hem al tegemoet toen hij hem in de verte aan zag komen.

De Bijbel heeft het wel over verwachten maar als je Hem echt verwacht sluit dat geloof geloof in.

plderoos: En de vrucht van het geloof zijn wij reformatorischen een klein beetje uit het oog verloren maar je mag je daar wel degelijk aan vastklampen.

Je mag best blij zijn als je bij jezelf de vruchten van het geloof opmerkt, maar vastklampen moeten we alleen doen aan Hem en Zijn Woord.
Niet vastklampen aan de vruchten want dat is de grond niet.
(maar misschien bedoelde je dat ook?)
plderoos
09-05-2011 / 07:10
@ 1a2b3c Inderdaad, de vrucht is niet de grond van je geloof, wel een teken ervan.
Lisanne
09-05-2011 / 18:52
Inderdaad, zoals hiervoor al gezegd. Kiest HEDEN wie gij dienen zult. En HEDEN, indien je Zijn stem hoort, bekeer je.
Van wachtenstijd heb ik in de Bijbel nog nooit gelezen. De diepte leren kennen van de genade van God komt steeds meer, hoe langer je je leven samen met God leeft, hoe meer je het gaat beseffen en zien.

Laat niets je weerhouden en kom tot Christus, die reeds alles volbracht heeft!! HEDEN...
kneusi
13-05-2011 / 22:46
vragensteller, doe wat met ds. zijn antwoord. dan zal je geen onbekende God ontmoeten!Als Hij Zich aan je openbaard, op Zijn Tijd! ach, vraag toch of de Heere je daar wil brengen, Steel niet! maak er geen kijk grijp winkeltje van! Wacht op Hem! Als Hij het toepast, kan je er nooit meer uitvallen! de nabijheid toegewenst
1a2b3c
14-05-2011 / 10:14
Steel niet! maak er geen kijk grijp winkeltje van! Wacht op Hem!

Iets wat je aangeboden wordt kan je nooit stelen, en God biedt ons Zijn Zoon aan. Joh.1:12.
En nergens in Zijn Woord zegt Hij ons dat we moeten wachten, integendeel: haast u om uw levens wil.
De leer van wachten en stelen komt van de duivel, jammer dat er mensen zijn die dat geloven en doorgeven....
Kijk de Bijbel er maar op na, je zult het nergens tegenkomen.
kneusi
18-05-2011 / 08:25
vragensteller, psalm 27 toegewenst
kneusi
18-05-2011 / 08:32
vragensteller, psalm 27 toegewenst .Wacht op den Heere, zijt sterk,en Hij zal uw hart versterken;ja, wacht op den Heere.
kneusi
18-05-2011 / 08:41
jeremia 15 daarom zullen wij op U wachten, want Gij doet al die dingen. in wat voor situatie ook, Wacht op Hem! vragensteller
kneusi
18-05-2011 / 08:49
vragensteller, jesaja 33 Heere, wees ons genadig, wij hebben op U gewacht.......vragensteller een eerlijk antwoord van de ds. houd aan grijpt moed! uitzien tot Hij Zich aan je openbaart EEn woordje Heere!, Een kruimeltje! [k,heb de oude statenvertaling, daar staat nog Alles in!] wat een troost he?
1a2b3c
18-05-2011 / 20:49
kneusi,

Het wachten uit ps.27 is VERWACHTEN, had ik ook al genoemd.
Verwachten is iets anders dan wachten!
Wachten is levens gevaarlijk want elk moment kan je laatste zijn.
Verwachten is goed want dat sluit geloof in.
Het wachten wat vraagsteller hoort preken is niet het bijbelse verwachten.
Als je nog buiten Jezus bent is geloven het eerste wat je moet doen, dat zeg ik niet maar dat staat 360 keer in de Bijbel.
David in ps.27 was al een kind van God en Jesaja en Jeremia ook, daarom konden ze de Heere ook verwachten.
God zegt niet wacht, maar KOM!!! Heden!!! Dat is wel even iets anders.
Ruil dat toch niet in tegen die duivelse leer van: wachten tot het je gegeven wordt.
1a2b3c
18-05-2011 / 21:54
Daarmee ontken ik niet dat geloven een gave is, maar zolang iemand nog niet tot Jezus is gekomen zal hij/zij Hem toch echt op Zijn Woord moeten geloven. (anders zou het geen geloven meer zijn)
Pas achteraf kun je zien dat Hij het was die je er toe bracht al je tegenwerpingen en redeneringen en ongeloof te verzaken (en wat er ook maar meer is), en je tot geloof te brengen.
Dan zie je het Jes.55:8 Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE.
God laat Zich niet narekenen, de wind blaast waarheen hij wil....enz.

God zegt: heden zo gij Mijn stem hoort ... Nu is het de welaangename tijd, nu is het de dag der zaligheid.... Waarom weet jij het dan beter door elke keer als ik Gods woorden citeer met het tegenovergestelde aan te komen, totaal uit het verband gerukt.
Op die manier laat je de Bijbel buikspreken.
Lees de Bijbel in het verband, kijk tegen wie iets wordt gezegd, met welk doel, en welke situatie.
1a2b3c
19-05-2011 / 10:12
Vraagsteller, er is niet één plek in de Bijbel waarin tegen iemand die nog buiten Jezus is wordt gezegd dat hij moet wachten.
Als dat waar was zou dat betekenen dat je nog een poos(je) ongelovig moet zijn, en aangezien het ongeloof de grootste zonde is kan dat nooit de bedoeling zijn.
De leer van wachten/uitstel komt van de duivel, die vindt dat prima en is ook nog zo listig dat hij daar Gods eigen woorden voor misbruikt.
Alles is volbracht dus waar zou je op moeten wachten, je zal nooit beter geschikt zijn dan NU!

Als het in de Bijbel over het wachten op Hem gaat wordt dat tegen gelovigen gezegd in de zin van verwachten.
Als een vriend of vriendin van jou tegen je zegt: ik kom morgen even langs, en je gelooft hem of haar, dan verwacht je hem.
Als je hem niet gelooft dan verwacht je hem ook niet, zo kun je zien dat verwachten geloof insluit.
Je weet dat hij komt en terwijl je wacht, verwacht je hem ook. Op die manier spreekt de Bijbel over wachten/verwachten.
Ook de Kananese vrouw die wachten moest deed dat niet zonder geloof, want toen Jezus haar 'eindelijk' hielp zei Hij: groot is uw geloof!

Laat je niet misleiden door onbijbelse leren die in sommige kerken gepreekt worden maar onderzoek zoals de Bereërs ook deden bij Paulus, of deze dingen alzo zijn.
De Bijbel, Gods eigen Woord is de maatstaf en niets anders.

Terug in de tijd

Ik heb een aantal vragen. Waar komt de tweede dienst op zondag vandaan? En is het waar dat sommige gemeenten zelfs een d...
geen reacties
07-05-2008
Ik heb een vriendin die lid is van de Ger. Gem. in Ned. (voor de duidelijkheid: ik wil niemand afkeuren of pijn doen doo...
geen reacties
07-05-2004
Wat bedoelt Paulus in 1 Kor. 15:8 als hij zichzelf een “ontijdig geborene” noemt?
geen reacties
07-05-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering