Boek van Enoch

Ds. C.J. Droger / 2 reacties

23-10-2013, 12:07

Vraag

In de brief van Judas (maar ook in de eerste en tweede brieven van Petrus) wordt verwezen naar het eerste boek van Enoch. Dit boek wordt echter alleen als canoniek beschouwd in een tweetal Afrikaans orthodoxe kerken. Waarom is dit zo? De auteur van de brief van Judas lijkt niet te twijfelen aan de autoriteit van het boek. Waarom zouden wij dat dan wel doen wanneer we de brief van Judas als canoniek beschouwen?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Je stelt een interessante vraag! Waarom kunnen we niet het hele boek van Henoch canoniek verklaren als er toch in de brief van Judas uit wordt geciteerd? Ik kan slechts met jou constateren dat de kerk deze keus niet heeft gemaakt. De ene uitspraak uit het boek Henoch die overgenomen is door Judas, is daarmee canoniek geworden. Maar de rest van het boek was deze status kennelijk niet waard. Vandaar dat dit boek niet in onze canon is opgenomen. Paulus citeert in Handelingen 17:28 een regel uit een paar heidense gedichten. Daardoor is deze regel canoniek geworden, maar daarmee niet alle heidense gedichten waarin deze regel voorkomt. Ik denk dat je het in deze lijn moet zien.

Hartelijke groeten!
Ds. C. J. Droger

Ds. C.J. Droger

Ds. C.J. Droger

 • Geboortedatum:
  10-01-1963
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Vlaardingen
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

apocriefcanoniek
2 reacties
Ruben92
23-10-2013 / 12:56
Het boek van Enoch is een erg mooi boek, heb hem zelf ook gelezen! Vol van profetieën en visioenen! Zo gaat Enoch dieper in op de gebeurtenis dat de gevallen engelen gemeenschap hadden met de mensen vrouwen en zo vervolgens een hybride mens ontstond (de reuzen), erg interessant! Maar toch vraag ik mij dan ook af of wij dat als betrouwbare bron mogen zien? of deels? Dat weet ik niet..
Ruben92
23-10-2013 / 14:36
Ik vraag mij net zoals vragensteller/vragenstelster af waarom die er niet in staat en wanneer die er niet in staat, we dit alsnog als een betrouwbare bron kunnen zien? Want Thomas heeft toch ook een Evangelie geschreven?, Judas overigens ook. En Petrus heeft ook een Openbaring geschreven. Er zijn vast wel goede redenen voor geweest, maar dat de zonen Gods of "engelen" gemeenschap hadden met de mensen en daardoor reuzen kwamen staat ook in de Bijbel hoor, meerdere malen zelfs dus wat dat betreft zou het prima in de Bijbel kunnen passen; zie

> Genesis 6 : En het geschiedde, als de mensen op den aardbodem begonnen te vermenigvuldigen, en hun dochters geboren werden,
2 Dat Gods zonen de dochteren der mensen aanzagen, dat zij schoon waren, en zij namen zich vrouwen uit allen, die zij verkozen hadden.

vers 4: In die dagen waren er reuzen op de aarde, en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren, en zich kinderen gewonnen hadden; deze zijn de geweldigen, die van ouds geweest zijn, mannen van name.

Maar ik snap je zorg wel dat je bang bent dat de andere gedeelten misschien er ook niet in hoorde, maar voor dat moeten wij gewoon op God vertrouwen, kijk wij als mensen weten ook niet alles, en ik denk persoonlijk ( weet ik haast wel zeker ) dat er nog genoeg dingen zijn over hoe God is, wat wij niet weten, dat is ook het mooi want God is de allerhoogste, omdat in Hem ligt alle wijsheid en alle kennis! En wij kunnen dat soms gewoon niet zo goed beseffen.

Terug in de tijd

Als een persoon met occulte zaken is bezig geweest en is belast met die occulte machten, hoe kunnen deze machten dan wee...
geen reacties
23-10-2014
Misschien een lastige vraag. Maar als iemand je langere tijd heeft gemanipuleerd en aangerand, is het dan bijbels om die...
geen reacties
23-10-2014
Ik zit met een probleem. Ik voel me net als Judas en Kaïn tegenover God. Vooral mijn boezemzonde (de zonde tegen het zev...
geen reacties
23-10-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering