Samenvatting van de wet

Ds. M.W. Muilwijk / geen reacties

07-05-2015, 12:42

Vraag

Gaat het bedrijven van de liefde met je nog niet-gehuwde geliefde in tegen de samenvatting van alle geboden om lief te hebben?

Antwoord

Beste vragensteller/-ster,
 
Als ik je vraag goed begrijp, stel je de volgende vraag: "Is het hebben van geslachtsgemeenschap voor het huwelijk met degene van wie je houdt, in strijd met het gebod om God lief te hebben met je hele hart, je hele ziel, je hele verstand en al je krachten en de naaste als jezelf?"
 
Het antwoord op deze vraag is kort en helder: ja, dat is in strijd met de samenvatting van de wet; en daarmee met de goede en heilzame geboden van God, die uit de samenvatting van de wet opbloeien.
 
Ik weet verder niet wat de achtergrond van je vraag is. Mocht achter deze vraag de vooronderstelling schuil gaan, dat het huwelijk gebaseerd is op liefde en dat daarom geslachtsgemeenschap best voor het huwelijk mag plaatsvinden, dan wil ik je op het onbijbelse van deze vooronderstelling wijzen. Het bijbelse huwelijk is gebaseerd op trouw; de huwelijkstrouw draagt de huwelijksliefde. Een huwelijk is niet afgelopen wanneer de liefde voor elkaar weg is. Juist de huwelijkstrouw doet de liefde weer ontvlammen. 
 
Ik ben mij bewust dat dit geen standpunt van de meerderheid van de mensen in onze tijd is, maar ik wil met kracht onderstrepen dat de bedenker van het huwelijk (God Zelf!) het huwelijk heeft gebaseerd op het huwelijksverbond en de huwelijkstrouw: Gen. 2:24 "Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven; en zij zullen tot een vlees zijn" (vergelijk hierbij Matth. 19:6 en Ef. 5:31). Er worden in deze tekst drie dingen gezegd: 1. Je ouderlijk huis achterlaten als voor jou verantwoordelijk (dat doe je bij je huwelijk). 2. Je vrouw aankleven, dat wil zeggen hartelijk je trouw verklaren (dat doe je bij je huwelijk). 3. En tot één vlees worden (dat bewaar je naar Gods gebod voor het huwelijk).
 
Nergens in de Bijbel is er aanleiding dat mensen man en vrouw werden, zonder dat er sprake was van een bepaald huwelijksceremonieel. Hiermee is gezegd dat naar Gods gebod, verwoord in het zevende gebod, de geslachtsgemeenschap thuishoort in de sfeer van elkaar openlijk trouw verklaren; dat gebeurt bij het huwelijk en daarom is elke geslachtsgemeenschap buiten het huwelijk in strijd met God goede en heilzame geboden. Doe dat dus niet!
 
Ik hoop dat ik hiermee je vraag afdoende beantwoord heb.
 
Ds. M. W. Muilwijk

Ds. M.W. Muilwijk

Ds. M.W. Muilwijk

 • Geboortedatum:
  23-12-1980
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Aalst
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Is het normaal dat je na een jaar nog rouwt om een dierbare? En hoe kan je verlies een plek geven?
geen reacties
05-05-2008
Als mens ben je zondig, verdien je de straf. Ons leven is genade! Daar mogen wij God voor danken! Maar waarom hoor je da...
4 reacties
05-05-2017
Ik ben RK (bekeerling uit een protestants gezin, NHK). Ik heb een reactie op het antwoord van ds. Kuyt.  A. Wilt u dat ...
geen reacties
05-05-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering