Vragen van panellid

prof. dr. M.J. Paul

Toen de drie mannen uit het oosten naar de geboren Koning informeerden, schrok Herodes geweldig en informeerde bij de ...
geen reacties
23-07-2021
De eerste vraag gaat over de offeranden die het volk Israël moesten brengen in de tabernakel/tempel. In de woestijn wa...
geen reacties
20-07-2021
Ik heb een vraag over de 70ste jaarweek van Daniel, of ook wel de grote verdrukking genoemd. In de Bijbel wordt er ove...
geen reacties
09-07-2021
Wij dachten ook altijd dat wanneer je schuldloos gescheiden bent, je opnieuw mag trouwen. Je huwelijk is dan ontbonden...
geen reacties
22-06-2021
Vraag aan oud-testamenticus prof. Paul. In Markus 2:25-26 zegt Jezus: “En Hij zei tegen hen: Hebt u nooit gelezen wat Da...
geen reacties
07-05-2021
Ik heb een paar vragen. Als eerste: lezen christenen de Bijbel (wanneer het de profetieën betreft) niet teveel met een...
geen reacties
12-04-2021
Ik heb een vraag aan prof. M. J. Paul over de bijbelboeken Samuël/Koningen/Kronieken en de profeten (Jesaja tot en met...
geen reacties
24-03-2021
In mijn tienerjaren heb ik een poosje (een week of wat) geprobeerd om uit mijn lichaam te treden. Dit is nooit echt gelu...
geen reacties
22-02-2021
In een antwoord op Refoweb zegt drs. Boot over de Textus Receptus: “De betrouwbaarheid van deze teksten staat buiten kij...
geen reacties
01-02-2021
Ik ben een masterstudent planologie. Daarnaast werk ik. Voor het uitvoeren van sociaal-ruimtelijke analyses gebruiken ...
geen reacties
11-01-2021
Afgelopen zondag las ik in de Bijbel met kanttekeningen dat men voor de zondvloed vermoedelijk Hebreeuws sprak, vanweg...
geen reacties
21-12-2020
Ik heb niet altijd geloofd in God. Ik ben er wel mee opgevoed, maar daarnaast ben ik tussen meerdere culturen en religie...
geen reacties
05-11-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering