Soort welvaartsevangelie

Ds. C. den Boer / 1 reactie

01-04-2014, 09:54

Vraag

In Deuteronomium 7:13-15 staat dat wie de geboden van de Heere wil horen en in acht nemen en houden, heel veel welvaart krijgt. Bijvoorbeeld de vrucht van uw schoot, vrucht van uw land, uw koren, nieuwe wijn wordt gezegend, geen man of vrouw zal onvruchtbaar zijn en de Heere zal alle ziekten van uw weren. Maar bij mensen die de Heere dienen, komt nog een heleboel lijden voor. Hoe moet ik dit dan zien? Er wordt hier toch wel een soort van welvaartsevangelie beschreven.


Antwoord

God zegt tegen Israël: U bent een heilig volk, de Heere ten eigendom. De Heere heeft u lief. Hoewel u het geringste van alle volken was. Als u Gods geboden zult houden, zal de Heere u liefhebben en zegenen (ook de vrucht van uw buik en van het land en van het vee) en u vermenigvuldigen. Geen man of vrouw zal onvruchtbaar zijn, ook niet onder uw beesten. Hij zal de ziekten die u kent uit Egypte niet op u leggen.
 
Er is hier geen sprake van een wat u noemt welvaartsevangelie. Wel belooft de Heere aan Zijn volk, wanneer het in Zijn wegen blijft wandelen dat Hij hun weg voorspoedig zal maken.  Aardse zegeningen zijn een blijk van Gods gunst. Zo is het vaker in het OT. Voor Israël betekent dat, dat het niet bang behoeft te zijn voor de plagen zoals deze over het volk van Egypte kwamen, voordat de Heere Zijn volk uit het slavenhuis van Egypte bevrijdde. Zie Ex.15:26; 23:25vv. Bovendien zal het in de Messiaanse heilstijd van die zegeningen des Heeren in het bijzonder mogen genieten.
 
Als Israël blijft in de geboden van de Heere, zal Hij hen behoeden voor de ziekten waar Egypte in de oudheid om bekend stond. Zie Deut.28:27. En voor de nationale rampen, zoals de tien plagen van Egypte (Ex.7:14 tot en met hoofdstuk 11). Deze zullen wel de volken treffen, maar niet Gods volk. Over die ziekten van Egypte gaat het in deze perikoop in het bijzonder.

In het NT ligt sterker de nadruk op de geestelijke zegeningen die de Heere belooft aan hen die Hem vrezen. Soms kastijdt de Heere Zijn volk om het te oefenen voor hun eeuwig heil.
 
Ds. C. den Boer

Lees meer artikelen over:

DeuteronomiumIsraelwelvaart
Dit artikel is beantwoord door

Ds. C. den Boer

 • Geboortedatum:
  20-04-1931
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Barneveld
 • Status:
  Inactief
241 artikelen
Ds. C. den Boer

Bijzonderheden:

Dominee den Boer is op 11 juni 2019 overleden.

Website: dsdenboer.refoweb.nl
Lees ook: 'Digitale levenswerk ds. C. den Boer afgerond' & 'Ds. C. den Boer overleden'


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
1 reactie
Boaz
01-04-2014 / 11:01
De genoemde beloften golden voor het volk Israel, en zijn niet zo maar over te zetten op individuele gelovigen van deze tijd.
De beloften golden, als Israel, als volk, zich zou houden aan Gods geboden. Zij hebben dat niet gedaan, met als gevolg dat de plagen, die verderop beschreven staan, over hen zijn gekomen toen zij God verlieten.
Deze zegeningen en vloeken golden voor het volk als geheel, zo zijn ook de vloeken over het volk als geheel gekomen, óók over de individuele Jood die God nog wel eerde.

In de toekomst, als Israel als volk de Messias zal erkennen en dienen, zullen zij een zegen worden voor alle volkeren.

Terug in de tijd

In Mattheus 21 staan deze twee verzen, hoe moet ik dit zien? Bij ons in de kerk doen ze altijd verkopingen voor een goed doel, is dit wel toegestaan? Hoor graag hoe jullie hier over denken? “En Jezus ...
Geen reacties
01-04-2016
Ik heb een vraag die gaat over de inhoud van Gods Woord. Waarom werd Timotheüs besneden en niet gedoopt?
Geen reacties
01-04-2010
Een familielid van mij ligt in scheiding. Hij is verliefd geworden op een andere vrouw die ook getrouwd was. Ze hebben beiden onderdak op verschillende adressen, maar overnachten veel bij elkaar en wi...
5 reacties
01-04-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering