Artikelen met tag

Israel

Waarom kiezen wij in de kwestie Israel-Palestijnen altijd partij voor Israel? De Palestijnen woonden al sinds mensenheug...
geen reacties
17-06-2019
Ik heb een vraag over Israël. Ik ben sinds een jaar of twee goed bevriend met twee Palestijnse vluchtelingen die nu in m...
geen reacties
24-05-2018
Kan je op grond van Jesaja 44:5 zeggen dat alle beloftes die God aan Israël gedaan heeft, ook voor de gelovige heidenen ...
geen reacties
17-05-2018
Israël speelt een prominente rol in Gods plan in de Bijbel. Daniël 7:27 (o.a.) zegt zelfs dat “het koningschap en de hee...
151 reacties
21-11-2017
Bij de vraag over het duizendjarig rijk, dat wij daar nu in leven volgens wijlen ds. Pronk en dat de duivel gebonden is,...
geen reacties
02-12-2016
Ik lees veel op fora en pagina's met christelijk nieuws. Daar wordt veel geschreven over het jodendom en het feit dat ve...
geen reacties
15-01-2016
Hoe moeten wij denken over de Joodse feesten? Hebben die voor vandaag nog betekenis? Er zijn christenen die er veel Bijb...
geen reacties
02-06-2015
Waarom worden bij ons niet de bijbelse joodse feesten gehouden? En ook de tijdslijnen niet? Ook dat heeft de Heere niet ...
2 reacties
21-10-2014
Aan ds. Buijs. Hoe denkt u over deze bijbelstudie? Hij komt mij heel waarheidsgetrouw over.
geen reacties
18-09-2014
Waarom blijft de kerk vasthouden aan de inzichten/leer van de vroegere predikanten. Ik bedoel dan even niet de rechtvaar...
1 reactie
16-08-2014
Wat is het verschil tussen Joden en Zionisten? Is er nog toekomst voor Israël bijbels gezien?
1 reactie
12-08-2014
In Deuteronomium 7:13-15 staat dat wie de geboden van de Heere wil horen en in acht nemen en houden, heel veel welvaart ...
1 reactie
01-04-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering