Roeping in Gereformeerde Gemeenten

Ds. H. Paul / Geen reacties

26-03-2014, 11:24

Vraag

Aan een dominee uit de Ger. Gem. Onlangs lazen wij thuis uit de Bijbel over de roeping van Elisa. Elia werpt (in Gods naam) de mantel over Elisa en Elisa weet dat hij geroepen is. Ook las ik pas in de Saambinder dat er weer mannen worden opgeroepen om zich te melden bij het curatorium. Ik heb het gevoel dat het nu zoveel onduidelijker is dan toen bij Elia, of zie ik dat verkeerd? Er kwamen daardoor veel vragen bij mij boven; ik probeer ze wat concreet te maken: a. Hoe gaat dat eigenlijk, praktisch gezien, voordat iemand binnen de Ger. Gem. predikant kan worden? Hoe krijgt iemand een bewijs van de kerkenraad, hoe gaat zo'n gesprek bij het curatorium? b. Hoe gaat dat geestelijk? Hoe weet iemand nu of hij geroepen is? Hoe weet een curator of iemand geroepen is? Ik hoor er in de kerk zo weinig over. Ik kan me van de afgelopen jaren niet één preek herinneren over de roeping tot het ambt van predikant. Daarom de derde vraag: c. Waarom wordt er in de prediking zo weinig aandacht aan de roeping tot predikant gegeven, terwijl er zoveel vakante gemeenten zijn?


Antwoord

Beste vraagstel(ler)ster,
 
De Heere roept mensen tot Zijn dienst. Daar spreekt Gods woord duidelijk van. De Heere Jezus geeft de opdracht daarom te bidden (Matth. 9:38). Hijzelf riep hen op een onderscheiden wijze: denk aan Nathanael en Levi. De roeping van Elisa heeft op een bijzondere wijze plaats gehad. Die is niet bepalend voor anderen, die de Heere roept. De Heere is daar vrij in.

De weg waarlangs mannen in onze gemeenten tot het ambt komen kun je in de Saambinder lezen: Zij die zich ertoe geroepen voelen, geven daar kennis van aan de kerkenraad. Op een kerkenraadsvergadering mag hij er verslag van geven op welke gronden hij meent tot het ambt geroepen te zijn. Als men dat bij kan vallen en dat over kan nemen, krijgt hij een attest. Dat stuurt hij dan naar het curatorium van de Theologische school. Die vergadert erover op zijn vergadering en beslist er dan over op grond van wat gehoord is over bekering en roeping, of hij al of niet toegelaten wordt tot de studie op deze school.

Die door de Heere geroepen is mag weten uit het Woord of hij geroepen is. In de persoonlijke omgang met de Heere wordt die roeping duidelijk. Terwijl de liefde tot de Heere en tot de medemens hem er toe dringt. De Heere overreedt hem er toe en neemt zijn bezwaren weg.

De weg die tot het ambt leidt is niet primair de inhoud van de preek. Wel heeft de Heere gewezen op het gebed. Dat krijgt wel gestalte in het ambtelijk gebed. Maar bij die bidders mag je je ook voegen, ja behoor je ook dat ook te doen.
 
Hartelijk gegroet,
Ds. H. Paul

Dit artikel is beantwoord door

Ds. H. Paul

 • Geboortedatum:
  16-07-1928
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Moerkapelle
 • Status:
  Inactief
235 artikelen
Ds. H. Paul


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

Onze puber zit niet altijd even goed in z’n vel. Of het aandacht zoeken is of echt, valt lastig te achterhalen. We lopen al wel bij een psycholoog, wat weinig effect lijkt te hebben. Maar ik kan er ze...
Geen reacties
26-03-2021
Aan dhr. Baijense. Ik zag op de site dat u evangelisatiewerk onder allochtonen doet. Op dit moment coach ik een moslim door hem te helpen in allerlei zaken en hem zo goed als mogelijk de Nederlandse t...
Geen reacties
26-03-2010
Een groot gedeelte van mijn leven (20'er) heb ik een bril gedragen. Ongeveer 2/3 jaar heb ik lenzen gehad om vervolgens weer terug te vallen op een bril. Echter, de laatste jaren (sinds 2010 zoiets), ...
Geen reacties
26-03-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering