Artikelen met tag

curatorium

Ik weet dat er veel vragen gesteld en veel antwoorden gegeven zijn over het curatorium. Ik heb er ook een. Het gaat over als een man een roeping krijgt, zich aanmeldt en vervolgens wordt afgewezen. ...
Geen reacties
23-05-2022
Klopt het dat in de oude Nederlandse Hervormde Kerk geen sprake was van een curatorium die besliste tot de opleiding van predikant? In de Dordtse Kerkorde wordt er ook niet over een curatorium gesprok...
Geen reacties
11-08-2021
Een algemene vraag n.a.v. het antwoord m.b.t. het curatorium van de Gereformeerde Gemeenten. Kunnen hoogleraren/predikanten die bij de opleiding betrokken zijn niet een keer een toelichting geven, b...
Geen reacties
21-06-2021
De Heere Jezus zegt dat geen profeet geliefd is in zijn vaderland. Toch worden er door kerkenraden velen doorgestuurd naar het curatorium omdat de kerkenraad meent dat er sprake is van roeping en bekw...
Geen reacties
09-06-2021
Beste dominee Van den Brink. Ik stelde u enkele jaren geleden de vraag 'Geroepen tot een ambt'. Inmiddels heb ik enkele keren de route van toelating bewandeld binnen onze kerk. Wat mij opvalt is dat u...
1 reactie
09-02-2021
Aan iemand van de Gereformeerde Gemeenten. Het is mijn hartewens om dominee te worden, maar uit onze gemeente is nog nooit iemand aangenomen door het curatorium. Hoe kan dat? Waarom alleen uit ‘zwar...
Geen reacties
15-12-2020
Een vraag die me bezig houdt en waarvoor ik niet meer bidden kan. Ik hoorde van iemand dat er bij het curatorium mensen afgewezen worden en bij een ander kerkverband wel toegelaten worden, bijvoorbeel...
Geen reacties
19-06-2019
In het Curatorium van de Gereformeerde Gemeenten zitten ook ouderlingen. Mijn vraag is: kan het überhaupt wel dat een ouderling (die zelf geen roeping heeft tot het ambt van predikant) een ander kan b...
Geen reacties
03-06-2019
Ik weet mij geroepen om predikant te worden, maar heb nog geen vrijmoedigheid om naar het curatorium te stappen. Daarom ben ik me nu aan het voorbereiden om later de stap naar het curatorium te maken....
Geen reacties
17-05-2019
Aan iemand van de Ger. Gem. In 1 Timotheus 3 schrijft Paulus een rijtje met vereisten dat je moet ‘hebben’ om voorganger te worden. Allereerst stelt hij dat het een goed verlangen is om dominee te wil...
Geen reacties
09-07-2018
Afgelopen maand stond de oproep in De Saambinder om je aan te melden bij het curatorium voor de opleiding tot predikant. De kerkelijke vereisten zijn dat je minimaal één jaar belijdend lid bent van de...
Geen reacties
05-04-2018
Aan iemand van de Ger. Gem. Ik heb twee vragen over de werkwijze van het curatorium met betrekking tot de toelating van studenten. 1. Wanneer iemand een attest aanvraagt bij de kerkenraad, wordt in de...
Geen reacties
01-06-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering