Geslachtsregister van Heere Jezus

Ds. M.W. Muilwijk / 24 reacties

16-12-2013, 14:12

Vraag

Pas las ik Mattheus 1, het geslachtsregister van onze Heere Jezus Christus. Namenlijsten zijn niet mijn favoriete deel van de Bijbel, maar als ze er staan dan horen ze er wel bij. Er is al wat gevraagd over de verschillen tussen de lijst in Mattheus en in Lukas 3. Maar als ik me beperk tot Mattheus, dan zijn er een paar dingen die opvallen. Een paar koningen ontbreken. Deze koningen waren uiterst afgodisch bezig. Daarin zit mogelijkerwijs de verklaring waarom Mattheus deze koningen heeft uitgesloten van het geslachtsregister. Daarentegen zijn enkele opvallende vrouwen opgenomen in de tekst. Tamar, Rachab en Ruth. Een schoondochter, een hoer en een buitenlandse, terwijl Bathseba niet bij name genoemd wordt. Wat zou de gedachte zijn om Bathseba niet te noemen en Tamar wel?

In vers 17 schrijft Mattheus dat er veertien geslachten zijn van Abraham tot David, veertien geslachten van David tot de Babylonische wegvoering en veertien geslachten van de Babylonische wegvoering tot de Heere Jezus. Dus ik ben gaan tellen. De eerste twee keer veertien klopt, maar de laatste veertien geslachten klopt niet. Ik kom uit op dertien. Hoe komt dit? Heeft Mattheus een telfoutje gemaakt? Of is er ergens een foutje gemaakt bij het overschrijven?

Antwoord

Beste vragensteller/-ster,
 
Je vragen zijn niet moeilijk te beantwoorden, hoewel de vraag is of een kritische geest tevreden gesteld zou zijn. Ik hoop niet dat je de vraag stelt vanuit kritiek en je vraag lezend, denk ik dat ook niet.
 
Wat betreft de 3x14 geslachten, kom ik bij telling en hertelling gewoon op 3x14 geslachten. Het punt is waarschijnlijk dat Jechonias (= Jojachin) twee keer wordt genoemd, namelijk aan het einde van de lijst voor de ballingschap en als eerste aan het begin van de ballingschap. Dit heeft er mogelijk mee te maken dat Mattheüs wil aangeven dat de ballingschap een grote cesuur in Israëls geschiedenis aangeeft.
 
De weggelaten koningen zijn alle drie niet op gewone wijze gestorven, maar in een samenzwering gedood. Mogelijk dat dit een verklaring geeft. Het geeft Gods (tijdelijke) oordeel over zonde en afgoderij aan, als waarschuwing. De lezers van Mattheüs kennen alle koningen en juist de weglating bepaald erbij dat God soms direct over de zonde oordeelt als waarschuwing. Maar deze werd niet ter harte genomen. Het resulteerde in de ballingschap, waarop nadruk wordt gelegd door Jechonia te herhalen.
 
Wat betreft Bathseba; deze wordt weldegelijk genoemd en wel bij haar officiële huwelijk: dit laat zien hoe vernederend Christus’ geboorte is geweest: Thamar, die zich als hoer gedroeg; Rachab, de hoer; Ruth de vervloekte Moabitische en Salomo, in een weg van overspel en moord geboren (althans zo verkreeg David Bathseba).
 
Er zijn inderdaad dus wat vragen te stellen; maar het laatste punt maakt duidelijk uit welke diep vernederende weg Christus geboren is; uit ‘verdachte’ vrouwen. Het tweede punt maakt duidelijk dat Christus uit een goddeloos voorgeslacht komt, waarin de Heere driemaal direct met een oordeel over de zonde kwam; maar men luisterde niet en de ballingschap kwam, waarbij ook het eerste punt een smet brengt op Christus’ voorgeslacht. In elke generatie van 14 ging het mis; uit dit voorgeslacht kwam Christus en zulken wil Hij redden door hen gelijk te worden in alles, uitgenomen de zonde.
 
Zo komen deze vragen uit bij het grote wonder van Christus’ afstamming: uit zondaren voor zondaren! Ben jij ook zo’n zondaar geworden om door Hem alleen gered te worden?
 
Hartelijke groet,
Ds. M. W. Muilwijk

Ds. M.W. Muilwijk

Ds. M.W. Muilwijk

 • Geboortedatum:
  23-12-1980
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Aalst
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

geslachtsregister
24 reacties
vlokje
16-12-2013 / 14:43
Maria moest dan weer wel onbesmet zijn.
Arco
16-12-2013 / 15:53
Volgens de Hebreeuwse versie van het Mattheusevangelie, dat geen vertaling zou zijn uit het Grieks, blijkt in vers 13 een extra naam te staan. Zodoende hoeft Jojachin (Jechonias) niet tweemaal geteld te worden. Zie ook op: hebreeuws-mattheus.nl
BHM
17-12-2013 / 08:48
Maria was niet onbesmet; gewoon een zondige vrouw die ook Zelf een Zaligmaker nodig had.
Wel moest ze maagd zijn, omdat er een maagdelijke geboorte nodig was.
vlokje
17-12-2013 / 09:57
BHM: uiteraard ja, ik snap het. Waarom eigenlijk alleen een maagdelijke geboorte en geen maagdelijk voorgeslacht?
Maria mocht geen hoer zijn zoals Tamar en Rachab, ze mocht zelfs niet fatsoenlijk getrouwd zijn voordat Jezus geboren was. Maar wat is de Goddelijke logica, als Maria toch al niet rein was, waarom 'eiste' God dan wel maagdelijkheid? Half mensenwerk dan toch nog ondanks alles?
Jvslooten
17-12-2013 / 10:03
Als bewijs dat Jezus niet uit een man, maar uit God geboren is.
vlokje
17-12-2013 / 12:24
Toch staat Jozef als vermeende vader in het geslachtsregister. In Lukas staat zelfs tussen haakjes: "Alzo men meende". Als het niet waar was dat Jozef de natuurlijke vader was, waarom is dat geslachtsregister dan zo van belang.

Jozef werd geaccepteerd als zijn aardse vader, maar hij was dus stiefvader.
Stel dat iemand al een kind heeft van iemand anders. Zij trouwt vervolgens met een andere man, dan is dat kind toch niet ineens uit het geslacht van zijn of haar 'stiefvader'. Jezus dan wel?

Om dit probleem te omzeilen wordt wel eens gezegd dat Maria de nicht van Jozef was, en zo uit hetzelfde geslacht kwam, maar voor zover ik weet is daar geen bijbels bewijs voor.
juni
17-12-2013 / 19:12
zou met deze vragen, eerbied en diep ontzag niet beter op zn plaats zijn?
heilig zijn o God Uw wegen.
vlokje
17-12-2013 / 22:34
juni, eerbied en ontzag... sommige dingen zou ik zo graag een klein beetje beter begrijpen.
Dan zou ik het zo geweldig vinden als God even naast me kwam zitten en het persoonlijk even Zelf uitlegde. Nu moet ik maar stoeien met die hele oude teksten, en ik raak er zo vaak van in de war.
juni
18-12-2013 / 05:42
Vlokje@ ik kreeg een tip van een'' ouwe tobber''
kijk op internet en dwarrel neer op ... de korenschuur van ds. lamain Vlokje.

ik ken de man niet,u misschien wel?
zulke preken!voor ieder een woord!
kom ik zulke..'' niet begrijpers''..stoeiers met oude teksten...vlokjes in de war tegen,zit met zwervers,weetnieters bij de computer,te luisteren
.
allen luisteren naar een leraar waar ik geen tweede ooit van heb ontmoet/tegen gekomen ben tot nog toe.

had ik het maar eerder geweten....was de knoop niet zo in de war gaan zitten...k,moet domoor dat ik ben,zo,n preek wel 5x luisteren,dan nog hoor ik steeds nieuwe dingen...en....wat er gekend moet worden!maar ook...hoe je er aan komt
!Vlok,dwarrel toch op zulke korenaartjes neer.. ,nu er nog geen Herodes de korenschuur vernielt!

u krijgt antwoord op al uw vragen.Vlokje

K,gun het iedereen die veel vragen heeft
,dit doen,dat laten,goede werken,goed voor je naaste,tja....ik kan het niet laten en blijf roomser dan de paus van binnen
hopenlijk wordt die nog eens echt Hervormd
vlokje
18-12-2013 / 10:31
lieve juni:

Ik kan h-e-l-e-m-a-a-l niks met dominee Lamain. Ik schrompel ineen als ik zijn langgerekte stem alleen al hoor. Ieder zijn meug, laten we maar zeggen. Te lang geleden was ik in die kerken, te lang heb ik een andere God leren kennen. Een God met ruimte, met vrijheid, met GODDELIJKE eigenschappen, geen menselijk bedachte doodvermoeide, zwaarmoedige God.

Een God die depressief is, wat kunnen we daar nu toch van verwachten. Een God die zwaar beledigd is, een God die mondjesmaat zijn kinderen steunt, een God die ons wel klein krijgt, een God die zich verre van de meeste van zijn kinderen houdt.

Iedere christen heeft een Godsbeeld door de invloed van je omgeving, je karakter en levenservaring. Zwaarmoedige mensen kennen een zwaarmoedige God, een positief christen kent een positieve God. Een twijfelend kind van God durft nooit volledig op zn God te rekenen.

Ik wil God Zelf, en niemand anders.... Veel puurder, fijner, directer, duidelijker.

God spreekt door mensen.... Ach mensen verbeelden zich zoveel, zelfs dominees Lamainen. We slaan met honderden bijbelteksten, maar hoeveel mensen spreken vanuit de directe 1 op 1 verbinding met God? Dáár gaat kracht van uit, maar niet in het eindeloos graven in ons nameloos diepgevallen menszijn.

God heeft ons iets over Zichzelf te vertellen, maar we stoppen onze oren toe, want wij (oud)gergemmers en aanverwanten zijn veel te druk met onszelf, spreken vooral over des mensen diep verloren staat en onze zeer verderfelijke toestand. Zou God daar echt zo door verheerlijkt worden? Maar aan de gang blijven over onszelf, altijd maar over onszelf....

Hoe hervormd de paus is zullen we dat ook maar aan God overlaten?
juni
18-12-2013 / 10:55
vlokje@
vlokje
18-12-2013 / 11:31
Ja, juni?
juni
18-12-2013 / 15:23
vlokje@ k,ben sprakeloos bedoel ik
k,weet niks meer te zeggen bedoel ik
kan niet zeggen hoe bedoel ik
dat ist wat ik bedoel
dkw
19-12-2013 / 08:05
@vlokje,
Hoewel ik ook uit deze kerken kom en precies aanvoelt wat jij bedoeld wil ik het toch wel wat nuanceren.
Het geloof in de Heere Jezus Christus is enorm breed, daarvan ben ik overtuigd.

Teken een circel met daarin de tekst "Jezus".
Dat is de kern van het web. Vandaar lopen allerlei lijnen weg, de een naar oud gereformeerd, de ander naar donker centraal Afrika, de ander naar Rooms Katholiek, de ander naar evangelisch, de ander naar pinkster, de ander naar de Nederlands hersteld christelijk hervormd oud gereformeerde gemeente in Nederland vrijgemaakt buiten verband onder het kruis in oprichting met artikel 36.

Uiteraard is er maar een manier om zalig te worden, door het bloed van de Heere Jezus Christus.

Nu heb ik zelf ook niet zoveel met ds Lamain, al geloof ik zeker wel dat er ook daar kinderen van God zitten, misschien worden ze onnodig in het donker gehouden en durven ze niet naar buiten te komen met het geloof, maar ze zitten er zeker wel.
Net als in de Rooms Katholieke kerk.

Ik heb ook niet zoveel met het Haleluja geloof in Amerika of met het trommel en dans geloof in Afrika, toch zitten daar ook kinderen van God omdat het einddoel, de kern van het web, gelijk is, namelijk Jezus Christus.

Er is niet te zeggen dat dit het specifiek niet is en dat het specifiek wel is, alleen wie het wel is, Jezus! Daarom ben ik altijd erg voorzichtig in waarde oordelen richting de omgeving Lamain. Als mensen zoals Juni zich daar goed thuisvoelen moeten ze dat zeker doen.
vlokje
20-12-2013 / 11:46
dkw: het Haleluja geloof in Amerika, en trommel en dans geloof in Afrika, nee das wel wat erg ver van ons bed om daar iets mee te hebben. Hoe verder weg, hoe minder interessant.

Dominee Lamain was ook gewoon vaak veel te ver weg om er iets mee te hebben...:-)

Alles waar je zelf niet in zit, staat ver van je weg. Waar je je in nestelt gaat goed voelen.
Maar dan liever een nest waarin gezongen en gedanst mag worden dan een nest tot de rand toe gevuld met tranen.
Hoe moeten we straks juichen voor Gods troon als we nog nooit geoefend hebben?
GG61
20-12-2013 / 22:00
Die met tranen zaait zal met gejuich maaien.
vlokje
21-12-2013 / 15:50
GG61: Overal wel een tekst voor te vinden nietwaar?
GG61
23-12-2013 / 19:10
Vlokje, en ook nog een versje: Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Zing je mee?
moedervan2
23-12-2013 / 20:10
@vlokje,

Wat herken ik je worsteling goed. Wat kun je een vertekend beeld van God krijgen door een depressieve prediking. En wat heb je er een vekeerd Godsbeeld door gekregen, als ik dat mag concluderen uit je stukje. Wat een zoektocht om God te leren kennen zoals Hij is. Ik had altijd een boze God in gedachten. Een God die geen zondaar wil vergeven, maar wil verdoemen. Een God die hoog en verheven is en daarom onbereikbaar. Maar dat zou alleen waar zijn, zonder Jezus. Gods had de wereld zo lief, dat Hij Jezus gaf. Hoe duidelijk willen we het hebben!
Laten we dan naar Jezus kijken, dan zien we de Vader. Jezus veroordeelde niet, Hij vergaf een ieder die bij Hem kwam. Hij voedde hongerigen en heelde zieken. Zijn hard bloedde voor iedere zondaar die bij Hem kwam en Hij stuurde ze niet weg, nooit. Maar Hij was hard voor hypocrieten en mensen die alleen voor en door de wet leefden. Voor mensen die alleen een uiterlijk geloof hadden. Die anderen de zwaarste normen en wetten oplegden...
God is geen boze God, als dat zo was had Hij Zijn Zoon niet geschonken. Hij heeft Zijn boosheid op Zijn Zoon uitgetoornd. Wij mogen Hem als genadig liefdevolle God ontmoeten. Een ieder die daar belang bij heeft mag komen. Er staat nergens in Gods Woord dat wij eerst onszelf moeten leren kennen als zondaren. Uiteindelijk zullen we onszelf echt wel leren kennen als zondaren, maar de zware wegen die in bepaalde kerken worden gepreekt, zie ik nergens in de Bijbel terug als voorwaarde om tot Hem te gaan.

Laten we ons niks door mensen laten voorschrijven, maar alles door Hem. Zijn Woord is duidelijk genoeg. Wie Hem zoekt, die vindt. Wie Hem aanroept, die zal zalig worden... enz... Alleen mensen die de noodzaak voelen om Hem te zoeken of aan te roepen zullen ook daadwerkelijk aan deze roepstem gehoor geven. Wat die noodzaak is, dat kan verschillend zijn. Maar je mag gewoon gaan zoals je bent. God geeft veelal verschillende aanleidingen om tot Hem te komen. Maar ze zullen allemaal tot Hem komen en Hij zal hen allemaal eens zondaren maken, de één kent daar meer van dan de ander, maar dat bepaalt Hij zelf.

Maar één ding weet ik wel, het leven met de Heere is niet zwaar. Het leven met de Heere is beter dan alle dingen. Het is een vreugde te weten altijd geborgen te zijn, wat er ook gebeurd, welke zonden er dan ook heersen. En ja.. een leven met Hem is in deze wereld vaak onbegrepen en soms vindt je familie het zelfs moeilijk als je Hem wilt volgen in alle dingen... maar Hij is zoet, liefelijk en het is een genot Hem te kennen. Een licht leven!!
juni
26-12-2013 / 14:04
vlokje en moeder van twee.

waar de bij de honing uit zuigt....

u hebt uw god.
ik ben jaloers op de God van .Lamain.
verschil zal er blijven in de wereld.

niet op zijn kerkverband,daar is geen eenheid in.
,maar wat deze man van de Heere geleerd heeft!Sion door Recht verlost!

zo preekt p.blok[oud],ds roos,klaas veldman,molendijk , den butter [oud]om maar een paar te noemen.
k,moet er anders ver voor rijden,nu is het gouden koren vlakbij
bij te veel zoet,komt mn angel te voorschijn....ik er buiten, hij erin!ik ongelukkig, hij eeuwig gelukkig.
maar ....eerlijk duurt het langst,dan is het goed wat God doet.

Vlokje@toen zongen ze ook al vooruit.....luister maar zelf!

Terug in de tijd

Kan en wil iemand (geen vervangingstheoloog) uitleg geven over Psalm 137 en dan vooral de laatste 3 verzen?
3 reacties
16-12-2010
Aan ds. Vergunst. De laatste maanden blijf ik maar denken over wie God is, waar Hij is, wat Hij van ons verlangt. Er zij...
3 reacties
16-12-2015
Ik ben het boek Job aan het lezen, met de aantekeningen die staan in “Oude Sporen” via internet. God geeft antwoord aan ...
geen reacties
16-12-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering