Verschil in geslachtsregister

Ds. J.L. de Jong / geen reacties

18-09-2014, 10:02

Vraag

Hoe komt het dat er in het geslachtsregister van de Heere Jezus in Mattheus 1 andere namen staan dan in Lukas 3? In Mattheus staat dat de vader van Jozef Jakob heette, in Lukas heet zijn vader Heli.

ADVERTORIAL

Geef om leven, kies Care4Life

Care4Life is een nieuwe christelijke zorgverzekering, voor mensen die bewuste en principiële keuzes willen maken.

Lees verder...

Geef om leven, kies Care4Life

Antwoord

Beste vraagsteller,
 
Hartelijk dank voor je geïnteresseerde vraag, die getuigt van nauwkeurig Bijbel lezen. Over deze en andere vragen rondom de verschillen in de geslachtsregisters van de Heere Jezus hebben al vele geleerden geschreven. Mijn antwoord op jouw vraag, zal ook niet het laatste zijn wat er over te zeggen valt.
 
Allereerst is het belangrijk om te weten dat geslachtsregisters in de Bijbel niet zomaar zijn te vergelijken met wat wij een stamboom van een familie noemen. Veel geslachtsregisters bevatten (ook) een profetische boodschap. Het weergeven van de namen dient dan niet om een kloppend beeld te geven van de namen van alle voorvaderen uit het verleden. Veel meer is de bedoeling van de schrijver om de geschiedkundige informatie zo weer te geven dat vooral de profetische boodschap helder wordt.
 
De evangelist Mattheus wil met het geslachtsregister vooral laten zien dat de Heere Jezus de ware Zoon van Israël, Zoon van David is. Dat is de profetische boodschap. Lukas daarentegen benadrukt dat de Heere Jezus niet alleen de ware Zoon van Israël is, maar ook de ware mens (Adam), Heiland der wereld. Daarom gaat Lukas terug tot op Adam.
 
Beide schrijvers maken gebruik van getallensymboliek. In Mattheus gaat het over 3 maal 14 geslachten (6x7). Lukas heeft 11 maal 7 generaties. De Heere Jezus staat dan aan het begin van de twaalfde groep van 7 geslachten. De boodschap daarvan is dat met Hem de voleinding van de wereld begint.
 
Beide schrijvers hebben dus de beschikbare informatie uit de familielijnen gebruikt om de profetische boodschap duidelijk te laten klinken. Voor ons voelt dat alsof ze met die informatie hun eigen ding hebben gedaan. Dat is echter een waardeoordeel op basis van ons stamboomdenken. In hun eigen tijd was de methode van Lukas en Mattheus niet ongebruikelijk.
 
Zonder precies de reden te kennen waarom de één Jakob en de ander Heli noemt, is nu hopelijk wel duidelijk geworden waarom er verschillen bestaan in de geslachtsregisters.
 
Met een hartelijke groet,
Ds. J. L. de Jong

Ds. J.L. de Jong

Ds. J.L. de Jong

 • Geboortedatum:
  25-11-1972
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Soest
 • Status:
  Inactief
geen reacties

Terug in de tijd

Wij, zus en broer, hebben allebei twee maanden vastgezeten in de gevangenis voor iets dat niet zo ernstig was. Maar dat ...
8 reacties
18-09-2009
Paulus spreekt in het meervoud als hij bijvoorbeeld in 2 Korinthe 5 schrijft: Wij bidden u van Christuswege, enz. Dit is...
geen reacties
19-09-2019
Heeft een tijdgelovige zondebesef?
geen reacties
18-09-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering