Geslachtsregister van Heere Jezus (2)

Ds. M.W. Muilwijk / geen reacties

07-10-2019, 09:47

Vraag

Geachte ds. M.W. Muilwijk. Onlangs las ik een antwoord van u over de vraag 'Geslachtsregister van Heere Jezus' hoe het nu zit met de 3x14 geslachten, zoals vermeld in onderstaande Bijbeltekst. Mattheus 1:17 (HSV): “Al de geslachten dus, van Abraham tot David, zijn veertien geslachten; en van David tot de Babylonische ballingschap zijn veertien geslachten; en van de Babylonische ballingschap tot Christus zijn veertien geslachten.

U stelt in uw antwoord dat blok twee eindigt met Jochania en door de Babylonische ballingschap je in blok drie weer met Jochania moet beginnen. Mijns inziens moet je echter letterlijk nemen wat er staat. Dus 3x14 geslachten = 42 geslachten en geen geslacht dubbel tellen, want dan heb je 41 geslachten. Ik geloof dat je gewoon door moet tellen. Je krijgt dan eerste blok van Abraham tot David,tweede blok van David tot Jechonia en derde blok van Sealthiël tot Christus. Het stopt dan echter bij de Heere Jezus als dertiende geslacht.

Ik denk echter dat het dertiende en veertiende geslacht samen in de Heere Jezus is vertegenwoordigd, een diepere laag. Van de onvolmaaktheid van David tot de volmaaktheid van Christus. Het dertiende geslacht is in Zijn aardse lichaam waarin Hij geleden heeft en is gestorven en begraven. Hij is echter weer opgestaan met een verheerlijkt lichaam en daaraan verbonden Zijn lichaam de Gemeente, het veertiende geslacht. Dit wordt mijns inziens bevestigd in de Efezebrief. Wat vindt u van deze gedachtegang?

Antwoord

Beste vragensteller/-ster
 
Bedankt voor je vraag. Ik geef onmiddellijk toe dat de toen door mij gegeven verklaring niet sluitend is. Er zijn meerdere zienswijzen mogelijk op het punt dat de eerste, tweede en derde lijst niet gelijk zijn, maar wel in de verdeling 3x14 geslachten als gelijkwaardig gepresenteerd worden (en dat is in elk geval een feit). Een andere geboden oplossing is de inclusieve telling (en dat is mogelijk in de Hebreeuwse telwijze), maar dan wordt de verdeling 14-15-14 (David en Jechonia worden dan dubbel geteld).
 
De door jou geboden verklaring van de Heere Jezus als 13e en 14e geslacht lijkt mij persoonlijk wat gezocht. Wat Mattheüs probeert te zeggen in zijn geslachtsregister is de trouw van God en de afstamming van Abraham, dus dat God trouw is gebleven aan het ontrouwe volk van Israël of van de Joden. Vervolgens wordt ook nog duidelijk dat Christus uit de lijn van zondaren is voortgekomen in het noemen van de namen Thamar, Rachab, Ruth (de schoondochter van Rachab: een vervloekte Moabitische) en Uria’s vrouw, Bathseba. De breuklijnen van de 14 geslachten laten juist ook van de zondemomenten zien: Salomo uit een vrouw die van een andere man geroofd is; Jechonia op de breuklijn van de ballingschap. 
 
Alle genoemden zijn onvolmaakt en in de gedaante van dat onvolmaakte lichaam is de Heere Jezus gekomen in het menselijke geslacht: dat Hij twee geslachten zou vertegenwoordigen lijkt mij juist in strijd daarmee: zijn komen in het menselijke geslacht was in een volmaakte menselijke natuur, die in Zijn opstanding ook verheerlijkt is. 
 
Hoe je het ook precies wilt zien, feit blijft dat God ondanks onze grote ontrouw en zonde, trouw blijft in het zenden van Zijn Zoon in het menselijke vlees.
 
Hartelijke groet,
Ds. M. W. Muilwijk

Ds. M.W. Muilwijk

Ds. M.W. Muilwijk

 • Geboortedatum:
  23-12-1980
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Aalst
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

geslachtsregister
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb een vraag n.a.v. een vraag over het maken van een uitstrijkje. Ik vraag me überhaupt af of het zo is dat bij een ...
geen reacties
07-10-2010
Als de bijbel Gods letterlijke woord zou zijn, waarom staat er dan "slaven weest uw meester gehoorzaam", i.p.v. slaverni...
geen reacties
07-10-2006
Aan dhr. Kole. Dank voor uw antwoord. Ik ben te summier geweest merk ik: de door u voorgestelde stappen zijn al doorlope...
2 reacties
07-10-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering